Follow
Максим Хомутенко, MV KHomutenko
Максим Хомутенко, MV KHomutenko
Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical University / КДПУ ім. В.Винниченка
Verified email at kspu.kr.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Комп’ютерне моделювання процесів в атомному ядрі
МВ Хомутенко, МІ Садовий, ОМ Трифонова
Інформаційні технології і засоби навчання, 78-92, 2015
172015
Методика формування уявлень про сучасну наукову картину світу в хмаро орієнтованому навчальному середовищі
МІ Садовий, ОМ Трифонова, МВ Хомутенко
Вісник черкаського університету. Серія: педагогічні науки, 8-16, 2016
152016
Формування експериментально-орієнтованого навчального середовища вивчення фізики
МІ Садовий, ВВ Слюсаренко, ОМ Трифонова, МВ Хомутенко
Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology 2 (16), 79-83, 2014
122014
Застосування ІКТ для дослідження систем з найменшою енергією
МІ Садовий, МВ Хомутенко, ОМ Трифонова
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету ім …, 2013
112013
Metodyka formuvannia uiavlen pro suchasnu naukovu kartynu svitu v khmaro oriientovanomu navchalnomu seredovyshchi
MI Sadovyi, OM Tryfonova, MV Khomutenko
Visnyk Cherkaskoho universytetu. Seriia: pedahohichni nauky, 8-16, 2016
72016
Metodyka navchannia atomnoi i yadernoi fizyky starshoklasnykiv u khmaro zoriientovanomu navchalnomu seredovyshchi (A methodology of teaching senior students atomic and nuclear …
MV Khomutenko
Dissertation, Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical …, 2018
62018
Комп’ютерне моделювання процесів в атомному ядрі [Електронний ресурс]/Хомутенко Максим Володимирович, Садовий Микола Ілліч, Трифонова Олена Михайлівна
МВ Хомутенко
Інформаційні технології і засоби навчання 45 (1), 78-92, 2015
52015
COMPUTER MODELING OF THE PROCESSES IN THE ATOMIC NUCLEI
MV Khomutenko, MI Sadovyi, OM Tryfonova
INFORMATION TECHNOLOGIES AND LEARNING TOOLS 45 (1), 78-92, 2015
52015
Хмаро орієнтовані освітні середовища у навчанні фізики та інформатики
МІ Садовий, ОВ Рєзіна, ОМ Трифонова, МВ Хомутенко, ...
Ексклюзив-Систем, 2019
42019
Реалізація STEM-освіти в умовах хмаро орієнтованого навчального середовища з фізики
МВ Хомутенко, МІ Садовий, ОМ Трифонова
STEM-освіта–проблеми та перспективи: зб. матер. ІІ Міжнар. наук.-практ …, 2017
42017
Застосування хмарних технологій в організації навчального середовища на уроках фізики
МВ Хомутенко
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2015
42015
Становлення понять «навчальне середовище» та «хмаро орієнтоване навчальне середовище»
МВ Хомутенко
Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і …, 2015
42015
Віртуальний фізичний експеримент в хмаро орієнтованому навчальному середовищі
М Хомутенко
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2016
32016
Інформаційно-комунікаційні технології навчання як один із способів моделювання фізичного експерименту
МІ Садовий, ОМ Трифонова, МВ Хомутенко
Інноваційні технології управління якістю підготовки майбутніх учителів …, 2013
32013
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗАСОБАМИ 3D-МОДЕЛЮВАННЯ
МВ ХОМУТЕНКО, МІ САДОВИЙ, ОМ ТРИФОНОВА
Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, 170-175, 2020
22020
Організація діагностики зі шкільного курсу атомної і ядерної фізики в хмаро орієнтованому навчальному середовищі: навчальний посібник
МВ Хомутенко
ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2017
22017
Realizatsiya STEM-osvity v umovakh khmaro oriyentovanoho navchalʹnoho seredovyshcha z fizyky [Realization of STEM-education in the conditions of cloud-oriented educational …
MV Khomutenko, MI Sadovyi, OM Trifonova
STEM-education− problems and prospects, 112-114, 2017
22017
Methods of Forming Ideas about the Modern Scientific World in the Cloud-Oriented Learning Environment
MI Sadovyj, OM Tryfonova, MV Khomutenko
Visnyk Cherkasjkogho universytetu 7, 8-16, 2016
22016
Formuvannya eksperymental’no-oriyentovanoho navchal’noho seredovyshcha vyvchennya fizyky.[Formation of an experimentally-oriented learning environment for the study of physics]
MI Sadovyy, VV Slyusarenko, OM Tryfonova, MV Khomutenko
Kyiv, 2014
22014
Хмаро орієнтоване навчальне середовище–основа розвитку сучасної наукової картини світу
МІ Садовий, ОМ Трифонова, МВ Хомутенко
Новітні комп’ютерні технології.–Кривий Ріг: Видавничий центр ДВНЗ …, 2016
12016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20