Максим Хомутенко
Максим Хомутенко
Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical University / КДПУ ім. В.Винниченка
Verified email at kspu.kr.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Комп’ютерне моделювання процесів в атомному ядрі
МВ Хомутенко, МІ Садовий, ОМ Трифонова
Інформаційні технології і засоби навчання, 78-92, 2015
152015
Формування експериментально-орієнтованого навчального середовища вивчення фізики
МІ Садовий, ВВ Слюсаренко, ОМ Трифонова, МВ Хомутенко
Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology 2 (16), 79-83, 2014
112014
Застосування ІКТ для дослідження систем з найменшою енергією
МІ Садовий, МВ Хомутенко, ОМ Трифонова
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету ім…, 2013
92013
Методика формування уявлень про сучасну наукову картину світу в хмаро орієнтованому навчальному середовищі
МІ Садовий, ОМ Трифонова, МВ Хомутенко
Вісник черкаського університету. Серія: педагогічні науки, 8-16, 2016
82016
Metodyka navchannia atomnoi i yadernoi fizyky starshoklasnykiv u khmaro zoriientovanomu navchalnomu seredovyshchi (A methodology of teaching senior students atomic and nuclear…
MV Khomutenko
Dissertation, Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical…, 2018
62018
Metodyka formuvannya uyavlen’pro suchasnu naukovu kartynu svitu v khmaro oriyentovanomu navchal’nomu seredovyshchi.[Method of formation of representations about the modern…
MI Sadovyi, OM Tryfonova, MV Khomutenko
Bulletin of the Cherkasy National University. Series: Pedagogical sciences…, 2016
52016
COMPUTER MODELING OF THE PROCESSES IN THE ATOMIC NUCLEI
MV Khomutenko, MI Sadovyi, OM Tryfonova
INFORMATION TECHNOLOGIES AND LEARNING TOOLS 45 (1), 78-92, 2015
42015
Становлення понять навчальне середовище та хмаро орієнтоване навчальне середовище
МВ Хомутенко
Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і…, 2015
3*2015
Застосування хмарних технологій в організації навчального середовища на уроках фізики
МВ Хомутенко
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету…, 2015
32015
Віртуальний фізичний експеримент в хмаро орієнтованому навчальному середовищі
МВ Хомутенко
НАУКОВІ ЗАПИСКИ. Серія: ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ І…, 2016
22016
Formuvannya eksperymental’no-oriyentovanoho navchal’noho seredovyshcha vyvchennya fizyky.[Formation of an experimentally-oriented learning environment for the study of physics]
MI Sadovyy, VV Slyusarenko, OM Tryfonova, MV Khomutenko
Kyiv, 2014
22014
Інформаційно-комунікаційні технології навчання як один із способів моделювання фізичного експерименту
МІ Садовий, ОМ Трифонова, МВ Хомутенко
Інноваційні технології управління якістю підготовки майбутніх учителів…, 2013
22013
Хмаро орієнтовані освітні середовища у навчанні фізики та інформатики
МІ Садовий, ОВ Рєзіна, ОМ Трифонова, МВ Хомутенко, ...
Ексклюзив-Систем, 2019
12019
Методика організації перевернутого навчання з фізики з використанням хмарних технологій
М Хомутенко
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету…, 2015
12015
Новітні комп’ютерні технології (Том XVII)
ВМ Андрієвська, ЛІ Білоусова, ДЄ Бобилєв, АВ Ворожбит, ...
Видавничий центр Криворізького національного університету, 2019
2019
Автоматизовані системи програмних навчальних комплексів
МІ Садовий, ОМ Трифонова, МВ Хомутенко
Ексклюзив-Систем, 2019
2019
Навчальний фізичний експеримент як засіб дослідження в хмаро орієнтованому навчальному середовищі
МВ Хомутенко
Новітні комп’ютерні технології: спецвипуск Хмарні технології в освіті, 211-222, 2019
2019
Навчальний посібник Організація діагностики зі шкільного курсу атомної і ядерної фізики в хмаро орієнтованому навчальному середовищі
МВ Хомутенко
2017
Організація діагностики зі шкільного курсу атомної і ядерної фізики в хмаро орієнтованому навчальному середовищі: навчальний посібник
МВ Хомутенко
ПП Центр оперативної поліграфії Авангард, 2017
2017
Організація та результати педагогічного експерименту з упровадження методики навчання атомної і ядерної фізики старшокласників у хмаро орієнтованому навчальному середовищі
МВ Хомутенко
Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і…, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20