Левицька Ольга Олександрівна, Olga Levytska, Olha Levytska, Olga Lewicka, Ольга Левицкая
Левицька Ольга Олександрівна, Olga Levytska, Olha Levytska, Olga Lewicka, Ольга Левицкая
ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України", к.е.н., ст. наук. співр.
Verified email at mail.lviv.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Сутність, генезис та еволюція поняття людські ресурси: системно-концептуальний підхід
О Левицька
Україна: аспекти праці, 37-42, 2010
282010
Modelling the Conditions Affecting Population Migration Activity in the Eastern European Region: The Case of Ukraine
O Levytska, O Mulska, U Ivaniuk, M Kunytska-Iliash, T Vasyltsiv, R Lupak
Tem Journal 9 (2), 507-514, 2020
112020
Регіональна міграційна політика та механізми її реалізації: монографія
У Садова, Л Семів, С Вовканич, С Цапок, В Бідак, А Ваврик, ...
Львів : Інститут регіональних досліджень НАН України ; http://ird.gov.ua …, 2011
11*2011
Detsentralizatsiia v Ukraini ta yii vplyv na sotsialno-ekonomichnyi rozvytok terytorii: metodychni pidkhody ta rezultaty otsiniuvannia [Decentralization in Ukraine and its …
IZ Storonianska
Lviv, IRD of NAS of Ukraine 144, 2018
102018
Карпатський регіон: актуальні проблеми та перспективи розвитку : монографія у 8 томах
В Кравців, У Садова, Л Семів, С Цапок, В Бідак, А Ваврик, ...
Львів : Інститут регіональних досліджень НАН України ; http://ird.gov.ua …, 2013
9*2013
Формування інтегрального індексу здоров'я населення
ОО Левицька
Регіональна економіка, 85-97, 2008
92008
Decentralization in Ukraine and its Impact on the Socio-Economic Development of Territories: Methodological Approaches and Evaluation Results: Sciences
IZ Storonyanskiy
Lviv: IRD of NASU, 144, 2018
8*2018
Інституційне середовище забезпечення якості системи вищої освіти: міжнародний і національний аспекти
ОС Гринькевич, ОО Левицька
Науковий вісник Ужгородського національного університету 1 (15), 84-90, 2017
7*2017
Українська міграція в умовах глобальних і національних викликів ХХІ століття: наукове видання
УЯ Садова, ОС Гринькевич, ЛК Семів, РТ Теслюк, ММ Біль, ВЯ Бідак, ...
6*2019
Sutnist', henezys ta evolyutsiya ponyattya «lyuds' ki resursy»: systemno-kontseptual'nyy pidkhid
O Levyts' ka
Ukrayina: aspekty pratsi, 37-42, 2010
62010
Mihratsiyni yavyshcha ta protsesy: ponyattya, metody, fakty [The migration phenomena and processes: concepts, methods, facts](Reference Book)
VS Kravtsiv (Ed.), UY Sadova, LK Semiv, VY Bidak, NI Andrusyshyn, ...
Lviv: Institute of Regional Research NAS of Ukraine, 2009
6*2009
Instruments of regional policy for human resources conservation by means of regulation of external youth migration of rural territories of the Carpathian region.
T Vasyltsiv, R Lupak, M Kunytska-Iliash, O Levytska, O Mulska
Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal 6 (3 …, 2020
52020
Регіональне обстеження внутрішньо переміщених осіб-громадян України : методичні рекомендації
УЯ Садова, СО Матковський, ЛК Семів, ОС Гринькевич, ВЯ Бідак, ...
Львів : ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», 2014
5*2014
Кадрова політика у системі охорони здоров'я регіону: напрямки формування та реалізації: монографія
О Левицька
Ліга-Прес; http://ird.gov.ua/irdp/p20120801.pdf, 2012
52012
Human-Resource Potential in the Health-Care System of Ukraine: National and Regional Levels
S Vovkanych, O Levytska
Problems of Economic Transition 52 (12), 71-93, 2010
4*2010
Trends and characteristics of the migration from Ukraine to Poland: the aspect of rural areas and conclusion for state migration policy
T Vasyltsiv, R Lupak, O Levytska
Wieś i Rolnictwo, 51-67, 2020
32020
Державна політика забезпечення інноваційних форм зайнятості в умовах цифровізації економіки
ОП Мульска, ОО Левицька, ВІ Куцик
3*2020
Emerging trends in the labour market of Ukraine in terms of global transformations
O Levytska, O Mulska
Perspectives: Journal on Economic Issues 2, 53-70, 2018
32018
Challenges and Perspectives for the Development of Human Resource Management and Labour Relations in the Information Society
O Levytska
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: [зб. наук. праць …, 2017
32017
Міграційний чинник асиметрії розвитку прикордонних регіонів України та Польщі
ОО Левицька
Регіональна економіка, 56-65, 2016
3*2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20