Левицька Ольга Олександрівна, Olga Levytska, Olha Levytska, Olga Lewicka, Ольга Левицкая
Левицька Ольга Олександрівна, Olga Levytska, Olha Levytska, Olga Lewicka, Ольга Левицкая
ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України", к.е.н., ст. наук. співр.
Verified email at mail.lviv.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Сутність, генезис та еволюція поняття людські ресурси: системно-концептуальний підхід
О Левицька
Україна: аспекти праці, 37-42, 2010
242010
Карпатський регіон: актуальні проблеми та перспективи розвитку : монографія у 8 томах
В Кравців, У Садова, Л Семів, С Цапок, В Бідак, А Ваврик, ...
Львів : Інститут регіональних досліджень НАН України ; http://ird.gov.ua …, 2013
9*2013
Формування інтегрального індексу здоров'я населення
ОО Левицька
Регіональна економіка, 85-97, 2008
92008
Регіональна міграційна політика та механізми її реалізації: монографія
У Садова, Л Семів, С Вовканич, С Цапок, В Бідак, А Ваврик, ...
Львів : Інститут регіональних досліджень НАН України ; http://ird.gov.ua …, 2011
8*2011
Detsentralizatsiya v Ukrayini ta yiyi vplyv na sotsial’no-ekonomichnyy rozvytok terytoriy: metodychni pidkhody ta rezul’taty otsinyuvannya [Decentralization in Ukraine and its …
IZ Storonyanska
Lviv: Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine.[in Ukrainian], 2018
7*2018
Інституційне середовище забезпечення якості системи вищої освіти: міжнародний і національний аспекти
ОС Гринькевич, ОО Левицька
Науковий вісник Ужгородського національного університету 1 (15), 84-90, 2017
6*2017
Sutnist', henezys ta evolyutsiya ponyattya «lyuds' ki resursy»: systemno-kontseptual'nyy pidkhid
O Levyts' ka
Ukrayina: aspekty pratsi, 37-42, 2010
62010
Mihratsiyni yavyshcha ta protsesy: ponyattya, metody, fakty [The migration phenomena and processes: concepts, methods, facts](Reference Book)
VS Kravtsiv (Ed.), UY Sadova, LK Semiv, VY Bidak, NI Andrusyshyn, ...
Lviv: Institute of Regional Research NAS of Ukraine, 2009
6*2009
Регіональне обстеження внутрішньо переміщених осіб-громадян України : методичні рекомендації
УЯ Садова, СО Матковський, ЛК Семів, ОС Гринькевич, ВЯ Бідак, ...
Львів : ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», 2014
5*2014
Human-Resource Potential in the Health-Care System of Ukraine: National and Regional Levels
S Vovkanych, O Levytska
Problems of Economic Transition 52 (12), 71-93, 2010
4*2010
Кадрова політика у системі охорони здоров'я регіону: напрямки формування та реалізації: монографія
О Левицька
Ліга-Прес; http://ird.gov.ua/irdp/p20120801.pdf, 2012
32012
Формування превентивної тривекторної системи охорони здоров’я як шлях збереження генофонду нації
ЙЛ Гарбаж, МС Яворський, ОО Левицька
Сталий розвиток економіки, 17-23, 2011
32011
Ukrainian migration in the context of the global and national challenges of the 21st century
U Sadova, O Grinkevich, L Semiv, R Tesliuk, M Bil, V Bidak, O Rindzak, ...
Lviv [in Ukrainian], 2019
22019
Децентралізація в Україні та її вплив на соціально-економічний розвиток територій: методичні підходи та результати оцінювання: наукова доповідь
ІЗ Сторонянська (наук. кер.), ЛЯ Беновська, ММ Біль, ОІ Гулич, АР Дуб, ...
ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України …, 2018
22018
Інтеграція мігрантів у приймаючий соціум: соціокультурологічні аспекти модернізаційного розвитку регіону : [наук. доповідь]
УЯ Садова, ЛК Семів, ВЯ Бідак, ММ Біль, ОТ Риндзак, РТ Теслюк, ...
Львів : ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН …, 2015
2*2015
Інтелектуальна міграція населення у контексті соціогуманістичної парадигми української національної ідеї.
СЙ Вовканич, ВЯ Бідак, ОО Левицька
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України.–2012.–Вип, 241-250, 2012
2*2012
Проблеми вітчизняної системи охорони здоров’я в сучасних соціально-економічних умовах
ОО Левицька
Видавництво ЗУКЦ, 2012
22012
Regional Migration Policy and mechanism of its realization
UY Sadova (Ed), et al
Problems of regional developmen, Levytska O. - Chapter 7.2, 2011
22011
Кадрова політика у сфері охорони здоров’я як основа системи управління людськими ресурсами у регіоні: теоретичний аспект
ОО ЛЕВИЦЬКА
Science, 73-79, 2010
22010
Комплексна рейтингова оцінка стану здоров'я населення на рівні регіону
ОО Левицька
Наукові праці МАУП, 181-187, 2009
2*2009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20