Подписаться
Головко Микола Васильович
Головко Микола Васильович
Інститут педагогіки НАПН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене undip.org.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Біла книга національної освіти України
ВГ Кремень, ВІ Луговий, ВМ Мадзігон, ОЯ Савченко, ІМ Бурда, ...
К.: Акад. пед. наук України, 2009 [Електронний ресурс].–Режим доступу, 2009
582009
Загальні тенденції та психолого-педагогічні проблеми запровадження сучасних технологій навчання
МВ Головко
Нові технології навчання, 89-98, 2001
462001
Концептуальні положення щодо розробки педагогічних програмних засобів з фізики
ОІ Бугайов, МВ Головко, ВС Коваль
Комп’ютер у школі та сім’ї, 13-16, 2004
332004
Моделювання віртуального фізичного експерименту для систем дистанційного навчання в загальноосвітній і вищій педагогічній школах
МВ Головко, СЮ Крижановський, ВМ Мацюк
Інформаційні технології і засоби навчання 47 (3), 36-48, 2015
302015
Програмно-методичний комплекс „Фізика-8”
ОІ Бугайов, МВ Головко, ВС Коваль
Фізика та астрономія в шк, 22-27, 2005
282005
Деякі концептуальні положення розробки засобів комп’ютерної підтримки навчання фізики
ОІ Бугайов, МВ Головко, ВС Коваль
Вісн. Черніг. держ. пед. ун-ту імені ТГ Шевченка. Сер.: Пед. науки …, 2005
212005
Становлення та розвиток теорії і методики навчання фізики в Україні (40-і роки XVII ст. — 30-і роки XX ст.)
МВ Головко
202020
Освітні втрати в період воєнного стану: проблеми діагностики та компенсації
О Топузов, М Головко, О Локшина
Український Педагогічний журнал, 5-13, 2023
182023
Принципи і зміст періодизації історії дидактики фізики в Україні
АІ Павленко, МВ Головко
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2005
182005
Особливості та перспективи розвитку системи засобів комп’ютерної підтримки шкільного курсу фізики
МВ Головко
Комп’ютер у школі та сім’ї, 22-26, 2006
162006
Використання можливостей нових інформаційних технологій у навчанні
МВ Головко
Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного педагогічного …, 2001
162001
Використання матеріалів з історії вітчизняної науки при вивченні фізики та астрономії
МВ Головко
К.: ТОВ “Міжнар. фін. агенція, 1998
141998
Особливості формування структури і змісту курсів фізики та астрономії в старшій профільній школі
МВ Головко
Проблеми сучасного підручника, 230-239, 2008
132008
Нове покоління підручників для профільного навчання фізики у середніх загальноосвітніх навчальних закладах. Яким йому бути?
ОІ Бугайов, МВ Головко
Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини: зб. наук. праць/[гол. ред. МТ …, 2006
132006
Проблеми формування змісту базового курсу фізики та методики його реалізації в гімназії
МВ Головко
Проблеми сучасного підручника, 92-104, 2018
122018
Підручник як основа методичної системи компетентнісно орієнтованого навчання фізики в гімназії
МВ Головко
Проблеми сучасного підручника, 62-74, 2018
112018
Нове поколiння пiдручникiв для профiльного навчання фiзики у середнiх загальноосвiтнiх навчальних закладах. Яким йому бути?
ОI Бугайов, МВ Головко
Уманський державний педагогiчний унiверситет iменi Павла Тичини. Збiрник …, 2006
112006
Особливості організації та вдосконалення системи навчання в умовах Болонського процесу
МВ Головко, СГ Головко
Проблеми освіти, 7-11, 2006
112006
До проблеми методології наукового школознавства дидактики фізики: домінанти науково-освітньої школи П. С. Атаманчука
МВ Головко
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету ім …, 2014
102014
Дидактичні основи побудови державного стандарту загальної середньої освіти
МВ Головко
Особистість в єдиному освітньому просторі: збірник наукових тез.-Запоріжжя …, 2012
102012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20