Кафедра методики філологічних дисциплін і стилістики української мови
Кафедра методики філологічних дисциплін і стилістики української мови
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Підтверджена електронна адреса в vspu.net
НазваПосиланняРік
Теоретико-методичні основи розвитку креативності майбутніх учителів літератури
ОМ Куцевол
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2007
1162007
Двоскладне речення в українській мові
НЛ Іваницька
К.: Вища шк, 133, 1986
1151986
Синтаксис української мови
ПС Дудик, ЛВ Прокопчук
ВЦ «Академія», 2010
902010
Синтаксичні одиниці в мові української преси початку ХХІ століття: функціональний і прагмалінгвістичний аспекти: монографія
ІЯ Завальнюк
Вінниця: Нова Книга, 2009
592009
Педагогічні умови розвитку креативності майбутніх учителів-словесників у курсі методики викладання літератури
ОМ Куцевол
Науковий часопис НПУ ім. МП Драгоманова. Серія, 97-104, 0
54*
Методика викладання української літератури: креативно-інноваційна стратегія
О Куцевол
Osvita Ukraïny, 2011
492011
Категорія порівняння та її вираження в структурі простого речення
ЛВ Прокопчук
К 174, 4, 2000
432000
Зумовленість синтаксичної структури двоскладного речення валентністю дієслова-присудка
НЛ Іваницька
Мовознавство: наук.-теорет. журн, 39-43, 1985
261985
Синтаксис простого речення. Складні випадки аналізу
НЛ Іваницька
К.: Вища школа, 1989
201989
Сучасні теорії категорійної граматики в лінгводидактиці:[науково-методичний посібник]/Іваницька НЛ–Вінниця: ВДПУ ім
НЛ Іваницька
М. Коцюбинського, 2009
182009
Сучасний урок зарубіжної літератури: Посібник для вчителя
ОМ Ніколенко, ОМ Куцевол
К.: Видавничий центр «Академія, 92-96, 2003
16*2003
Вплив сполучуваності повнозначних слів на утворення компонентів синтаксичної структури речення
НЛ Іваницька
Мовознавство: наук.-теорет. журн, 97-103, 2001
152001
Методика уроку компаративного аналізу
ОМ Куцевол
Всесвітня література в середніх навчальних закладах України, 2-4, 2004
142004
Повнозначне слово в його проекції на денотат:[посібник для аспірантів, магістрантів, науковців-філологів]
НЛ Іваницька
М. Коцюбинського, 2007
132007
Життя і творчість письменника в дзеркалі «поетичної критики»:[навчальний посібник]
ОМ Куцевол
Вінниця: ТОВ «Ландо ЛТД, 2010
122010
Повнозначне слово в його проекції на денотат
НЛ Іваницька
Українська мова, 48-57, 2006
122006
Складений присудок як синтаксична структура
НЛ Іваницька
Синтаксис словосполучення і простого речення:(Синтаксичні категорії і зв …, 1975
121975
Експресивний синтаксис прози Михайла Стельмаха
І Завальнюк
Українська мова, 39-47, 2012
112012
Явища еліпсису в мові сучасної української публіцистики: дис.... кандидата філол. наук: 10.02. 01/Богатько Валентина Василівна
ВВ Богатько
Вінниця, 2005
112005
Синтагматика українського дієслова і синтаксичний аналітизм [монографія]
НЛ Іваницька
Вінниця: Ландо–ЛТД, 2012
102012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20