Майстро Руслана Григорівна \ Ruslana G Maistro (ORCID:0000-0002-3645-0279)
Майстро Руслана Григорівна \ Ruslana G Maistro (ORCID:0000-0002-3645-0279)
National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”. UKRAINE
Подтвержден адрес электронной почты в домене khpi.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Науково-теоретичні основи ефективності
РГ Майстро, ЮС Щербак
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Сер.: Технічний прогрес та …, 2014
112014
Рівень та напрямки інноваційного розвитку національних підприємств в умовах трансформаційних процесів в економіці [Електронний ресурс]
РГ Майстро
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/soc_gum/VMSU/2007-02 …, 2007
102007
Важливість cистематичного проведення аналізу фінансового стану підприємства
РГ Майстро, АА Позднякова
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Сер.: Технічний прогрес та …, 2013
52013
НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ОСВІТИ І НАУКИ В КОНТЕКСТІ НЕОБХІДНОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
СВ Майстро, РГ Майстро
22018
Інноваційний розвиток малих підприємств України
РГ Майстро, МВ Мірошник, ДС Майстро
Видавництво УжНУ" Говерла", 2017
22017
Формування політики розподілу на підприємстві
РГ Майстро, СЕ Кучіна
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Сер.: Технічний прогрес та …, 2014
22014
Ефективність використання основних фондів на підприємстві
РГ Майстро, АД Рожнова
НТУ" ХПІ", 2014
22014
Інвестиційно-інноваційна діяльність промислових підприємств на регіональному рівні
ТВ Полозова, РГ Майстро
Дніпропетровський національний університет, 2009
22009
Підвищення економічної ефективності виробництва молока на основі залучення інвестицій
РГ Майстро
Руслана Григорівна Майстро.–Харків, 2006.–220 с, 0
2
Ефективність діяльності промислових підприємств України на основі впровадження інновацій
РГ Майстро, КС Демків
НТУ" ХПІ", 2017
12017
Організація виробництва
АІ Яковлєв, СП Сударкіна, МІ Ларка, ВМ Кобєлєв, СВ Глухова, ...
НТУ" ХПІ", 2016
12016
Напрямки реалізації антикризового управління підприємством
РГ Майстро, ДС Майстро
Національна академія Національної гвардії України, 2016
12016
Визначення соціально-економічної ефективності портфеля реальних інноваційно-інвестиційних проектів
СО Васильцова, РГ Майстро
НТУ" ХПІ", 2014
12014
Прискорення обігу оборотних коштів на підприємстві
РГ Майстро, НО Данько
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Сер.: Технічний прогрес та …, 2014
12014
Оптимізація процесів здійснення капіталовкладень в оновлення основних фондів
ОС Губа, РГ Майстро
НТУ" ХПІ", 2010
12010
Особливості розвитку національної економіки в умовах глобалізації
СВ Майстро, РГ Майстро
НТУ" ХПІ", 2009
12009
Джерела та напрямки залучення інвестицій в економіку України
ГО Андрусенко, РГ Майстро
Державне будівництво, 2008
12008
Маркетинг промислового підприємства
АІ Яковлєв, СП Сударкіна, МІ Ларка, ВМ Кобєлєв, ОП Косенко, ...
Кондор, 2019
2019
Напрями вдосконалення державного регулювання економічної безпеки України
ТВ Полозова, РГ Майстро
Класичний приватний університет, 2019
2019
Результативність та напрями удосконалення державної податкової політики в умовах економічних трансформацій/СВ Майстро, РГ Майстро, ДС Майстро
РГ Майстро
Теорія та практика державного управління: зб. наук. праць.–Х.: Вид-во ХарРІ …, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20