Майстро Руслана Григорівна \ Ruslana G Maistro (ORCID:0000-0002-3645-0279)
Майстро Руслана Григорівна \ Ruslana G Maistro (ORCID:0000-0002-3645-0279)
National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”. UKRAINE
Підтверджена електронна адреса в khpi.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Науково-теоретичні основи ефективності
РГ Майстро, ЮС Щербак
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Сер.: Технічний прогрес та …, 2014
142014
Важливість cистематичного проведення аналізу фінансового стану підприємства
РГ Майстро, АА Позднякова
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Сер.: Технічний прогрес та …, 2013
142013
Рівень та напрямки інноваційного розвитку національних підприємств в умовах трансформаційних процесів в економіці
РГ Майстро
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/soc_gum/VMSU/2007-02 …, 2007
122007
Напрями удосконалення механізму державного управління у сфері освіти і науки в контексті необхідності інноваційного розвитку України
СВ Майстро, РГ Майстро
102018
Результативність та напрями удосконалення державної податкової політики в умовах економічних трансформацій
СВ Майстро, РГ Майстро, ДС Майстро
Теорія та практика державного управління, 112-118, 2018
62018
Напрями вдосконалення державного регулювання економічної безпеки України
РГ Майстро, ТВ Полозова
Приазовський економічний вісник, 46-50, 2019
42019
Інноваційний розвиток малих підприємств України
РГ Майстро, МВ Мірошник, ДС Майстро
Видавництво УжНУ" Говерла", 2017
42017
Ефективність використання основних фондів на підприємстві
РГ Майстро, АД Рожнова
НТУ" ХПІ", 2014
42014
Дослідження сучасного стану та перспектив розвитку ринку туристичних послуг
МВ Мірошник, РГ Майстро, ЄО Лучна
Бизнес Информ, 2017
32017
Формування політики розподілу на підприємстві
РГ Майстро, СЕ Кучіна
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Сер.: Технічний прогрес та …, 2014
32014
Інвестиційно-інноваційна діяльність промислових підприємств на регіональному рівні
ТВ Полозова, РГ Майстро
Дніпропетровський національний університет, 2009
32009
Маркетинг промислового підприємства
АІ Яковлєв, СП Сударкіна, МІ Ларка, ВМ Кобєлєв, ОП Косенко, ...
Кондор, 2019
22019
Сучасні проблеми захисту прав інтелектуальної власності в Україні
СМ Назаренко, ДС Майстро, ПГ Перерва
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2018
22018
Ефективність діяльності промислових підприємств України на основі впровадження інновацій
РГ Майстро, КС Демків
НТУ" ХПІ", 2017
22017
Особливості розвитку національної економіки в умовах глобалізації
СВ Майстро, РГ Майстро
НТУ" ХПІ", 2009
22009
Підвищення економічної ефективності виробництва молока на основі залучення інвестицій
РГ Майстро
Руслана Григорівна Майстро.–Харків, 2006.–220 с, 0
2
Маркетингова діяльність підприємств
ОП Косенко, АІ Яковлєв, ПГ Перерва, СП Сударкіна, СО Васильцова, ...
12018
Необхідність запровадження кластерної моделі державного регулювання розвитку національної економіки
СВ Майстро, РГ Майстро
12017
Організація виробництва
АІ Яковлєв, СП Сударкіна, МІ Ларка, ВМ Кобєлєв, СВ Глухова, ...
НТУ" ХПІ", 2016
12016
Напрямки реалізації антикризового управління підприємством
РГ Майстро, ДС Майстро
Національна академія Національної гвардії України, 2016
12016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20