Підписатись
Тетяна Юріївна Мороз
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Семантико-граматична асиметрія морфологічних категорій іменника
ТЮ Мороз
ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02. 01 «Українська мова»/ТЮ Мороз …, 2008
92008
Семантико-граматична асиметрія в системі морфологічної категорії числа абстрактних іменників
ТЮ Мороз
Одеський лінгвістичний вісник, 99-102, 2015
32015
Лінгво-психологічні та комунікативні особливості писемного мовлення як виду мовленнєвої діяльності
МТЮ Голубнича Л.О.
7-а международна научна практична конференція, «Ключови въпроси в …, 2011
2*2011
Явище семантико-граматичної асиметрії на рівні граматичної категорії роду незмінюваних іменників
Т Мороз
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2009
22009
Хитання в граматичному оформленні істотовості/неістотовості деяких іменників як результат невизначеності буттєвого модусу реалій, що ними позначаються
ТЮ Мороз
ВІСНИК, 56, 1999
21999
Морфологічна категорія числа іменників: погляди дослідників
ТЮ Мороз
Лінгвістичні дослідження, 52-57, 2016
12016
Сучасні засоби навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах: міжвуз. наук.-практ. семінар, 31 січ. 2013 р.
ТМ Артеменко, ТП Бесараб, ОН Бровина, АВ Говорун, ЛО Голубнича, ...
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013
12013
Розряд збірних іменників у контексті категорії числа як вияв семантико-граматичної асиметрії
ТЮ Мороз
Лінгвістичні дослідження, 191-194, 2011
12011
ДОСЛІДЖЕННЯ ІМЕННИКА ТА ЙОГО МОРФОЛОГІЧНИХ КАТЕГОРІЙ ІЗ ПОГЛЯДУ СЕМАНТИКО-ГРАМАТИЧНОЇ АСИМЕТРІЇ
ТЮ Мороз
Нова філологія, 180-187, 2021
2021
ЧИСЛОВА СПЕЦИФІКА ІМЕННИКІВ–ВЛАСНИХ НАЗВ
ТЮ Мороз
НАУКОВИЙ ВІСНИК МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, 56, 2019
2019
Феномен мовної асиметрії у лінгвістичних студіях
Т Мороз
Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного …, 2019
2019
Синонімія форм вираження значень істоти та неістоти як вияв семантико-граматичної асиметрії
ТЮ Мороз
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Германістика та …, 2018
2018
Modern Digital Tools in Language learning
MT Mykytiuk S.
"Іншомовна підготовка працівників правоохоронних органів та сектору безпеки …, 2017
2017
Функціональна асиметрія у сфері конкретних іменників: контекстні модифікації парадигматичних числових значень
МТ Ю.
Наукові записки. Серія: філологічні науки(мовознавство), С. 305 – 311, 2017
2017
Специфіка вираження значення числа абстрактними іменниками
МТ Ю.
Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку: Міжнародна науково …, 2017
2017
Морфологічна категорія числа іменників: погляди дослідників
МТ Ю.
Лінгвістичні дослідження: Збірник наукових праць Харківського національного …, 2016
2016
Аналіз дослідженості явищ мовної асиметрії крізь призму лінгвістичних парадигм
МТ Ю.
Наукові записки. – Серія : філологічні науки., С. 541 - 546, 2016
2016
Семантико-граматична асиметрія на рівні іменників збірної семантики: прагматика як чинник формування
МТ Ю.
Іноземні мови у вищій освіті: лінгвістичні, психолого-педагогічні та …, 2016
2016
Legal Regulation of Real Property Tax as Opposed to Land Tax in Ukraine:Weak Points
TM Daria Kryhina
TESOL – Ukraine International Conference TESOL Ukraine: Young Researches in …, 2016
2016
Dictogloss Procedure as a Means of Integrating Language Skills
МТ Ю.
Матеріали Міжвузівського науково-практичного семінару Комунікативна …, 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20