Follow
Лебедєв Анатолій Тихонович
Лебедєв Анатолій Тихонович
Other namesЛебедев Анатолий Тихонович, Lebedev Anatoliy
СНАУ/Sumy National Agrarian University
Verified email at snau.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Оцінка функціонування сільськогосподарського агрегату за динамічними критеріями
МЛ Шуляк, АТ Лебедєв, МП Артьомов, ЄІ Калінін
Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів, 218-226, 2016
752016
Динамика транспортно-тяговых колесных и гусеничных машин
ЕЕ Александров, ДО Волонцевич, ВА Карпенко, АТ Лебедев, ...
Харьков: ХГАДТУ 642, 3, 2001
502001
Reducing the vibration of bearing units of electric vehicle asynchronous traction motors
V Migal, A Lebedev, M Shuliak, E Kalinin, S Arhun, V Korohodskyi
Journal of Vibration and Control 27 (9-10), 1123-1131, 2021
382021
Метод парциальных ускорений и его приложения в динамике мобильных машин
ВВЗ НП Артемов, АТ Лебедев, МА Подригало, АС Полянский, ДМ Клец, АИ Коробко
382012
Исследование влияния износа лемехов на глубину вспашки
АТ Лебедев, РА Магомедов
Техника в сельском хозяйстве, 11-13, 2012
252012
Гидропневматические приводы тракторных агрегатов
АТ Лебедев
М.: Машиностроение, 1982
191982
Теоретичне дослідження тягово-зчіпних властивостей тракторів, обладнаних здвоєними шинами, під час виконання ґрунтообробних робіт на агрофоні підвищеної вологості. Зб. наук …
АТ Лебедєв, ЄІ Калінін
Л. Погорілого. Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової …, 2010
182010
Автоматизация тракторных агрегатов
МН Коденко, АТ Лебедев
М.: Машиностроение, 1969
181969
Опір перекочування колеса, що працює з буксуванням
АТ Лебедєв, ЄІ Калінін, МЛ Шуляк
Сільськогосподарські машини, 109-115, 2015
162015
Трактори та автомобілі
АТ Лебедєв
Київ: Вища освіта, 2004
162004
Трактори та автомобілі
ВМ Антощенков, РВ Антощенков, МП Артьомов, АТ Лебедєв
Основи теорії і розрахунку двигунів внутрішнього згорання та тракторів і …, 2020
152020
Эксплуатационные испытания самозатачивающихся лемехов, наплавленных диффузионно-легированными порошками на основе чугунной стружки
АТ Лебедев, РА Магомедов
Механизация и электрификация сельского хозяйства, 31, 2010
152010
Оцінка можливості підвищення тягово-енергетичних властивостей машинно-тракторного агрегату при виконанні орних робіт на агрофоні підвищеної вологості шляхом встановлення …
АТ Лебедєв, ЄІ Калінін
Вісник Харків. нац. техн. ун-ту сіл. госп-ва імені Петра Василенка. Серія …, 2009
152009
Тракторна енергетика: проблеми та їх розв'язання
АТ Лебедєв
НТУ" ХПІ", 2015
142015
Динамічна модель грунтообробних машинно-тракторних агрегатів з пасивними робочими органами у складі енергетичного засобу зі здвоєними шинами
АТ Лебедєв, ЄІ Калінін
Системи обробки інформації, 109-115, 2010
142010
Повышение эксплуатационных показателей газодизельного трактора К-701
ОП Наумов, АТ Лебедев
Механизация и электрификация сельского хозяйства, 29-30, 2007
142007
Трактори та автомобілі. Ч. 1. Автотракторні двигуни
МГ Сандомирський, МФ Бойко, АТ Лебедєв
Навчальний посібник/МГ Сандомирський, МФ Бойко, АТ Лебедєв. К.: Вища школа, 2000
142000
Рациональное агрегатирование тракторов на вспашке
ВБ Самородов, АТ Лебедев, ДМ Митропан, НЕ Сергиенко
Тракторы и сельскохозяйственные машины, 19-22, 2004
122004
Метод парциальных ускорений при исследовании динамики мобильных машин
НП Артёмов, АТ Лебедев, ОП Алексеев, ВП Волков, МА Подригало, ...
Тракторы и сельхозмашины, 16-18, 2011
112011
Аналітична модель повороту трактора з шарнірно-зчленованою рамою
АТ Лебедєв, ЄІ Калінін, МЛ Шуляк, ІВ Колєснік
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2016
102016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20