Ірина Савченко
Ірина Савченко
Національний центр "Мала академія наук України"
Подтвержден адрес электронной почты в домене man.gov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Біла книга національної освіти України
ВГ Кремень, ВІ Луговий, ВМ Мадзігон, ОЯ Савченко, ІМ Бурда, ...
К.: Акад. пед. наук України, 2009 [Електронний ресурс].–Режим доступу, 2009
172009
Реалізація ідей STEM-освіти Національним центром «Мала академія наук України»/Савченко ІМ
ІМ Савченко
Наукові записки Малої академії наук України, 148-157, 2015
62015
Інформаційно-аналітична діяльність педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів: термінологічний словник
ВВ Ягупов, І Савченко
ІПТО НАПН України, 2014
62014
Розвиток інформаційно-аналітичної компетентності педагогічних працівників
ІМ Савченко
Я-концепція академіка Неллі Ничкало у вимірі професійного розвитку …, 0
6*
Актуальні проблеми створення, апробації та подальшого впровадження автоматизованої інформаційно-аналітичної системи «ПРОФТЕХІНФО»[Електронний ресурс]
ІМ Савченко
Режим доступу: http://www. ukrdeti. com/firstforum/m26. html, 0
6
Зарубіжний досвід інноватики в сфері взаємодії професійно-технічних навчальних закладів з роботодавцями та науковими установами
І Савченко, ТВ Волкова
Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, 2011
52011
Професійні стандарти: теорія і практика розроблення (колективна монографія)
ЛІ Короткова, ГІ Лук'яненко, ЛБ Лук’янова, СВ Мельник, І Савченко
Педагогічна думка, 2011
42011
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ І ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ В УМОВАХ ДУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ: ДОСВІД КРАЇН ЄВРОСОЮЗУ ТА ПЕРШІ ЕТАПИ …
І Савченко
https://mon.gov.ua/storage/app/media/pto/dualna/7-savchenko-170217.pdf, 2017
3*2017
КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ «ПРОФТЕХІНФО»
ІМ Савченко
Новітні комп’ютерні технології: матеріали VIII Міжнародної науко-во …, 2010
32010
ІСТОРИКО-ЛІТЕРАТУРНІ ТВОРИ ДИМИТРІЯ РОСТОВСЬКОГО (ТУПТАЛА)
ІВ Савченко
Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки 1 (1), 104-108, 2001
32001
Методологічні підходи і організаційні особливості підготовки кваліфікованих робітників в умовах дуальної системи професійної освіти: досвід країн Євросоюзу та перші етапи …
І Савченко
Електронні дані.–Київ: Logo.–Режим доступу: https://mon. gov. ua/storage/app …, 0
3
STEM-освіта – провідний напрям діяльності Національного центру «Мала академія наук України»
ІМ Савченко
Інноваційні технології навчання обдарованої молоді : матеріали VI-ї …, 2015
22015
Інформаційно-аналітична діяльність педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів
І Савченко, ВВ Ягупов
ІПТО НАПН України, 2015
22015
Використання інформаційно-комунікаційних технологій у підготовці майбутніх кваліфікованих робітників
І Савченко
Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, 2014
22014
соціальНі та політичНі чиННиКи В політиці РефоРМуВаННя Вищої осВіти уКРаїНи
ІМ Савченко
Магістеріум. Політичні студії, 67-71, 2014
22014
Веб-сайт ПТНЗ як ефективний інструмент інтернет–маркетингу
І Савченко, ЕБ Мірошниченко
Професійно-технічна освіта. 4 (57), 49-51, 2012
22012
Особливості стандартизації в системі початкової професійної освіти РФ
ІМ Савченко
Савченко Ірина Миколаївна.–Київ, 2012.–253 c, 2011
22011
Іван Огієнко як дослідник життя та творчості Димитрія Ростовського (Туптала)
ІВ Савченко
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 38-40, 2002
22002
ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАХОДИ ЩОДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ТВАРИННИЦТВА
ВМ Бугаєвський, ІМ Савченко
АГРАРНОЇ НАУКИ ПРИЧОРНОМОР’Я, 101, 0
2*
Інформаційні технології в навчально-виховному процесі ПТНЗ
СВ Алєксєєва, ІВ Гириловська, ОД Гуменний, ЛА Карташова, ...
ІПТО НАПН України, 2015
12015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20