Інна Пилипенко, Инна Пилипенко, Inna Pylypenko, Inna Kozak, Інна Козак, Инна Козак
Інна Пилипенко, Инна Пилипенко, Inna Pylypenko, Inna Kozak, Інна Козак, Инна Козак
Вінницький національний технічний університет
Verified email at sprava.net
Title
Cited by
Cited by
Year
Оцінювання ризику розгалужено-циклічних технологічних процесів
ВМ Дубовой, ІВ ПИЛИПЕНКО, АВ Денисов
Вісник ХНУ, 165-168, 2011
102011
Uncertain graph as the model of branching technological process
VM Dubovoy, IV Pylypenko, GY Derman
Nauka i Studia (Polska), 2013
62013
Оптимізація параметрів СППР при управлінні розгалуженим технологічним процесом
ВМ Дубовой, ІВ Пилипенко
Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія, 18-25, 2012
42012
Марковська модель прийняття рішень в управлінні розгалужено-циклічними технологічними процесами
ВМ Дубовой, ОД Никитенко, ІВ Пилипенко
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 130-135, 2012
42012
Застосування марковської моделі для аналізу впливу циклічності на управління розгалуженим технологічним процесом
ВМ Дубовой, ІВ Пилипенко, РС Стець
Наукові праці Вінницького національного технічного університету, 2014
32014
Прогнозування тривалості процесу тестування програмного забезпечення
ІВ Пилипенко
ВНТУ, 2016
22016
Прогнозування доцільної кількості повторень циклічного технологічного процесу
ВМ Дубовой, ІВ Пилипенко, РС Стець, ИВ Пилипенко, РС Стец
ВНТУ, 2015
22015
Моделювання процесу тестування програмного забезпечення як розгалужено-циклічного технологічного процесу
ВМ Дубовой, ІВ Пилипенко
Автоматизація технологічних і бізнес-процесів, 55-64, 2015
22015
Задачі прийняття рішень щодо управління розгалужено-циклічними технологічними процесами
ВМ Дубовой, ІВ Пилипенко, ОМ Циганенко
Політехніка, 2013
22013
Uncertain graph as the model of branching technological process
I Pylypenko
Przemysl:“Nauka i studia”.–NR 17, 85, 2013
22013
MARKOV MODEL APPLICATION FOR ANALYZING CYCLICITY INFLUENCE ON THE BRANCHED TECHNOLOGICAL PROCESS MANAGEMENT
V Dubovoy, I Pylypenko, R Stets
Scientific Works of Vinnytsia National Technical University, 2014
12014
Оцінювання ризику технологічного процесу обробки овочів
ВМ Дубовой, ІВ Пилипенко
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2012
12012
ММ Байас.
ВМ Дубовой, ГЮ Дерман, ІВ Пилипенко
Прийняття рішень в управлінні розгалуженими технологічними процесами: монографія, 0
1
Побудова імітаційної моделі процесу тестування програмного забезпечення в пакеті Simulink
ВМ Дубовой, ІВ Пилипенко
Журнал інженерних наук, H1-H6, 2016
2016
Прийняття рішень при управлінні розгалужено-циклічними технологічними процесами
ІВ Пилипенко, ИВ Пилипенко
ВНТУ, 2016
2016
Synthesis of the control algorithm of cyclicity for branched technological process
VM Dubovoi, IV Pylypenko, W Wójcik, S Sailarbek
Optical Fibers and Their Applications 2015 9816, 981620, 2015
2015
Задачи принятия решений по управлению разветвленно-циклическими технологическими процессами
ВМ Дубовий, ІВ Пилипенко, ОМ Циганенко
Системні дослідження та інформаційні технології, 36-42, 2013
2013
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА КОМП'ЮТЕРНА ТЕХНІКА
ВМ Дубовой, ІВ Пилипенко, РС Стець
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–18