Підписатись
Максим Хомутенко
Максим Хомутенко
Інші іменаMV KHomutenko, МВ Хомутенко
Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical University / КДПУ ім. В.Винниченка
Підтверджена електронна адреса в kspu.kr.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Комп’ютерне моделювання процесів в атомному ядрі
МВ Хомутенко, МІ Садовий, ОМ Трифонова
Інформаційні технології і засоби навчання, 78-92, 2015
252015
Формування експериментально-орієнтованого навчального середовища вивчення фізики
МІ Садовий, ВВ Слюсаренко, ОМ Трифонова, МВ Хомутенко
Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology 2 (16), 79-83, 2014
162014
Методика формування уявлень про сучасну наукову картину світу в хмаро орієнтованому навчальному середовищі
МІ Садовий, ОМ Трифонова, МВ Хомутенко
Вісник черкаського університету. Серія: педагогічні науки, 8-16, 2016
152016
Застосування ІКТ для дослідження систем з найменшою енергією
МІ Садовий, МВ Хомутенко, ОМ Трифонова
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету ім …, 2013
122013
Metodyka formuvannia uiavlen pro suchasnu naukovu kartynu svitu v khmaro oriientovanomu navchalnomu seredovyshchi [Method of formation of representations about the modern …
MI Sadovyi, OM Tryfonova, MV Khomutenko
Bulletin of the Cherkasy National University. Series: Pedagogical sciences …, 2016
72016
Автоматизовані системи програмних навчальних комплексів: навч.-метод. посібн
ОМ Трифонова, МВ Хомутенко, МІ Садовий
Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2019
62019
COMPUTER MODELING OF THE PROCESSES IN THE ATOMIC NUCLEI
MV Khomutenko, MI Sadovyi, OM Tryfonova
INFORMATION TECHNOLOGIES AND LEARNING TOOLS 45 (1), 78-92, 2015
62015
Metodyka navchannia atomnoi i yadernoi fizyky starshoklasnykiv u khmaro zoriientovanomu navchalnomu seredovyshchi (A methodology of teaching senior students atomic and nuclear …
MV Khomutenko
Dissertation, Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical …, 2018
52018
Реалізація STEM-освіти в умовах хмаро орієнтованого навчального середовища з фізики
МВ Хомутенко, МІ Садовий, ОМ Трифонова
STEM-освіта–проблеми та перспективи: зб. матер. ІІ Міжнар. наук.-практ …, 2017
52017
Хмаро орієнтовані освітні середовища у навчанні фізики та інформатики
МІ Садовий, ОВ Рєзіна, ОМ Трифонова, МВ Хомутенко, ...
Ексклюзив-Систем, 2019
42019
Віртуальний фізичний експеримент в хмаро орієнтованому навчальному середовищі
М Хомутенко
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2016
42016
Застосування хмарних технологій в організації навчального середовища на уроках фізики
МВ Хомутенко
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2015
42015
Становлення понять «навчальне середовище» та «хмаро орієнтоване навчальне середовище»
МВ Хомутенко
Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і …, 2015
42015
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗАСОБАМИ 3D-МОДЕЛЮВАННЯ
МВ ХОМУТЕНКО, МІ САДОВИЙ, ОМ ТРИФОНОВА
Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, 170-175, 2020
32020
Методика організації перевернутого навчання з фізики з використанням хмарних технологій
М Хомутенко
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2015
32015
Інформаційно-комунікаційні технології навчання як один із способів моделювання фізичного експерименту
МІ Садовий, ОМ Трифонова, МВ Хомутенко
Інноваційні технології управління якістю підготовки майбутніх учителів …, 2013
32013
Організація діагностики зі шкільного курсу атомної і ядерної фізики в хмаро орієнтованому навчальному середовищі: навчальний посібник
МВ Хомутенко
ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2017
22017
Realizatsiya STEM-osvity v umovakh khmaro oriyentovanoho navchalʹnoho seredovyshcha z fizyky [Realization of STEM-education in the conditions of cloud-oriented educational …
MV Khomutenko, MI Sadovyi, OM Trifonova
STEM-education− problems and prospects, 112-114, 2017
22017
Хмаро орієнтоване навчальне середовище–основа розвитку сучасної наукової картини світу
МІ Садовий, ОМ Трифонова, МВ Хомутенко
Новітні комп’ютерні технології.–Кривий Ріг: Видавничий центр ДВНЗ …, 2016
22016
Formuvannya eksperymental’no-oriyentovanoho navchal’noho seredovyshcha vyvchennya fizyky.[Formation of an experimentally-oriented learning environment for the study of physics]
MI Sadovyy, VV Slyusarenko, OM Tryfonova, MV Khomutenko
Kyiv, 2014
22014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20