Філіпенко Тетяна Вячеславівна, Филипенко Татьяна Вячеславовна, Filipenko Tatiana
Філіпенко Тетяна Вячеславівна, Филипенко Татьяна Вячеславовна, Filipenko Tatiana
Маріупольський державний університет/Mariupol State University
Підтверджена електронна адреса в mdu.in.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Основи економічної безпеки України: навч. посібник
АІ Берлач, ТВ Філіпенко
Донецьк: Донецький юрид. ін-т 234, 2007
142007
Правовое обеспечение экономической безопасности предприятий : Науч.-практ. рекомендации
ВИ Лазуренко, ТВ Филипенко
Донецк. ДЮИ МВД при ДонНУ, 2004
132004
Организация самостоятельной работы студентов при изучении финансовых дисциплин
ТВ Филипенко
Сборник тезисов "Приоритет самостоятельных форм работы в подготовке студентов", 1991
11*1991
Концептуальні засади валютної політики держави
ТВ Філіпенко
Вісник НТУУ “КПІ”. Політологія. Соціологія. Право, 166-171, 2011
102011
Валютна безпека держави в умовах світової глобалізації
ТВ Філіпенко
102010
Правові форми співробітництва в галузі вдосконалення митного законодавства України
ТВ Філіпенко, ВВ Філатов
82009
Сучасні проблеми і перспективи інвестиційної діяльності в Україні
ЛО Омельянович, ТВ Філіпенко, ОВ Гладкова
Фінанси України, 73-78, 1997
71997
Механізм державного управління валютним ринком України : дисертація на здобуття наук. ступ. доктора наук з держ. упр.
ТВ Філіпенко
Донецьк: ДонДУУ, 2011
62011
Валютний контроль в Україні (організаційно–правовий аспект) : Монографія
ТВ Філіпенко
Донецьк: Донецький юридичний інститут ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2009
62009
Валютно-финансовый механизм внешнеэкономической деятельности
ЛВ Батченко, ЕГ Ткаченко, ТВ Филипенко
Донецк: ДонГАУ, 2002
62002
Спеціальні санкції як вид адміністративної відповідальності у сфері зовнішньоекономічної діяльності
ТВ Філіпенко, АС Філіпенко
52016
Правове регулювання діяльності колекторських компаній в Україні та країнах ЄС
ТВ Філіпенко
Eurasian academic research journal/ Multilanguage science journal, 32-37, 2016
32016
Валютний контроль в Україні: навчальний посібник
ТВ Філіпенко
Донецьк: ДонДУУ, 2010
32010
Стратегічні аспекти валютної політики України
ТВ Філіпенко
Правова просвіта, 207-214, 2016
2*2016
Державний контроль в сфері регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Экономико-правовые исследования в ХХІ веке: модернизация правового регулирования хозяйственной …
ТВ Філіпенко, АС Філіпенко
Материалы Восьмой междунар. науч.-практ. конфер. (Донецк 10-19 октября 2011 …, 2011
2*2011
Международные денежно-кредитные отношения
ТВ Филипенко
Донецк, 2001
22001
Організаційно-правові засади громадського контролю за діяльністю Національної поліції.
ТВ Філіпенко
Вісник Маріупольського державного університету. Серія: право, 102-109, 2018
12018
Зарубіжний досвід державного регулювання валютного ринку
ТВ Філіпенко
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 197-202, 2017
12017
Економічна безпека в системі національної безпеки держави
ТВ Філіпенко
Донецький юридичний інститут: 55 років на теренах освіти і науки: наук …, 2016
12016
Оцінка ефективності експорту при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності підприємства
ТВ Філіпенко, КС Анісімова
12014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20