Myroniuk Liliia / Миронюк Лілія
Myroniuk Liliia / Миронюк Лілія
Lesya Ukrainka Volyn National University
Подтвержден адрес электронной почты в домене vnu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Lie symmetries of the Shigesada–Kawasaki–Teramoto system
R Cherniha, L Muzyka
Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation 45, 81-92, 2017
122017
New exact solutions of a nonlinear cross-diffusion system
R Cherniha, L Myroniuk
Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical 41 (39), 395204, 2008
122008
Lie symmetries and exact solutions of a class of thin film equations
R Cherniha, L Myroniuk
Journal of Physical Mathematics 2, 1-19, 2010
92010
Reduction and solutions of a class of nonlinear reaction-diffusion systems with the power nonliniarities
L Myroniuk, R Cherniha
Proc. Inst. Mathematics of NAS of Ukraine 3, 217-24, 2006
62006
Досвід використання інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні математичних дисциплін в умовах дистанційного навчання
ТІ Мамчич, ЛП Миронюк, ЛЛ Ройко
Луцький національний технічний університет, 2020
12020
Використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій у підготовці студентів факультету фізичної культури, спорту та здоров’я.
L Myroniuk, L Royko
COMPUTER-INTEGRATED TECHNOLOGIES: EDUCATION, SCIENCE, PRODUCTION, 85-91, 2021
2021
Використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій у підготовці бакалаврів факультету фізичної культури, спорту та здоров’я
ЛП Миронюк, ЛЛ Ройко
Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво, 2021
2021
Wolfram| Alpha як засіб оптимізації процесу навчання курсу «Вища математика».
L Myroniuk, L Royko
COMPUTER-INTEGRATED TECHNOLOGIES: EDUCATION, SCIENCE, PRODUCTION, 58-64, 2020
2020
Досвід використання інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні математичних дисциплін в умовах дистанційного навчання.
Т Mamchych, L Myroniuk, L Royko
COMPUTER-INTEGRATED TECHNOLOGIES: EDUCATION, SCIENCE, PRODUCTION, 70-77, 2020
2020
Методика опрацювання хмарних сервісів Google Slides та Sites для створення презентацій про рідну країну і розміщення їх на сайті в курсі «Українська мова як iноземна»
З Пахолок, Л Миронюк
Луцький національний технічний університет, 2020
2020
Методика опрацювання хмарних сервісів Google Slides та Sites для створення презентацій про рідну країну і розміщення їх на сайті в курсі «Українська мова як iноземна».
Z Pakholok, L Myroniuk
COMPUTER-INTEGRATED TECHNOLOGIES: EDUCATION, SCIENCE, PRODUCTION, 51-58, 2020
2020
Методика навчання інформаційних систем та технологій студентів-менеджерів
СМ Яцюк, ІО Микитюк, ЛП Музика
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2015
2015
Використання систем комп’ютерної математики на прикладі Wolfram Alpha при вивченні вищої математики
Л Музика
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2015
2015
Точні розв’язки крайової задачі узагальненої системи Шіґесади–Кавасакі–Терамото
Л Музика
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013
2013
РЕАЛІЗАЦІЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ПРИ ВИКЛАДАННІ КУРСУ “МАТЕМАТИЧНІ ЗАСАДИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА МОДЕЛЮВАННЯ” ДЛЯ МАГІСТРІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ”
ЛП Миронюк
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ: Головний редактор, 76, 0
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–15