Подписаться
Kravchenko Milena - Кравченко Мілена В’ячеславівна - Кравченко Милена
Kravchenko Milena - Кравченко Мілена В’ячеславівна - Кравченко Милена
Національна академія державного управління при Президентові України - National Academy for Public
Подтвержден адрес электронной почты в домене academy.gov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Актуальні проблеми соціального захисту інвалідів в Україні
МВ Кравченко
Державне управління: теорія та практика 2, 1-10, 2010
692010
Механізми децентралізації соціальних послуг в Україні
МВ Кравченко
Демократичне врядування, 2014
472014
Система соціального захисту населення як об’єкт державної політики: методологія та практика: монографія
МВ Кравченко
К.: Інформ.-аналіт. агентство, 2012
472012
Основні проблеми соціального захисту учасників АТО
МВ Кравченко
Аспекти публічного управління, 36-43, 2015
432015
Розробка моделей організації управління соціальним захистом населення: національний та зарубіжний досвід:[навч. посіб.]
МВ Кравченко, ОМ Петроє
К.: Асоц. міст України та громад, 3-20, 2007
292007
Основні підходи до реформування системи пільг в Україні
М Кравченко
Державне управління та місцеве самоврядування: зб. наук. праць./ред. кол …, 2010
242010
Задоволення потреб державних службовців як один із чинників успішного впровадження нової управлінської ідеології
МВ Кравченко
Вісн. УАДУ, 95-101, 2003
192003
Накопичувальна пенсійна система як інструмент соціального захисту громадян
МВ Кравченко
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/e-journals/dutp/2010_1/txts …, 2010
172010
Проблеми та перспективи розвитку трудового потенціалу України: регіональний вимір
МВ Кравченко
Державне будівництво, 2007
172007
Формування та впровадження нової парадигми соціальних цінностей українського суспільства (управлінський аспект)
М Кравченко
Українська академія державного управління при Президентові України, 2001
172001
Шляхи вдосконалення державного регулювання безпеки й охорони праці в системі соціального захисту
МВ Кравченко
Державне будівництво, 2009
152009
Особливості державної політики щодо подолання бідності в Україні
МВ Кравченко
Демографія та соціальна економіка, 135-141, 2011
142011
Регіональні пріоритети державної політики у сфері соціального захисту населення України
МВ Кравченко
Актуальні проблеми державного управління, 229-238, 2008
132008
Вплив демографічної кризи на систему соціального захисту
М Кравченко
Вісник Національної академії державного управління при Президентові України …, 2011
122011
Система соціального захисту населення як об’єкт наукових досліджень
МВ Кравченко
Актуальні проблеми державного управління, 41-47, 2010
112010
Дистанційна освіта як прогресивна форма навчання
МВ Кравченко
Теорія і практика державного управління: зб. наук. пр.–Х.: Вид-во ХаРІДУ …, 2006
112006
Пріоритетні напрями забезпечення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб
МВ Кравченко
Вісник Національної академії державного управління при Президентові України …, 2016
102016
Управління соціальним захистом населення України
ІФ Гнибіденко, МК Орлатий, МВ Кравченко, НА Сич
Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія: Управління, 12-20, 2010
102010
Вплив сучасних світових тенденцій зайнятості на розвиток вітчизняного ринку праці
МВ Кравченко
Державне управління та місцеве самоврядування: матеріали VII міжнар. наук …, 2008
102008
Чинники уповільненої дії пенсійного забезпечення українців
МВ Кравченко
Зб. наук. праць НАДУ, 431-438, 2005
102005
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20