Сідельнікова Владислава Костянтинівна
Сідельнікова Владислава Костянтинівна
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.
Підтверджена електронна адреса в hnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Особистісно-професійний розвиток майбутнього вчителя економіки: проблеми та можливості їх вирішення засобами інтерактивного навчання
ВК Щербіна
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2009
112009
Особистісно-професійний розвиток майбутнього вчителя економіки в умовах інтерактивного навчання. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних …
ВК Щербіна
112009
Особистісно-професійний розвиток майбутнього вчителя економіки в умовах інтерактивного навчання. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі …
ВК Щербіна
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, 2009
112009
Особистісно-професійний розвиток майбутнього вчителя економіки: методологічний підхід
ВК Щербіна
Науково-інформаційний журнал „Новий Колегіум”., С. 53-61., 2008
112008
Экономический механизм обеспечения человеческого развития
ВК Щербіна
Бизнес-информ., С. 32-35, 2011
42011
Маркетинг інновацій як головна функція ведення бізнесу
ВК Сідельнікова
Збірник наукових праць ХНПУ імені ГС Сковороди" Економіка", 100-105, 2018
32018
Сталий розвиток економіки України в умовах глобалізації.
ВК Сідельнікова
Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету …, 2014
32014
Неформальна зайнятість як фактор розвитку національного ринку праці
ВК Щербіна
Економіка: зб. наук. праць / За заг. ред. акад. АПН України І.Ф. Прокопенка …, 2008
22008
Підготовка майбутнього вчителя економіки в контексті модернізації вищої педагогічної освіти
ВК Щербіна
Матеріали VII Міжнародної науково-методичної конференції [„Сучасний …, 2008
22008
Розвиток системи державного соціального страхування в Україні
ВК Щербіна
Економіка: зб. наук. праць / За заг. ред. акад. АПН України. І.Ф. Прокопенка …, 2005
22005
Пріоритетні напрями розвитку національної економіки України в контексті глобалізаційних викликів
ІФ Прокопенко, ДО Гончаров, АО Гура, ТГ Гуцан, ОО Зеленько, ...
ХНПУ імені ГС Сковороди, вид-во ФОП Іванченко ІС, 2018
12018
Інтерактивне навчання як важливий чинник формування професійної компетентності майбутнього фахівця
ВК Сідельнікова, ІВ Ремзі
Наукові записки кафедри педагогіки, 315-319, 2014
12014
РОЛЬ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
ВК Сідельнікова
Збірник наукових праць ХНПУ імені ГС Сковороди" Економіка", 106-112, 2018
2018
ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ КУРСУ «МАРКЕТИНГ» У ПІДГОТОВЦІ БАКАЛАВРІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ»
ВК Сідельнікова
ХНПУ імені ГС Сковороди, 2016
2016
Евристика як високорозвинене логичне мислення
ІВ Ремзі, ВК Сідельнікова, ВІ Гапон
Наукові записки кафедри педагогіки, 165-170, 2016
2016
Економічна безпека як фактор прояву національних економічних інтересів України
BК Сідельнікова
Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету …, 2016
2016
РОЗВИТОК ЗДІБНОСТЕЙ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
ІВ Ремзі, ВК Сідельнікова
Diamond trading tour, 2015
2015
Еволюція теорії маркетингу в сучасних умовах
ВК Сідельнікова
Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету …, 2015
2015
Соціальна політика України: стан та перспективи розвитку
ВК Сідельнікова
Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету …, 2013
2013
Удосконалення системи соціального забезпечення на сучасному етапі розвитку національної економіки
ВК Сідельнікова
Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету …, 2012
2012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20