Ірина Коротка (Чучвага )
Ірина Коротка (Чучвага )
Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
Подтвержден адрес электронной почты в домене ukrpost.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування мікробного угруповання ризосфери рослин жита озимого за впливу мінерального удобрення та Діазобактерину
ІГ Чучвага, ВВ Волкогон, КІ Волкогон
Сільськогосподарська мікробіологія, 101-112, 2012
32012
Оцінка якості колодязної води околиць м. Чернігова за ростом коренів ALLIUM CEPA L.
НВ Ткачук, ІГ Чучвага
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім …, 2011
32011
Особливості процесу нітрифікації в кореневій зоні рослин жита озимого за дії мінерального азоту та передпосівної бактеризації
ІГ Чучвага, ВВ Волкогон
Сільськогосподарська мікробіологія, 79-88, 2013
22013
Екологічно доцільні дози мінерального азоту для вирощування жита озимого
ІГ Чучвага, КІ Волкогон
Агроекологічний журнал, 75-79, 2013
22013
Економічна та енергетична ефективність застосування Діазобактерину та мінеральних добрив у технології вирощування жита озимого
ІГ Чучвага, ЮМ Халеп
Сільськогосподарська мікробіологія, 53-60, 2014
12014
Процеси біологічної трансформації азоту за дії біотичних та абіотичних факторів
ІГ Чучвага, КІ Волкогон
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2014
12014
Усвоение азота растениями ржи озимой при совмещении бактеризации и минеральных удобрений
ИГ Чучвага
Вестник Алтайского государственного аграрного университета, 2014
12014
Микробные препараты в технологиях выращивания сельскохозяйственных культур как фактор ограничения потерь питательных веществ
ВВ Волкогон, СБ Димова, ЕИ Волкогон, ИГ Короткая, АВ Пирог
Минск: БГУ, 2018
2018
Orientation of processes of biological nitrogen transformation in winter rye agroecosystems under different levels of fertilization background
V Volkogon, I Korotka
Agricultural Science and Practice 3 (3), 28-34, 2016
2016
The features the autotrophic and heterotrophic nitrification in the root zone of winter rye plants under the use of mineral fertilizers and Diazobakteryn
IG Korotka, VV Volkogon
Сільськогосподарська мікробіологія, 44-51, 2015
2015
Професійна реалізація випускників природничого напрямку у дослідженні проблем сучасної сільськогосподарської мікробіології
СФ Козар, НО Кравченко, ІГ Чучвага
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2014
2014
Лізиметричні дослідження ефективності взаємодії мінеральних добрив і діазобактерину при вирощуванні жита озимого
ВВ Волкогон, ІГ Чучвага, КІ Волкогон
Вісник Харківського національного аграрного університету. Сер …, 2013
2013
Оцінка якості колодязної води села Старий Білоус Чернігівської області за ростом коренів цибулі
ІГ Чучвага, АМ Грищенко, НВ Ткачук
Одеса: Друкарня вид-ва „Екологія”, 2008
2008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–13