Майстро Руслана Григорівна \ Ruslana G Maistro (ORCID:0000-0002-3645-0279)
Майстро Руслана Григорівна \ Ruslana G Maistro (ORCID:0000-0002-3645-0279)
National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”. UKRAINE
Підтверджена електронна адреса в khpi.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Науково-теоретичні основи ефективності
РГ Майстро, ЮС Щербак
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Сер.: Технічний прогрес та …, 2014
122014
Рівень та напрямки інноваційного розвитку національних підприємств в умовах трансформаційних процесів в економіці [Електронний ресурс]
РГ Майстро
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/soc_gum/VMSU/2007-02 …, 2007
112007
Важливість cистематичного проведення аналізу фінансового стану підприємства
РГ Майстро, АА Позднякова
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Сер.: Технічний прогрес та …, 2013
62013
НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ОСВІТИ І НАУКИ В КОНТЕКСТІ НЕОБХІДНОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
СВ Майстро, РГ Майстро
42018
Формування політики розподілу на підприємстві
РГ Майстро, СЕ Кучіна
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Сер.: Технічний прогрес та …, 2014
32014
Ефективність використання основних фондів на підприємстві
РГ Майстро, АД Рожнова
НТУ" ХПІ", 2014
32014
НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ AREAS OF IMPROVEMENT OF GOVERNMENT REGULATION ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE
РГ Майстро, ТВ Полозова
електронний науковий журнал, 46, 2019
22019
Ефективність діяльності промислових підприємств України на основі впровадження інновацій
РГ Майстро, КС Демків
НТУ" ХПІ", 2017
22017
Інноваційний розвиток малих підприємств України
РГ Майстро, МВ Мірошник, ДС Майстро
Видавництво УжНУ" Говерла", 2017
22017
Інвестиційно-інноваційна діяльність промислових підприємств на регіональному рівні
ТВ Полозова, РГ Майстро
Дніпропетровський національний університет, 2009
22009
Підвищення економічної ефективності виробництва молока на основі залучення інвестицій
РГ Майстро
Руслана Григорівна Майстро.–Харків, 2006.–220 с, 0
2
Результативність та напрями удосконалення державної податкової політики в умовах економічних трансформацій
СВ Майстро
Теорія та практика державного управління, 2018
12018
Дослідження сучасного стану та перспектив розвитку ринку туристичних послуг
МВ Мірошник, РГ Майстро, ЄО Лучна
Бизнес Информ, 2017
12017
Організація виробництва
АІ Яковлєв, СП Сударкіна, МІ Ларка, ВМ Кобєлєв, СВ Глухова, ...
НТУ" ХПІ", 2016
12016
Напрямки реалізації антикризового управління підприємством
РГ Майстро, ДС Майстро
Національна академія Національної гвардії України, 2016
12016
Проблеми оцінки комунікаційної діяльності в роздрібній торгівлі
РГ Майстро, КВ Васильєва
НТУ" ХПІ", 2015
12015
Визначення соціально-економічної ефективності портфеля реальних інноваційно-інвестиційних проектів
СО Васильцова, РГ Майстро
НТУ" ХПІ", 2014
12014
Прискорення обігу оборотних коштів на підприємстві
РГ Майстро, НО Данько
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Сер.: Технічний прогрес та …, 2014
12014
Оптимізація процесів здійснення капіталовкладень в оновлення основних фондів
ОС Губа, РГ Майстро
НТУ" ХПІ", 2010
12010
Особливості розвитку національної економіки в умовах глобалізації
СВ Майстро, РГ Майстро
НТУ" ХПІ", 2009
12009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20