ПВ Захарченко (Zakharchenko)
ПВ Захарченко (Zakharchenko)
завідувач кафедри економіки, підприемництва та фінансів, д.е.н.. професор,Бердянський державний
Подтвержден адрес электронной почты в домене bdpu.org.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Модели экономики курортно-рекреационных систем
ПВ Захарченко
Ткачук, 2010
512010
Інтелектуальний аналіз даних
ОІ Черняк, ПВ Захарченко
Знання, 2010
292010
Особливості та закономірності трансформаційної економіки в ринковому середовищі
ДІ Савушкін
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 49-54, 2014
92014
Турбулентні процеси в економіці курортно-рекреаційних систем
ПВ Захарченко
Запорізький національний університет:[офіційний веб-сайт].–Режим доступу …, 2012
92012
Проекти в галузі інфраструктури: партнерство державного та приватного секторів: підручник
ПВ Захарченко, АО Сосновський, ОМ Гавриш, СА Ушацький
ПВ Захарченко, АО Сосновський, ОМ Гавриш, СА Ушацький.–кНУБА.–к.: СПд Павленко, 2009
92009
Модели конкурентоспособности организаций курортно-рекреационного комплекса
ПВ Захарченко
Бизнес Информ, 1, 2009
72009
Моделі конкурентного ринку курортно-рекреаційного продукту
ПВ Захарченко
Економіка: проблеми теорії та практики 5 (251), 1204-1213, 2009
72009
Прогнозування соціально-економічних процесів: навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.030502" Економічна кібернетика" денної форми навчання
ТС Клебанова, ВА Курзенев, ВМ Наумов, ЛС Гур'янова, ОІ Черняк, ...
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015
62015
Шляхи фінансування транспортної галузі на прикладі інфра-структурних об'єктів аеропортів
ПВ Захарченко, АО Сосновський, ОМ Гавриш, ОЄ Пастушенко, ...
Європейський вектор економічного розвитку, 9, 2010
62010
Теорія хаосу в економіці: підруч
ОІ Черняк, ПВ Захарченко, ТС Клебанова
Бердянськ: Видавець Ткачук ОВ, 2014
52014
Моделі адаптивного управ ління курортно рекреаційною системою
ПВ Захарченко
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну: зб. наук …, 2008
52008
Управление санаторием на основе компьютерных моделей его деятельности
МБ Котляревский, ПВ Захарченко
Збірка „Регіональні проблеми розвитку туризму та рекреацій”.–Донецьк: Юго …, 2005
52005
Системні моделі діяльності регіонального курортно-рекреаційного комплексу
ПВ Захарченко
Держава та регіони, 53-56, 2010
42010
Прикладные аспекты моделирования социально-экономических систем
ЕС Якуб, ВВ Кулик, ВВ Бирський, ВМ Порохня, СВ Коломиец, ...
Издатель Ткачук АВ, 2015
32015
Модель развития курортно-рекреационной экономики на основе трансформационного цикла
ПВ Захарченко, ДИ Савушкин
Проблемы экономики, 2015
32015
Аналіз динаміки ринку будівельних матеріалів
ПВ Захарченко, ВБ Коваль, ВО Поколенко
Строительные материалы и изделия, 76-77, 2013
32013
Модель інноваційного розвитку економіки національного курортно-рекреаційного комплексу
ПВ Захарченко, СА Жваненко
Економіка та держава, 47-50, 2013
32013
Синергетичний ефект у діяльності регіонального курортно-рекреаційного комплексу
ПВ Захарченко
Держава та регіони, 96-100, 2009
32009
Модель інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку курортно-рекреаційного комплексу
ПВ Захарченко
Інвестиції: практика та досвід, 4-6, 2013
22013
Эволюционные изменения экономических систем
ПВ Захарченко
Ефективна економіка, 2012
22012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20