Підписатись
Олена Трифонова / Olena Tryfonova
Олена Трифонова / Olena Tryfonova
Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка
Підтверджена електронна адреса в cuspu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Вибрані питання загальної методики навчання фізики: навчальний посібник [для студ. ф.-м. фак. вищ. пед. навч. закл.]
МІ Садовий, ВП Вовкотруб, ОМ Трифонова
Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард 252, 2013
1002013
Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі експериментального відображення універсальних сталих
ОМ Трифонова, МІ Садовий, АО Небога, АВ Кіктева
Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Серія …, 2013
41*2013
Інформаційно-цифровакомпетентність: зарубіжний та вітчизняний досвід
ОМ Трифонова
Наукові записки. Серія: Педагогічні науки 2 (173), 221-225, 2018
402018
Взаємозв'язки принципів науковості та наочності в умовах кредитно-модульної системи навчання квантової фізики студентів вищих навчальних закладів
ОМ Трифонова
КДПУ ім.В.Винниченка, 2009
362009
Окремі питання сучасної та традиційної фізики:[навч. посіб. для студ. пед. навч. закладів освіти]
МІ Садовий, ОМ Трифонова
Кіровоград: Вид-во ПП «Каліч ОГ, 2007
362007
Історія фізики з перших етапів становлення до початку ХХІ століття
ОМ Трифонова, МІ Садовий
ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2013
30*2013
Історія фізики з перших етапів становлення до початку ХХІ століття
ОМ Трифонова, МІ Садовий
Ексклюзив-Систем, 2012
30*2012
Комп’ютерне моделювання процесів в атомному ядрі
МВ Хомутенко, МІ Садовий, ОМ Трифонова
Інформаційні технології і засоби навчання 45 (1), C. 78-92, 2015
252015
Informatsiino-tsyfrova kompetentnist: zarubizhnyi ta vitchyznianyi dosvid [Information and digital competence: foreign and domestic experience]
OM Tryfonova
Naukovi zapysky. Seriia: Pedahohichni nauky–Proceedings. Series: Pedagogical …, 2018
242018
Перспективи застосування ІКТ при навчанні фізики для підвищення якості освіти
ОМ Трифонова, МІ Садовий
Вища освіта України, 428-434, 2013
20*2013
Домінанти визначення сутності понять" компетенція" і" компетентність"
ОС Трифонова, ЕС Трифонова
Державний заклад" Південноукраїнський національний педагогічний університет …, 2010
172010
Методична система розвитку інформаційно-цифрової компетентності магістрів комп’ютерних технологій
ОМ Трифонова
Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, 174-179, 2020
162020
Теорія самоорганізації та синергетики у навчанні студентів педагогічних ВНЗ:[посібник]
МІ Садовий, ОМ Трифонова
Кропивницький: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017
162017
Підготовка вчителів технологій з використанням синергетичного підходу
МІ Садовий, ОМ Трифонова
ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ …, 2014
162014
Формування експериментально-орієнтованого навчального середовища вивчення фізики
МІ Садовий, ВВ Слюсаренко, ОМ Трифонова, МВ Хомутенко
Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, Р. 79-84, 2014
162014
Методика формування уявлень про сучасну наукову картину світу в хмаро орієнтованому навчальному середовищі
М Садовий, О Трифонова, М Хомутенко
Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького …, 2016
152016
Vybrani pytannia zahalnoi metodyky navchannia fizyky [Selected questions of general methodology of teaching physics]
MI Sadovyi, VP Vovkotrub, OM Tryfonova
Kirovohrad: PP" Tsentr operatyvnoi polihrafii" Avanhard"[in Ukrainian], 2013
152013
Про науково-педагогічні підходи у дослідженнях
ОМ Трифонова
Наукові записки Серія: педагогічні науки, С. 206-211, 2015
142015
Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі експериментального відображення універсальних сталих
А Кіктєва, А Небога, М Садовий, О Трифонова
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка …, 2013
14*2013
Formuvannia doslidnytskoi kompetentnosti pid chas navchannia fizyky z vykorystanniam IKT [Formation of research competence during training of physics using ICT]
IV Verhun, RV Verhun, OM Tryfonova
Naukovi zapysky. Seriya: Problemy metodyky fizyko-matematychnoyi i …, 2016
132016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20