Ярослава Хіміч, Хіміч Ярослава Олегівна, Химич Ярослава Олеговна, Yaroslava Khimich
Ярослава Хіміч, Хіміч Ярослава Олегівна, Химич Ярослава Олеговна, Yaroslava Khimich
Національна Академія керівних кадрів культури і мистецтв, кафедра культурології та інформаційних
Verified email at dakkkim.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Інноваційні зміни в бібліотеці на основі проектного, кадрового менеджменту та ініціативної діяльності бібліотек: посіб. для бібліотекарів за програм. підвищ. кваліфікації
ЯО Хіміч
ЯО Хіміч, 2012
132012
Бібліотечне обслуговування як соціально-рольова взаємодія
Я Хіміч
Бібліотечна планета, 30-32, 2002
62002
Напрями діяльності Центру безперервної інформаційнобібліотечної освіти
В Скнар, Я Хіміч, І Шевченко
Бібл. планета, 30-31, 2003
42003
Використання сучасних інформаційних технологій у публічних бібліотеках України (за матеріалами дослідження)/В. Паш кова, І. Шевченко, Я. Хіміч
В Пашкова
Бібл. форум України, 2-25, 2009
22009
Презентуємо центр безперервної освіти
ВК Скнарь, ІО Шевченко, ЯО Хіміч
Вісн. Книжк. палати, 36, 2000
22000
Психологічні складові бібліотечного обслуговування
Я Хіміч
Бібліотечний вісник, 15-19, 1997
21997
Фондові зібрання церков і релігійних організацій України у культурно-мистецьких вимірах
Я Хіміч
Бібліотечна планета, 8-10, 2007
2007
Роль та мі сце інформаційних ресурсів бібліотек церков та релігійних організацій України у формуванні духовної культури нації
Х Ярослава
На у ко ві пра ці На ці о на ль ної бі б лі о те ки Укра ї ни іме ні В.І. Ве …, 2006
2006
Мистецька складова сучасних фондів бібліотеки Київської духовної академії і семінарії Української православної церкви Київського патріархату
ХЯ О.
Вісн. Держ. акад. керів. кадрів культури і мистец., 80-85, 2006
2006
Нотатки бібліотечного психолога
Я Хіміч
Бібліотечний вісник, 30,-34, 1999
1999
Психолог у бібліотеці...
Я Хіміч
Бібліотечний вісник, 32-34, 1999
1999
Психолог у бібліотеці
ХЯ О.
Бібліотечний вісник, 32-34, 1999
1999
Бібліотечна психологічна служба при Національній бібліотеці України імені ВІ Вернадського
Я Хіміч
Бібліотечний вісник, 50-50, 1998
1998
Бібліотечна психологічна служба при Hаціональній бібліотеці України імені В.І.Вернадського
Х Я.
Бібліотечний вісник., 50, 1998
1998
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–14