Follow
Олена Трифонова / Olena Tryfonova
Олена Трифонова / Olena Tryfonova
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Verified email at kspu.kr.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Вибрані питання загальної методики навчання фізики:[навч. посібн. для студ. ф.-м. фак. вищ. пед. навч. закл.]
МІ Садовий, ВП Вовкотруб, ОМ Трифонова
Кіровоград: ПП Центр оперативної поліграфії Авангард, 12, 2013
912013
Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі експериментального відображення універсальних сталих
ОМ Трифонова, МІ Садовий, АО Небога, АВ Кіктева
Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Серія…, 2013
44*2013
Взаємозв'язки принципів науковості та наочності в умовах кредитно-модульної системи навчання квантової фізики студентів вищих навчальних закладів
ОМ Трифонова
КДПУ ім.В.Винниченка, 2009
382009
Окремі питання сучасної та традиційної фізики:[навч. посіб. для студ. пед. навч. закладів освіти]
МІ Садовий, ОМ Трифонова
Кіровоград: Вид-во ПП Каліч ОГ, 2007
332007
ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВАКОМПЕТЕНТНІСТЬ: ЗАРУБІЖНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД
ОМ Трифонова
Наукові записки. Серія: Педагогічні науки 2 (173), 221-225, 2018
302018
Історія фізики з перших етапів становлення до початку ХХІ століття
ОМ Трифонова, МІ Садовий
ПП Центр оперативної поліграфії Авангард, 2013
21*2013
Історія фізики з перших етапів становлення до початку ХХІ століття
ОМ Трифонова, МІ Садовий
Ексклюзив-Систем, 2012
21*2012
Комп’ютерне моделювання процесів в атомному ядрі
МВ Хомутенко, МІ Садовий, ОМ Трифонова
Інформаційні технології і засоби навчання 45 (1), C. 78-92, 2015
172015
Підготовка вчителів технологій з використанням синергетичного підходу
МІ Садовий, ОМ Трифонова
ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ…, 2014
172014
Перспективи застосування ІКТ при навчанні фізики для підвищення якості освіти
ОМ Трифонова, МІ Садовий
Вища освіта України, 428-434, 2013
17*2013
Теорія самоорганізації та синергетики у навчанні студентів педагогічних ВНЗ:[посібник]
МІ Садовий, ОМ Трифонова
Кропивницький: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017
162017
Informatsiino-tsyfrova kompetentnist: zarubizhnyi ta vitchyznianyi dosvid [Information and digital competence: foreign and domestic experience]
OM Tryfonova
Naukovi zapysky. Seriia: Pedahohichni nauky. Kropyvnytskyi 173, 221-225, 2018
152018
Методика формування уявлень про сучасну наукову картину світу в хмаро орієнтованому навчальному середовищі
М Садовий, О Трифонова, М Хомутенко
Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького…, 2016
152016
МЕТОДИЧНА СИСТЕМА РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАГІСТРІВ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ОМ Трифонова
Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, 174-179, 2020
142020
Vybrani pytannia zahalnoi metodyky navchannia fizyky [Selected questions of general methodology of teaching physics]
MI Sadovyi, VP Vovkotrub, OM Tryfonova
Kirovohrad: PP" Tsentr operatyvnoi polihrafii" Avanhard"[in Ukrainian], 2013
142013
Формування експериментально-орієнтованого навчального середовища вивчення фізики
МІ Садовий, ВВ Слюсаренко, ОМ Трифонова, МВ Хомутенко
Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, Р. 79-84, 2014
132014
Домінанти визначення сутності понять" компетенція" і" компетентність"
ОС Трифонова, ЕС Трифонова
Державний заклад" Південноукраїнський національний педагогічний університет…, 2010
132010
Сучасна фізична картина світу:[навч. посібн. для студ. пед. вищ. навч. закл.]
МІ Садовий, ОМ Трифонова
Кіровоград: ПП Центр оперативної поліграфії Авангард, 2016
122016
Про науково-педагогічні підходи у дослідженнях
ОМ Трифонова
Наукові записки Серія: педагогічні науки, С. 206-211, 2015
122015
Формування сучасної наукової картини світу засобами системи наскрізних понять
МІ Садовий, ОМ Трифонова, СМ Стадніченко
Наукові записки. – Випуск 132. – Серія: Педагогічні науки, С. 65-70, 2014
112014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20