Follow
Олена Трифонова / Olena Tryfonova
Олена Трифонова / Olena Tryfonova
Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка
Verified email at cuspu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Вибрані питання загальної методики навчання фізики
ОМ Трифонова, ВП Вовкотруб, МІ Садовий
ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2013
110*2013
Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі експериментального відображення універсальних сталих
ОМ Трифонова, МІ Садовий, АО Небога, АВ Кіктева
Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Серія …, 2013
65*2013
Інформаційно-цифровакомпетентність: зарубіжний та вітчизняний досвід
ОМ Трифонова
Наукові записки. Серія: Педагогічні науки 2 (173), 221-225, 2018
482018
Окремі питання сучасної та традиційної фізики:[навч. посіб. для студ. пед. навч. закладів освіти]
МІ Садовий, ОМ Трифонова
Кіровоград: Вид-во ПП «Каліч ОГ, 2007
392007
Взаємозв'язки принципів науковості та наочності в умовах кредитно-модульної системи навчання квантової фізики студентів вищих навчальних закладів
ОМ Трифонова
КДПУ ім.В.Винниченка, 2009
372009
Історія фізики з перших етапів становлення до початку ХХІ століття
ОМ Трифонова, МІ Садовий
ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2013
31*2013
Історія фізики з перших етапів становлення до початку ХХІ століття
ОМ Трифонова, МІ Садовий
Ексклюзив-Систем, 2012
31*2012
Комп’ютерне моделювання процесів в атомному ядрі
МВ Хомутенко, МІ Садовий, ОМ Трифонова
Інформаційні технології і засоби навчання 45 (1), C. 78-92, 2015
252015
Informatsiino-tsyfrova kompetentnist: zarubizhnyi ta vitchyznianyi dosvid [Information and digital competence: foreign and domestic experience]
OM Tryfonova
Naukovi zapysky. Seriia: Pedahohichni nauky–Proceedings. Series: Pedagogical …, 2018
242018
Методична система розвитку інформаційно-цифрової компетентності магістрів комп’ютерних технологій
ОМ Трифонова
Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, 174-179, 2020
202020
Vybrani pytannia zahalnoi metodyky navchannia fizyky [Selected questions of general methodology of teaching physics]
MI Sadovyi, VP Vovkotrub, OM Tryfonova
Kirovohrad: PP" Tsentr operatyvnoi polihrafii" Avanhard"[in Ukrainian], 2013
192013
Перспективи застосування ІКТ при навчанні фізики для підвищення якості освіти
ОМ Трифонова, МІ Садовий
Вища освіта України, 428-434, 2013
19*2013
Домінанти визначення сутності понять" компетенція" і" компетентність"
ОС Трифонова
Державний заклад" Південноукраїнський національний педагогічний університет …, 2010
182010
Теорія самоорганізації та синергетики у навчанні студентів педагогічних ВНЗ:[посібник]
МІ Садовий, ОМ Трифонова
Кропивницький: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017
172017
Підготовка вчителів технологій з використанням синергетичного підходу
МІ Садовий, ОМ Трифонова
ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ …, 2014
162014
Формування експериментально-орієнтованого навчального середовища вивчення фізики
МІ Садовий, ВВ Слюсаренко, ОМ Трифонова, МВ Хомутенко
Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, Р. 79-84, 2014
162014
Методика формування уявлень про сучасну наукову картину світу в хмаро орієнтованому навчальному середовищі
М Садовий, О Трифонова, М Хомутенко
Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького …, 2016
152016
Про науково-педагогічні підходи у дослідженнях
ОМ Трифонова
Наукові записки Серія: педагогічні науки, С. 206-211, 2015
142015
Formuvannia doslidnytskoi kompetentnosti pid chas navchannia fizyky z vykorystanniam IKT [Formation of research competence during training of physics using ICT]
IV Verhun, RV Verhun, OM Tryfonova
Naukovi zapysky. Seriya: Problemy metodyky fizykomatematychnoyi i …, 2016
132016
Сучасна фізична картина світу:[навч. посібн. для студ. пед. вищ. навч. закл.]
МІ Садовий, ОМ Трифонова
Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард, 2016
132016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20