Непочатенко Олена Олександрівна
Непочатенко Олена Олександрівна
Уманський національний університет садівництва
Підтверджена електронна адреса в udau.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Фінанси підприємств
ОО Непочатенко
Київ:«Видавнинтво «Центр учбової літератури», 2013
1352013
Фінанси підприємств: навч. посібник
ОО Непочатенко, НЮ Мельничук
К.: Центр навчальної літератури 504, 2013
852013
Організаційно-економічні механізми кредитування аграрних підприємств: монографія
ОО Непочатенко
Умань: УВПП, 2007
552007
Державна підтримка підприємств АПК через удосконалення системи кредитування
ОО Непочатенко
Економіка АПК, 95-100, 2008
442008
Кредитування сільськогосподарських товаровиробників на основі диверсифікації фінансових послуг
ОО Непочатенко
Економіка АПК, 61-66, 2007
222007
Оновлений механізм справляння податку на доходи фізичних осіб: проблеми та перспективи
ОО Непочатенко, ПМ Боровик, ДЮ Парій
Економіка. Управління. Інновації. Серія: Економічні науки, 2016
212016
Кредитне забезпечення поточної діяльності сільськогосподарських підприємств
ОО Непочатенко, НС Танклевська, НМ Третяк
Економіка АПК, 91-97, 2011
202011
Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників та шляхи його вдосконалення
ОО Непочатенко, ПМ Боровик, ММ Уманець
Сталий розвиток економіки, 328-333, 2013
182013
Сучасний стан і перспективи короткострокового банківського кредитування сільськогосподарських підприємств
ОО Непочатенко, ОВ Яковенко
Зб. наук. праць Уман. держ. аграр. унту/редкол.: АФ Головчук (відп. ред.) та …, 2009
162009
Сучаcні методи кредитування сільськогосподарських підприємств
ОО Непочатенко, НВ Бондаренко, ОГ Бондаренко
Економіка АПК, 69-74, 2012
142012
Санація підприємства як чинник його фінансової захищеності
ІЮ Гришова, ІП Островська, А Менкконен
Вісник Сумського національного аграрного університету. Фінанси і кредит, 16, 2013
132013
Трансформація матриці банківського кредитування сільськогосподарських підприємств
ПА Стецюк, ОЄ Гудзь, АВ Войтюк
Економіка АПК, 49-55, 2013
132013
Органiзацiйно-економiчнi механiзми кредитування аграрних пiдприємств
ОО Непочатенко
112007
Фiнанси пiдприємств: пiдручник
ОО Непочатенко, НЮ Мельничук
102013
Роль банків у лізингових угодах
ОО Непочатенко
Економіка АПК, 87, 2007
102007
Фінансові ресурси підприємств та джерела їх формування: теоретичні аспекти
ОГ Малій
Актуальні проблеми інноваційної економіки, 71-74, 2016
92016
Агролізинг як механізм реалізації державної інвестиційної політики
АФ Головчук, ОО НЕПОЧАТЕНКО
Включено до переліків № 1 і № 6 фахових видань ВАК України з …, 2010
92010
Методичні проблеми оцінки платоспроможності підприємств
ОО Непочатенко
Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії, 18, 2010
92010
Банківські механізми кредитування аграрних підприємств
ОО Непочатенко
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних …, 2009
92009
Аналіз конкурентного середовища сільськогосподарських підприємств
ОО Непочатенко, СА Пташник, ВО Непочатенко
Економіка АПК, 43-51, 2016
82016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20