Левицька Ольга Олександрівна, Olga Levytska, Olha Levytska, Olga Lewicka, Ольга Левицкая
Левицька Ольга Олександрівна, Olga Levytska, Olha Levytska, Olga Lewicka, Ольга Левицкая
ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України", к.е.н., ст. наук. співр.
Підтверджена електронна адреса в mail.lviv.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Modelling the Conditions Affecting Population Migration Activity in the Eastern European Region: The Case of Ukraine
O Levytska, O Mulska, U Ivaniuk, M Kunytska-Iliash, T Vasyltsiv, R Lupak
Tem Journal 9 (2), 507-514, 2020
322020
Сутність, генезис та еволюція поняття людські ресурси: системно-концептуальний підхід
О Левицька
Україна: аспекти праці, 37-42, 2010
302010
Instruments of regional policy for human resources conservation by means of regulation of external youth migration of rural territories of the Carpathian region.
T Vasyltsiv, R Lupak, M Kunytska-Iliash, O Levytska, O Mulska
Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal 6 (3 …, 2020
242020
Карпатський регіон: актуальні проблеми та перспективи розвитку : монографія у 8 томах
В Кравців, У Садова, Л Семів, С Цапок, В Бідак, А Ваврик, ...
Львів : Інститут регіональних досліджень НАН України ; http://ird.gov.ua …, 2013
17*2013
Міграція в умовах трансформації регіональних ринків праці України [Migration in terms of transformation of regional labour markets of Ukraine: mechanisms of regulation]
УЯ Садова, СЛ К., ММ Біль, Т РТ, Р ОТ, ОО Левицька, ОП Мульска, ...
14*2019
Detsentralizatsiia v Ukraini ta yii vplyv na sotsialno-ekonomichnyi rozvytok terytorii: metodychni pidkhody ta rezultaty otsiniuvannia [Decentralization in Ukraine and its …
IZ Storonianska
Lviv, IRD of NAS of Ukraine 144, 2018
132018
Регіональна міграційна політика та механізми її реалізації: монографія
У Садова, Л Семів, С Вовканич, С Цапок, В Бідак, А Ваврик, ...
Львів : Інститут регіональних досліджень НАН України ; http://ird.gov.ua …, 2011
13*2011
Державна політика забезпечення інноваційних форм зайнятості в умовах цифровізації економіки
ОП Мульска, ОО Левицька, ВІ Куцик
12*2020
Українська міграція в умовах глобальних і національних викликів ХХІ століття: наукове видання
УЯ Садова, ОС Гринькевич, ЛК Семів, РТ Теслюк, ММ Біль, ВЯ Бідак, ...
12*2019
Формування інтегрального індексу здоров'я населення
ОО Левицька
Регіональна економіка, 85-97, 2008
112008
Decentralization in Ukraine and its Impact on the Socio-Economic Development of Territories: Methodological Approaches and Evaluation Results: Sciences
IZ Storonyanskiy
Lviv: IRD of NASU, 144, 2018
10*2018
Інституційне середовище забезпечення якості системи вищої освіти: міжнародний і національний аспекти
ОС Гринькевич, ОО Левицька
Науковий вісник Ужгородського національного університету 1 (15), 84-90, 2017
9*2017
Causality of external population migration intensity and regional socio-economic development of Ukraine
O Mulska, O Levytska, V Panchenko, M Kohut, T Vasyltsiv
Problems and Perspectives in Management 18 (3), 426-437, 2020
82020
Regional migration policy and mechanisms for its implementation
U Siadova
National Academy of Sciences of Ukraine, Institute for Regional Research …, 2011
8*2011
Sutnist', henezys ta evolyutsiya ponyattya «lyuds' ki resursy»: systemno-kontseptual'nyy pidkhid
O Levyts' ka
Ukrayina: aspekty pratsi, 37-42, 2010
8*2010
Trends and characteristics of the migration from Ukraine to Poland: the aspect of rural areas and conclusion for state migration policy
T Vasyltsiv, R Lupak, O Levytska
Wieś i Rolnictwo, 51-67, 2020
72020
Соціально-економічне становище об’єднаних територіальних громад: Захід VS Центр: науково-аналітичне видання
І Сторонянська, А Максименко, О Левицька, Х Патицька, З Сірик
Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН …, 2019
7*2019
Міграційний чинник асиметрії розвитку прикордонних регіонів України та Польщі
ОО Левицька
Регіональна економіка, 56-65, 2016
7*2016
Інтелектуальна міграція населення у контексті соціогуманістичної парадигми української національної ідеї [Intellectual migration of the population in the context of the socio …
СЙ Вовканич, ВЯ Бідак, ОО Левицька
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України.–2012.–Вип, 241-250, 2012
7*2012
Mihratsiyni yavyshcha ta protsesy: ponyattya, metody, fakty [The migration phenomena and processes: concepts, methods, facts](Reference Book)
VS Kravtsiv (Ed.), UY Sadova, LK Semiv, VY Bidak, NI Andrusyshyn, ...
Lviv: Institute of Regional Research NAS of Ukraine, 2009
7*2009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20