Follow
Ірина Савченко
Ірина Савченко
Національний центр "Мала академія наук України"
Verified email at man.gov.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Біла книга національної освіти України
ВГ Кремень, ВІ Луговий, ВМ Мадзігон, ОЯ Савченко, ІМ Бурда, ...
К.: Акад. пед. наук України, 2009 [Електронний ресурс].–Режим доступу, 2009
582009
Використання інформаційно-комунікаційних технологій у підготовці майбутніх кваліфікованих робітників
І Савченко
Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, 2014
202014
Реалізація ідей STEM-освіти Національним центром «Мала академія наук України»/Савченко ІМ
ІМ Савченко
Наукові записки Малої академії наук України, 148-157, 2015
192015
Інформаційно-аналітична діяльність педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів: термінологічний словник
ВВ Ягупов, І Савченко
ІПТО НАПН України, 2014
16*2014
Інформаційно-аналітична діяльність педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів
І Савченко, ВВ Ягупов
ІПТО НАПН України, 2015
132015
Зарубіжний досвід інноватики в сфері взаємодії професійно-технічних навчальних закладів з роботодавцями та науковими установами
І Савченко, ТВ Волкова
Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, 2011
112011
Методологічні підходи і організаційні особливості підготовки кваліфікованих робітників в умовах дуальної системи професійної освіти: досвід країн Євросоюзу та перші етапи …
І Савченко
Електронні дані.–Київ: Logo.–Режим доступу: https://mon. gov. ua/storage/app …, 0
10*
Інформаційно-комунікаційні технології як ефективний інструмент реалізації інноваційних педагогічних ідей у практику навчально-виховного процесу ПТНЗ
С Ірина
Педагогіка і психологія проф. освіти, С. 68-79, 2014
62014
Розвиток інформаційно-аналітичної компетентності педагогічних працівників
ІМ Савченко
Я-концепція академіка Неллі Ничкало у вимірі професійного розвитку …, 0
6*
Професійні стандарти: теорія і практика розроблення (колективна монографія)
ЛІ Короткова, ГІ Лук'яненко, ЛБ Лук’янова, СВ Мельник, І Савченко
Педагогічна думка, 2011
52011
Актуальні проблеми створення, апробації та подальшого впровадження автоматизованої інформаційно-аналітичної системи «ПРОФТЕХІНФО»[Електронний ресурс]
ІМ Савченко
Режим доступу: http://www. ukrdeti. com/firstforum/m26. html, 0
5
STEM-освіта як ключовий фактор формування креативної особистості юного дослідника
Наукові записки Малої академії наук України. – Серія : Педагогічні науки, 47-60, 2017
42017
STEM-освіта – провідний напрям діяльності Національного центру «Мала академія наук України»
ІМ Савченко
Інноваційні технології навчання обдарованої молоді : матеріали VI-ї …, 2015
32015
Інформаційні технології в навчально-виховному процесі ПТНЗ
СВ Алєксєєва, ІВ Гириловська, ОД Гуменний, ЛА Карташова, ...
ІПТО НАПН України, 2015
32015
Інформаційно-аналітичне управління освітніми системами
ТВ Волкова, НО Величко, ІВ Гириловська, ДО Закатнов, ЛА Майборода, ...
Педагогічна думка, 2012
32012
Особливості стандартизації в системі початкової професійної освіти РФ
ІМ Савченко
Савченко Ірина Миколаївна.–Київ, 2012.–253 c, 2011
32011
Методичні рекомендації щодо використання електронних анкет для опитування роботодавців
АГ Гуралюк
Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, 2011
32011
КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ «ПРОФТЕХІНФО»
ІМ Савченко
Новітні комп’ютерні технології: матеріали VIII Міжнародної науко-во …, 2010
32010
ІСТОРИКО-ЛІТЕРАТУРНІ ТВОРИ ДИМИТРІЯ РОСТОВСЬКОГО (ТУПТАЛА)
ІВ Савченко
Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки 1 (1), 104-108, 2001
32001
ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАХОДИ ЩОДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ТВАРИННИЦТВА
ВМ Бугаєвський, ІМ Савченко
АГРАРНОЇ НАУКИ ПРИЧОРНОМОР’Я, 101, 0
3*
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20