Непочатенко Олена Олександрівна
Непочатенко Олена Олександрівна
Уманський національний університет садівництва
Підтверджена електронна адреса в udau.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Фінанси підприємств
ОО Непочатенко
Київ:«Видавнинтво «Центр учбової літератури», 2013
1102013
Фінанси підприємств.: навч. посібник
ОО Непочатенко
К.: Центр навчальної літератури 504, 2013
682013
Організаційно-економічні механізми кредитування аграрних підприємств: монографія
ОО Непочатенко
Умань: УВПП, 2007
532007
Державна підтримка підприємств АПК через удосконалення системи кредитування
ОО Непочатенко
Економіка АПК, 95-100, 2008
412008
Кредитування сільськогосподарських товаровиробників на основі диверсифікації фінансових послуг
ОО Непочатенко
Економіка АПК, 61-66, 2007
202007
Кредитне забезпечення поточної діяльності сільськогосподарських підприємств
ОО Непочатенко, НС Танклевська, НМ Третяк
Економіка АПК, 91-97, 2011
192011
Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників та шляхи його вдосконалення
ОО Непочатенко, ПМ Боровик, ММ Уманець
Сталий розвиток економіки, 328-333, 2013
182013
Оновлений механізм справляння податку на доходи фізичних осіб: проблеми та перспективи
ОО Непочатенко, ПМ Боровик, ДЮ Парій
Економіка. Управління. Інновації. Серія: Економічні науки, 2016
172016
Сучасний стан і перспективи короткострокового банківського кредитування сільськогосподарських підприємств
ОО Непочатенко, ОВ Яковенко
Зб. наук. праць Уман. держ. аграр. унту/редкол.: АФ Головчук (відп. ред.) та …, 2009
152009
Санація підприємства як чинник його фінансової захищеності
ІЮ Гришова, ІП Островська, А Менкконен
Вісник Сумського національного аграрного університету. Фінанси і кредит, 16, 2013
132013
Трансформація матриці банківського кредитування сільськогосподарських підприємств
ПА Стецюк, ОЄ Гудзь, АВ Войтюк
Економіка АПК, 49-55, 2013
132013
Сучаcні методи кредитування сільськогосподарських підприємств
ОО Непочатенко, ЧОД ПАТ, РБ Аваль
Економіка АПК, 69-74, 2012
122012
Роль банків у лізингових угодах
ОО Непочатенко
Економіка АПК, 87, 2007
102007
Агролізинг як механізм реалізації державної інвестиційної політики
АФ Головчук, ОО НЕПОЧАТЕНКО
Включено до переліків № 1 і № 6 фахових видань ВАК України з …, 2010
92010
Банківські механізми кредитування аграрних підприємств
ОО Непочатенко
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних …, 2009
92009
Органiзацiйно-економiчнi механiзми кредитування аграрних пiдприємств
ОО Непочатенко
92007
Державна політика у сфері розвитку сільських територій: вітчизняні реалії та європейський досвід
ОО Непочатенко
Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Серія: економічні …, 2012
82012
Методичні проблеми оцінки платоспроможності підприємств
ОО Непочатенко
Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії, 18, 2010
82010
Акцизне оподаткування в Україні: сучасні проблеми та перспективи подальшого використання
ОО Непочатенко, ПМ Боровик, ТО Таран
Економіка. Управління. Інновації. Серія: Економічні науки, 2016
72016
Аналіз конкурентного середовища сільськогосподарських підприємств
ОО Непочатенко, СА Пташник, ВО Непочатенко
Економіка АПК, 43-51, 2016
72016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20