Підписатись
Головко Микола Васильович
Головко Микола Васильович
Інститут педагогіки НАПН України
Підтверджена електронна адреса в undip.org.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Загальні тенденції та психолого-педагогічні проблеми запровадження сучасних технологій навчання
МВ Головко
Нові технології навчання. Наук.-метод. збірник, Вип 30, 89-98, 2001
352001
Біла книга національної освіти України
ВГ Кремень, ВІ Луговий, ВМ Мадзігон, ОЯ Савченко, ІМ Бурда, ...
К.: Акад. пед. наук України, 2009 [Електронний ресурс].–Режим доступу, 2009
252009
Концептуальні положення щодо розробки педагогічних програмних засобів з фізики
ОІ Бугайов, МВ Головко, ВС Коваль
Комп’ютер у школі та сім’ї, 13-16, 2004
232004
Особливості та перспективи розвитку системи засобів комп’ютерної підтримки шкільного курсу фізики
МВ Головко
Комп’ютер у школі та сім’ї, 22-26, 2006
162006
Деякі концептуальні положення розробки засобів комп’ютерної підтримки навчання фізики
ОІ Бугайов, МВ Головко, ВС Коваль
Вісн. Черніг. держ. пед. ун-ту імені ТГ Шевченка. Сер.: Пед. науки …, 2005
162005
Програмно-методичний комплекс „Фізика-8”
ОІ Бугайов, МВ Головко, ВС Коваль
Фізика та астрономія в шк, 22-27, 2005
162005
Моделювання віртуального фізичного експерименту для систем дистанційного навчання в загальноосвітній і вищій педагогічній школах
МВ Головко, СЮ Крижановський, ВМ Мацюк
Інформаційні технології і засоби навчання 47 (3), 36-48, 2015
152015
Використання матеріалів з історії вітчизняної науки при вивченні фізики та астрономії
МВ Головко
К.: ТОВ “Міжнар. фін. агенція, 1998
131998
Принципи і зміст періодизації історії дидактики фізики в Україні
АІ Павленко, МВ Головко
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2005
122005
Нове поколiння пiдручникiв для профiльного навчання фiзики у середнiх загальноосвiтнiх навчальних закладах. Яким йому бути?
ОI Бугайов, МВ Головко
Уманський державний педагогiчний унiверситет iменi Павла Тичини. Збiрник …, 2006
112006
Проблеми формування змісту базового курсу фізики та методики його реалізації в гімназії
МВ Головко
Проблеми сучасного підручника, 92-104, 2018
102018
Особливості організації та вдосконалення системи навчання в умовах Болонського процесу
МВ Головко, СГ Головко
Проблеми освіти, 7-11, 2006
102006
Генеза впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у фізичній освіті: від комп’ютерної підтримки навчання до формування ключових і предметних компетентностей
МВ Головко
Інформаційні технології і засоби навчання 45 (1), 1-11, 2015
92015
Дидактичні основи побудови державного стандарту загальної середньої освіти
МВ Головко
Особистість в єдиному освітньому просторі: збірник наукових тез.-Запоріжжя …, 2012
92012
Нове покоління підручників для профільного навчання фізики у середніх загальноосвітніх навчальних закладах. Яким йому бути?
ОІ Бугайов, МВ Головко
Уманський держ. педагогічний університет імені Павла Тичини: зб. наук. праць …, 2006
92006
Розвиток теорії і практики електронного підручника з фізики для загальноосвітніх навчальних закладів
МВ Головко
Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць, 42-51, 2006
92006
Використання можливостей нових інформаційних технологій у навчанні
МВ Головко
Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного педагогічного …, 2001
92001
Підручник як основа методичної системи компетентнісно орієнтованого навчання фізики в гімназії
МВ Головко
Проблеми сучасного підручника, 62-74, 2018
82018
Особливості формування структури і змісту курсів фізики та астрономії в старшій профільній школі
МВ Головко
Проблеми сучасного підручника, 230-239, 2008
82008
Становлення та напрями вдосконалення методики використання педагогічних програмних засобів з фізики
МВ Головко
Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В …, 2006
82006
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20