Непочатенко Олена Олександрівна
Непочатенко Олена Олександрівна
Уманський національний університет садівництва
Підтверджена електронна адреса в udau.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Фінанси підприємств
ОО Непочатенко
Київ:«Видавнинтво «Центр учбової літератури», 2013
1292013
Фінанси підприємств: навч. посібник
ОО Непочатенко, НЮ Мельничук
К.: Центр навчальної літератури 504, 2013
802013
Організаційно-економічні механізми кредитування аграрних підприємств: монографія
ОО Непочатенко
Умань: УВПП, 2007
532007
Державна підтримка підприємств АПК через удосконалення системи кредитування
ОО Непочатенко
Економіка АПК, 95-100, 2008
442008
Кредитування сільськогосподарських товаровиробників на основі диверсифікації фінансових послуг
ОО Непочатенко
Економіка АПК, 61-66, 2007
212007
Кредитне забезпечення поточної діяльності сільськогосподарських підприємств
ОО Непочатенко, НС Танклевська, НМ Третяк
Економіка АПК, 91-97, 2011
202011
Оновлений механізм справляння податку на доходи фізичних осіб: проблеми та перспективи
ОО Непочатенко, ПМ Боровик, ДЮ Парій
Економіка. Управління. Інновації. Серія: Економічні науки, 2016
182016
Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників та шляхи його вдосконалення
ОО Непочатенко, ПМ Боровик, ММ Уманець
Сталий розвиток економіки, 328-333, 2013
182013
Сучасний стан і перспективи короткострокового банківського кредитування сільськогосподарських підприємств
ОО Непочатенко, ОВ Яковенко
Зб. наук. праць Уман. держ. аграр. унту/редкол.: АФ Головчук (відп. ред.) та …, 2009
162009
Сучаcні методи кредитування сільськогосподарських підприємств
ОО Непочатенко, НВ Бондаренко, ОГ Бондаренко
Економіка АПК, 69-74, 2012
142012
Трансформація матриці банківського кредитування сільськогосподарських підприємств
ПА Стецюк, ОЄ Гудзь, АВ Войтюк
Економіка АПК, 49-55, 2013
132013
Санація підприємства як чинник його фінансової захищеності
ІЮ Гришова, ІП Островська, А Менкконен
Вісник Сумського національного аграрного університету. Фінанси і кредит, 16, 2013
122013
Органiзацiйно-економiчнi механiзми кредитування аграрних пiдприємств
ОО Непочатенко
102007
Роль банків у лізингових угодах
ОО Непочатенко
Економіка АПК, 87, 2007
102007
Фiнанси пiдприємств: пiдручник
ОО Непочатенко, НЮ Мельничук
92013
Агролізинг як механізм реалізації державної інвестиційної політики
АФ Головчук, ОО НЕПОЧАТЕНКО
Включено до переліків № 1 і № 6 фахових видань ВАК України з …, 2010
92010
Методичні проблеми оцінки платоспроможності підприємств
ОО Непочатенко
Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії, 18, 2010
92010
Банківські механізми кредитування аграрних підприємств
ОО Непочатенко
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних …, 2009
92009
Фінансові ресурси підприємств та джерела їх формування: теоретичні аспекти
ОГ Малій
Актуальні проблеми інноваційної економіки, 71-74, 2016
82016
Конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств України
ОО Непочатенко, СА Чекалюк
Економіка АПК, 41-46, 2015
82015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20