Подписаться
Непочатенко Олена Олександрівна
Непочатенко Олена Олександрівна
Уманський національний університет садівництва
Подтвержден адрес электронной почты в домене udau.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Фінанси підприємств
ОО Непочатенко
Київ:«Видавнинтво «Центр учбової літератури», 2013
1852013
Фінанси підприємств: навч. посібник
ОО Непочатенко, НЮ Мельничук
К.: Центр навчальної літератури 504, 2013
992013
Організаційно-економічні механізми кредитування аграрних підприємств: монографія
ОО Непочатенко
Умань: УВПП, 2007
572007
Державна підтримка підприємств АПК через удосконалення системи кредитування
ОО Непочатенко
Економіка АПК, 95-100, 2008
482008
Оновлений механізм справляння податку на доходи фізичних осіб: проблеми та перспективи
ОО Непочатенко, ПМ Боровик, ДЮ Парій
Економіка. Управління. Інновації. Серія: Економічні науки, 2016
262016
Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників та шляхи його вдосконалення
ОО Непочатенко, ПМ Боровик, ММ Уманець
Сталий розвиток економіки, 328-333, 2013
232013
Кредитне забезпечення поточної діяльності сільськогосподарських підприємств
ОО Непочатенко, НВ Бондаренко
Економіка АПК, 91-97, 2011
222011
Фінансові ресурси підприємств та джерела їх формування: теоретичні аспекти
ОГ Малій
Актуальні проблеми інноваційної економіки, 71-74, 2016
212016
Кредитування сільськогосподарських товаровиробників на основі диверсифікації фінансових послуг
ОО Непочатенко
Економіка АПК, 61-66, 2007
212007
Трансформація матриці банківського кредитування сільськогосподарських підприємств
ПА Стецюк, ОЄ Гудзь, АВ Войтюк
Економіка АПК, 49-55, 2013
172013
Конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств України
ОО Непочатенко, СА Чекалюк
Економіка АПК, 41-46, 2015
152015
Сучаcні методи кредитування сільськогосподарських підприємств
ОО Непочатенко, НВ Бондаренко, ОГ Бондаренко
Економіка АПК, 69-74, 2012
152012
Сучасний стан і перспективи короткострокового банківського кредитування сільськогосподарських підприємств
ОО Непочатенко, ОВ Яковенко
Зб. наук. праць Уман. держ. аграр. унту/редкол.: АФ Головчук (відп. ред.) та …, 2009
152009
Санація підприємства як чинник його фінансової захищеності
ІЮ Гришова, ІП Островська, А Менкконен
Вісник Сумського національного аграрного університету. Фінанси і кредит, 16, 2013
142013
Органiзацiйно-економiчнi механiзми кредитування аграрних пiдприємств
ОО Непочатенко
142007
Роль банків у лізингових угодах
ОО Непочатенко
Економіка АПК, 87, 2007
122007
Фiнанси пiдприємств: пiдручник
ОО Непочатенко, НЮ Мельничук
112013
Агролізинг як механізм реалізації державної інвестиційної політики
АФ Головчук, ОО Непочатенко
Включено до переліків № 1 і № 6 фахових видань ВАК України з …, 2010
112010
Аналіз конкурентного середовища сільськогосподарських підприємств
ОО Непочатенко, СА Пташник, ВО Непочатенко
Економіка АПК, 43-51, 2016
102016
Монетарні інструменти стимулювання кредитної активності комерційних банків
МЙ Малік, ЛО Вдовенко
Економіка АПК, 61-66, 2013
102013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20