Підписатись
Олена Трифонова / Olena Tryfonova
Олена Трифонова / Olena Tryfonova
Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка
Підтверджена електронна адреса в cuspu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Вибрані питання загальної методики навчання фізики:[навч. посібн. для студ. ф.-м. фак. вищ. пед. навч. закл.]
МІ Садовий, ВП Вовкотруб, ОМ Трифонова
Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард 252, 2013
1082013
Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі експериментального відображення універсальних сталих
ОМ Трифонова, МІ Садовий, АО Небога, АВ Кіктева
Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Серія …, 2013
69*2013
Інформаційно-цифровакомпетентність: зарубіжний та вітчизняний досвід
ОМ Трифонова
Наукові записки. Серія: Педагогічні науки 2 (173), 221-225, 2018
442018
Взаємозв'язки принципів науковості та наочності в умовах кредитно-модульної системи навчання квантової фізики студентів вищих навчальних закладів
ОМ Трифонова
КДПУ ім.В.Винниченка, 2009
392009
Окремі питання сучасної та традиційної фізики:[навч. посіб. для студ. пед. навч. закладів освіти]
МІ Садовий, ОМ Трифонова
Кіровоград: Вид-во ПП «Каліч ОГ, 2007
392007
Історія фізики з перших етапів становлення до початку ХХІ століття
ОМ Трифонова, МІ Садовий
ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2013
31*2013
Історія фізики з перших етапів становлення до початку ХХІ століття
ОМ Трифонова, МІ Садовий
Ексклюзив-Систем, 2012
31*2012
Комп’ютерне моделювання процесів в атомному ядрі
МВ Хомутенко, МІ Садовий, ОМ Трифонова
Інформаційні технології і засоби навчання 45 (1), C. 78-92, 2015
252015
Informatsiino-tsyfrova kompetentnist: zarubizhnyi ta vitchyznianyi dosvid [Information and digital competence: foreign and domestic experience]
OM Tryfonova
Naukovi zapysky. Seriia: Pedahohichni nauky–Proceedings. Series: Pedagogical …, 2018
242018
Домінанти визначення сутності понять" компетенція" і" компетентність"
ОС Трифонова, ЕС Трифонова
Державний заклад" Південноукраїнський національний педагогічний університет …, 2010
212010
Перспективи застосування ІКТ при навчанні фізики для підвищення якості освіти
ОМ Трифонова, МІ Садовий
Вища освіта України, 428-434, 2013
20*2013
Методична система розвитку інформаційно-цифрової компетентності магістрів комп’ютерних технологій
ОМ Трифонова
Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, 174-179, 2020
192020
Vybrani pytannia zahalnoi metodyky navchannia fizyky [Selected questions of general methodology of teaching physics]
MI Sadovyi, VP Vovkotrub, OM Tryfonova
Kirovohrad: PP" Tsentr operatyvnoi polihrafii" Avanhard"[in Ukrainian], 2013
192013
Теорія самоорганізації та синергетики у навчанні студентів педагогічних ВНЗ:[посібник]
МІ Садовий, ОМ Трифонова
Кропивницький: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017
172017
Підготовка вчителів технологій з використанням синергетичного підходу
МІ Садовий, ОМ Трифонова
ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ …, 2014
162014
Формування експериментально-орієнтованого навчального середовища вивчення фізики
МІ Садовий, ВВ Слюсаренко, ОМ Трифонова, МВ Хомутенко
Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, Р. 79-84, 2014
162014
Методика формування уявлень про сучасну наукову картину світу в хмаро орієнтованому навчальному середовищі
М Садовий, О Трифонова, М Хомутенко
Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького …, 2016
152016
Про науково-педагогічні підходи у дослідженнях
ОМ Трифонова
Наукові записки Серія: педагогічні науки, С. 206-211, 2015
142015
Сучасна фізична картина світу:[навч. посібн. для студ. пед. вищ. навч. закл.]
МІ Садовий, ОМ Трифонова
Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард, 2016
132016
Formuvannia doslidnytskoi kompetentnosti pid chas navchannia fizyky z vykorystanniam IKT [Formation of research competence during training of physics using ICT]
IV Verhun, RV Verhun, OM Tryfonova
Naukovi zapysky. Seriya: Problemy metodyky fizykomatematychnoyi i …, 2016
122016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20