Левицька Ольга Олександрівна, Olga Levytska, Olha Levytska, Olga Lewicka, Ольга Левицкая
Левицька Ольга Олександрівна, Olga Levytska, Olha Levytska, Olga Lewicka, Ольга Левицкая
ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України", к.е.н., ст. наук. співр.
Підтверджена електронна адреса в mail.lviv.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Сутність, генезис та еволюція поняття людські ресурси: системно-концептуальний підхід
О Левицька
Україна: аспекти праці, 37-42, 2010
272010
Detsentralizatsiya v Ukrayini ta yiyi vplyv na sotsial’no-ekonomichnyy rozvytok terytoriy: metodychni pidkhody ta rezul’taty otsinyuvannya [Decentralization in Ukraine and its …
IZ Storonyanska, et al
Lviv: Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine.[in Ukrainian], 2018
16*2018
Регіональна міграційна політика та механізми її реалізації: монографія
У Садова, Л Семів, С Вовканич, С Цапок, В Бідак, А Ваврик, ...
Львів : Інститут регіональних досліджень НАН України ; http://ird.gov.ua …, 2011
10*2011
Карпатський регіон: актуальні проблеми та перспективи розвитку : монографія у 8 томах
В Кравців, У Садова, Л Семів, С Цапок, В Бідак, А Ваврик, ...
Львів : Інститут регіональних досліджень НАН України ; http://ird.gov.ua …, 2013
9*2013
Формування інтегрального індексу здоров'я населення
ОО Левицька
Регіональна економіка, 85-97, 2008
92008
The essence, genesis and evolution of the concept of" human resources": a system-conceptual approach
O Levyts' ka
Ukraina: aspekty pratsi [Ukraine: the aspects of labor], 37-42, 2010
8*2010
Modelling the Conditions Affecting Population Migration Activity in the Eastern European Region: The Case of Ukraine
O Levytska, O Mulska, U Ivaniuk, M Kunytska-Iliash, T Vasyltsiv, R Lupak
Tem Journal 9 (2), 507-514, 2020
62020
Інституційне середовище забезпечення якості системи вищої освіти: міжнародний і національний аспекти
ОС Гринькевич, ОО Левицька
Науковий вісник Ужгородського національного університету 1 (15), 84-90, 2017
6*2017
Регіональне обстеження внутрішньо переміщених осіб-громадян України : методичні рекомендації
УЯ Садова, СО Матковський, ЛК Семів, ОС Гринькевич, ВЯ Бідак, ...
Львів : ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», 2014
6*2014
Mihratsiyni yavyshcha ta protsesy: ponyattya, metody, fakty [The migration phenomena and processes: concepts, methods, facts](Reference Book)
VS Kravtsiv (Ed.), UY Sadova, LK Semiv, VY Bidak, NI Andrusyshyn, ...
Lviv: Institute of Regional Research NAS of Ukraine, 2009
6*2009
Українська міграція в умовах глобальних і національних викликів ХХІ століття: наукове видання
УЯ Садова, ОС Гринькевич, ЛК Семів, РТ Теслюк, ММ Біль, ВЯ Бідак, ...
4*2019
Human-Resource Potential in the Health-Care System of Ukraine: National and Regional Levels
S Vovkanych, O Levytska
Problems of Economic Transition 52 (12), 71-93, 2010
4*2010
Instruments of regional policy for human resources conservation by means of regulation of external youth migration of rural territories of the Carpathian region.
T Vasyltsiv, R Lupak, M Kunytska-Iliash, O Levytska, O Mulska
Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal 6 (3 …, 2020
32020
Challenges and Perspectives for the Development of Human Resource Management and Labour Relations in the Information Society
O Levytska
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: [зб. наук. праць …, 2017
32017
Кадрова політика у системі охорони здоров'я регіону: напрямки формування та реалізації: монографія
О Левицька
Ліга-Прес; http://ird.gov.ua/irdp/p20120801.pdf, 2012
32012
Формування превентивної тривекторної системи охорони здоров’я як шлях збереження генофонду нації
ЙЛ Гарбаж, МС Яворський, ОО Левицька
Сталий розвиток економіки, 17-23, 2011
32011
Emerging trends in the labour market of Ukraine in terms of global transformations
O Levytska, O Mulska
Perspectives: Journal on Economic Issues 2, 53-70, 2018
22018
Інтеграція мігрантів у приймаючий соціум: соціокультурологічні аспекти модернізаційного розвитку регіону : [наук. доповідь]
УЯ Садова, ЛК Семів, ВЯ Бідак, ММ Біль, ОТ Риндзак, РТ Теслюк, ...
Львів : ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН …, 2015
2*2015
Інтелектуальна міграція населення у контексті соціогуманістичної парадигми української національної ідеї [Intellectual migration of the population in the context of the socio …
СЙ Вовканич, ВЯ Бідак, ОО Левицька
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України.–2012.–Вип, 241-250, 2012
2*2012
Проблеми вітчизняної системи охорони здоров’я в сучасних соціально-економічних умовах
ОО Левицька
Видавництво ЗУКЦ, 2012
22012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20