Непочатенко Олена Олександрівна
Непочатенко Олена Олександрівна
Уманський національний університет садівництва
Verified email at udau.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Фінанси підприємств
ОО Непочатенко
Київ:«Видавнинтво «Центр учбової літератури», 2013
1552013
Фінанси підприємств: навч. посібник
ОО Непочатенко, НЮ Мельничук
Київ: Центр навчальної літератури, 2013
872013
Організаційно-економічні механізми кредитування аграрних підприємств: монографія
ОО Непочатенко
Умань: УВПП, 2007
562007
Державна підтримка підприємств АПК через удосконалення системи кредитування
ОО Непочатенко
Економіка АПК, 95-100, 2008
482008
Оновлений механізм справляння податку на доходи фізичних осіб: проблеми та перспективи
ОО Непочатенко, ПМ Боровик, ДЮ Парій
Економіка. Управління. Інновації. Серія: Економічні науки, 2016
222016
Кредитування сільськогосподарських товаровиробників на основі диверсифікації фінансових послуг
ОО Непочатенко
Економіка АПК, 61-66, 2007
212007
Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників та шляхи його вдосконалення
ОО Непочатенко, ПМ Боровик, ММ Уманець
Сталий розвиток економіки, 328-333, 2013
202013
Кредитне забезпечення поточної діяльності сільськогосподарських підприємств
ОО Непочатенко, НВ Бондаренко
Економіка АПК, 91-97, 2011
202011
Фінансові ресурси підприємств та джерела їх формування: теоретичні аспекти
ОГ Малій
Актуальні проблеми інноваційної економіки, 71-74, 2016
172016
Сучасний стан і перспективи короткострокового банківського кредитування сільськогосподарських підприємств
ОО Непочатенко, ОВ Яковенко
Зб. наук. праць Уман. держ. аграр. унту/редкол.: АФ Головчук (відп. ред.) та …, 2009
162009
Трансформація матриці банківського кредитування сільськогосподарських підприємств
ПА Стецюк, ОЄ Гудзь, АВ Войтюк
Економіка АПК, 49-55, 2013
152013
Санація підприємства як чинник його фінансової захищеності
ІЮ Гришова, ІП Островська, А Менкконен
Вісник Сумського національного аграрного університету. Фінанси і кредит, 16, 2013
142013
Сучаcні методи кредитування сільськогосподарських підприємств
ОО Непочатенко, НВ Бондаренко, ОГ Бондаренко
Економіка АПК, 69-74, 2012
142012
Органiзацiйно-економiчнi механiзми кредитування аграрних пiдприємств
ОО Непочатенко
142007
Конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств України
ОО Непочатенко, СА Чекалюк
Економіка АПК, 41-46, 2015
122015
Роль банків у лізингових угодах
ОО Непочатенко
Економіка АПК, 87, 2007
122007
Фiнанси пiдприємств: пiдручник
ОО Непочатенко, НЮ Мельничук
112013
Агролізинг як механізм реалізації державної інвестиційної політики
АФ Головчук, ОО Непочатенко
Включено до переліків № 1 і № 6 фахових видань ВАК України з …, 2010
112010
Методичні проблеми оцінки платоспроможності підприємств
ОО Непочатенко
Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії, 18, 2010
102010
Аналіз конкурентного середовища сільськогосподарських підприємств
ОО Непочатенко, СА Пташник, ВО Непочатенко
Економіка АПК, 43-51, 2016
82016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20