Головко Микола Васильович
Головко Микола Васильович
Інститут педагогіки НАПН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене undip.org.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Загальні тенденції та психолого-педагогічні проблеми запровадження сучасних технологій навчання
МВ Головко
Нові технології навчання. Наук.-метод. збірник, Вип 30, 89-98, 2001
342001
Біла книга національної освіти України
ВГ Кремень, ВІ Луговий, ВМ Мадзігон, ОЯ Савченко, ІМ Бурда, ...
К.: Акад. пед. наук України, 2009 [Електронний ресурс].–Режим доступу, 2009
222009
Концептуальні положення щодо розробки педагогічних програмних засобів з фізики
ОІ Бугайов, МВ Головко, ВС Коваль
Комп’ютер у школі та сім’ї, 13-16, 2004
212004
Програмно-методичний комплекс „Фізика-8”
ОІ Бугайов, МВ Головко, ВС Коваль
Фізика та астрономія в шк, 22-27, 2005
162005
Особливості та перспективи розвитку системи засобів комп’ютерної підтримки шкільного курсу фізики
МВ Головко
Комп’ютер у школі та сім’ї, 22-26, 2006
142006
Деякі концептуальні положення розробки засобів комп’ютерної підтримки навчання фізики
ОІ Бугайов, МВ Головко, ВС Коваль
Вісн. Черніг. держ. пед. ун-ту імені ТГ Шевченка. Сер.: Пед. науки …, 2005
142005
Принципи і зміст періодизації історії дидактики фізики в Україні
АІ Павленко, МВ Головко
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2005
122005
Використання матеріалів з історії вітчизняної науки при вивченні фізики та астрономії
МВ Головко
К.: ТОВ “Міжнар. фін. агенція, 1998
121998
Нове покоління підручників для профільного навчання фізики у середніх загальноосвітніх навчальних закладах. Яким йому бути?
ОІ Бугайов, МВ Головко
Уманський держ. педагогічний університет імені Павла Тичини: зб. наук. праць …, 2006
102006
Проблеми формування змісту базового курсу фізики та методики його реалізації в гімназії
МВ Головко
Проблеми сучасного підручника, 92-104, 2018
92018
Моделювання віртуального фізичного експерименту для систем дистанційного навчання в загальноосвітній і вищій педагогічній школах
МВ Головко, СЮ Крижановський, ВМ Мацюк
Інформаційні технології і засоби навчання 47 (3), 36-48, 2015
92015
Розвиток теорії і практики електронного підручника з фізики для загальноосвітніх навчальних закладів
МВ Головко
Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць, 42-51, 2006
92006
Підручник як основа методичної системи компетентнісно орієнтованого навчання фізики в гімназії
МВ Головко
Проблеми сучасного підручника, 62-74, 2018
82018
Дидактичні основи побудови державного стандарту загальної середньої освіти
МВ Головко
Особистість в єдиному освітньому просторі: збірник наукових тез.-Запоріжжя …, 2012
82012
Становлення та напрями вдосконалення методики використання педагогічних програмних засобів з фізики
МВ Головко
Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В …, 2006
82006
Використання можливостей нових інформаційних технологій у навчанні
МВ Головко
Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного педагогічного …, 2001
82001
Особливості організації та вдосконалення системи навчання в умовах Болонського процесу
МВ Головко, СГ Головко
Проблеми освіти, 7-11, 2006
72006
Історія вітчизняної фізики та астрономії в курсі фізики середньої загальноосвітньої школи : дис.… кандидата пед. наук : 13.00. 02
МВ Головко
К., 2000
72000
Генеза впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у фізичній освіті: від комп’ютерної підтримки навчання до формування ключових і предметних компетентностей
МВ Головко
Інформаційні технології і засоби навчання 45 (1), 1-11, 2015
62015
Особливості формування структури і змісту курсів фізики та астрономії в старшій профільній школі
МВ Головко
Проблеми сучасного підручника, 230-239, 2008
62008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20