Olena Petrushenko      Олена Петрушенко          Елена Петрушенко
Olena Petrushenko Олена Петрушенко Елена Петрушенко
Вінницький національний медичний університет, кафедра українознавства
Підтверджена електронна адреса в vnmu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Значение этнической психологии в антропологической теории
ЕФ Петрушенко, ВМ Мельник
SCIENCE, TECHNOLOGY AND LIFE-2014, 1063-1071, 2015
12015
Навіщо нам податки? Держава як спільний бізнес. Нариси за редакцією Наталії Ковалко та Віктора Мельника.
ОФ Петрушенко, ВМ Мельник, НМ Ковалко, ЯГ Риер, ОК Скаленко, ...
Київ: ТОВ «Якабу Паблішинг», 2019. 240 с. О. Ф. Петрушенко - літературна …, 2019
2019
Неефективна ефективність [у Розділі 14: "Доба активного пристосування: політика і податки у ХХ столітті"]
ОФ Петрушенко
Навіщо нам податки? Держава як спільний бізнес. Нариси за редакцією Наталії …, 2019
2019
Трипілля: прадавні витоки української міської культури [у Розділі 2: "Від архаїки до античності: заснування держав"]
ОФ Петрушенко
Навіщо нам податки? Держава як спільний бізнес. Нариси за редакцією Наталії …, 2019
2019
Міжнародні фактори української історії: геополітичний контекст та спроба використання візантійської спадщини наприкінці XVI ст.
ОФ Петрушенко, ВМ Мельник
Феномен Європи: проблеми державотворення. Упорядники: Р. Б. Тарнавський, В …, 2018
2018
Феномен Європи: проблеми державотворення. Збірник матеріалів наукової конференції молодих вчених з міжнародною участю у Львівському національному університеті імені Івана …
ВМ Мельник, ВБ Кіорсак, ОФ Петрушенко
Львів: Видання наукового журналу «Аннали юридичної історії», 2018. 100 с …, 2018
2018
Дві цивілізаційні функції українського козацтва: культурний та економічний аспекти
ОФ Петрушенко, ВМ Мельник
Історія торгівлі, податків та мита. ХІІ Міжнародна наукова конференція (25 …, 2018
2018
Історія як літературна традиція: белетристична бібліографія Давньої України (рецензійна стаття)
ОФ Петрушенко
Аннали юридичної історії 2 (1-2), 194-196, 2018
2018
Петро Савицький і його стаття. Рецензія на статтю: П. Н. Савицкий. Геополитические заметки по русской истории.
ОФ Петрушенко
Аннали юридичної історії 1 (2), 170-172, 2017
2017
Историографическое значение политического реализма в художественном сочинении (роман Якова Стецюка «Гонта»)
ЕФ Петрушенко, ВМ Мельник
Динамические процессы в современном социокультурном пространстве России …, 2017
2017
Сарматизм як шляхетська ідеологія елітотворення
ОФ Петрушенко
Збірник тез і матеріалів доповідей Міжнародної наукової конференції «Наукові …, 2017
2017
Збірник тез і матеріалів доповідей Міжнародної наукової конференції «Наукові засади об’єктивності і суб’єктності громадянського суспільства» (м. Київ, 24-25 квітня 2017 року)
ФМ Кирилюк, ВМ Мельник, НМ Ковалко, ОФ Петрушенко, ВБ Кіорсак, ...
Київ: Міжнародний центр громадянської політології при Київському …, 2017
2017
Скіфство як політична традиція у працях Петра Савицького
ОФ Петрушенко, ВМ Мельник
Питання сходознавства в Україні., 64-65, 2017
2017
Сарматський концептуалізм у картографії і літературі
ОФ Петрушенко
Аннали юридичної історії 1 (1), 154-159, 2017
2017
Українці та українська мова в Словач­чині
ОФ Петрушенко, ВМ Мельник
Вінниця: Друкарня ВНМУ ім. М. І. Пирогова, 49 с. Історико-філологічний нарис., 2016
2016
Лингвокультурологическое исследование философского языка Мартина Хайдеггера
ВМ Мельник, ЕФ Петрушенко
БГМУ, 2016
2016
Оборонні укріплення міста Вінниці
ВМ Мельник
Вінниця: Вінницька міська друкарня, 2015. 96 с. Літредактор - О. Петрушенко., 2015
2015
Критичний реалізм М. О. Добролюбова як антропологічна теорія
ВМ Мельник, ОФ Петрушенко
Актуальні питання сучасних наук: матеріали міжнародної науково-практичної …, 2015
2015
К ВОПРОСУ О ПОДГОТОВКЕ К НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ
ГЛ Василенко, ЕФ Петрушенко, ТВ Малинковская, ВА Левадная, ...
Научные исследования в сфере общественных наук. Вызовы нового времени 4, 30-32, 2014
2014
ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРНОЇ ГРАМОТНОСТІ ТА ЛІНГВОКРАЄЗНАВЧОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ЯК СКЛАДОВИХ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
В Левадна, Т Малінковська, О Петрушенко
Університет «Україна», 2013
2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20