Oleksandr Tarariko
Oleksandr Tarariko
Інститут агроекології і природокористування
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Почвозащитное земледелие
ФТ Моргун, НК Шикула, АГ Тарарико
К.: Урожай, 256, 1988
2121988
Агроекологічний моніторинг та паспортизація сільськогосподарських земель.
ЮМ Шкатула, ВВ Шерепітко
982002
Агроэкологические основы почвозащитного земледелия
АГ Тарарико
К.: Урожай, 1990
631990
Біологізація та екологізація ґрунтозахисного землеробства
ОГ Тараріко
Вісник аграрної науки, 5-9, 1999
431999
Почвозащитная контурно-мелиоративная система земледелия
АГ Тарарико, ВА Вергунов
Устойчивость земледелия: проблемы и пути решения»–К.:«Урожай, 175-25, 1993
241993
Natsionalna dopovid «Pro stan rodiuchosti gruntiv Ukrainy»[National report" On the state of soil fertility in Ukraine"]
SA Baliuk, VV Medvediev, OH Tarariko, VO Hrekov, AD Balaiev
Kyiv [in Ukrainian], 2010
212010
Основні фактори сталого розвитку агроекологічних систем і сільськогосподарських ландшафтів
ОГ Тараріко
Проблеми сталого розвитку України. Київ: БМТ, 254-267, 1998
191998
Формування екологічно стійких агроландшафтів в умовах змін клімату
ОГ Тараріко, ТВ Ільєнко, ТЛ Кучма
Агроекологічний журнал, 13-21, 2013
172013
Каталог заходів з оптимізації структури агроландшафтів та захисту земель від ерозії
ОГ Тараріко, ВМ Москаленко
К.: Фітосоціоцентр, 2002
172002
Сучасні проблеми охорони, агрохімічного обстеження та паспортизації сільськогосподарських угідь
ВП Патика, ОГ Тараріко, ДМ Банцаровський
Агроекологічний журнал, 3-5, 2001
142001
Проблеми сучасного землеробства і охорони ґрунтів в Україні: аналіз, стан і пропозиції
ОГ Тараріко
Вісник аграрної науки, 15-21, 1996
141996
Vplyv zmin klimatu na produktyvnist’ta valovi zbory zernovykh kul’tur: analiz ta prohnoz [Impact of climate change on productivity and gross collections of grain crops …
OH Tarariko, TV Ilienko, TL Kuchma
Ukrayins’ kyy heohrafichnyy zhurnal–Ukrainian geographical bulletin 1, 14-22, 2016
132016
Формирование эрозионно-устойчивых агроландшафтов в бассейне Северского Донца
АР Зубов, ИГ Зыков, АГ Тарарико
ВНИАЛМИ, 2009
132009
Вплив змін клімату на продуктивність та валові збори зернових культур: аналіз та прогноз
ОГ Тараріко, ТВ Ільєнко, ТЛ Кучма
Український географічний журнал, 14-22, 2016
112016
Landscape diversity indexes application for agricultural land use optimization
T Kuchma, O Tarariko, O Syrotenko
Procedia Technology 8, 566-569, 2013
112013
Агроекологічний стан ґрунтів та контроль за їх родючістю
ОГ Тараріко, ВО Греков, ЛВ Дацько
Агроекологічний журнал, 39-44, 2011
112011
Національна доповідь Про стан родючості ґрунтів України
СА Балюк, ВВ Медвєдєв, ОГ Тараріко, ВО Греков, АД Балаєв
Київ: Мін АПУ, 2010
112010
Проект INTAS по разработке автоматизированной технологии классификации земных покрытий: научные задачи, основные результаты и перспективы
Л Бродский, ЕИ Бушуев, ВИ Волошин, АА Козлова, ОИ Паршина, ...
Космічна наука і технологія 15 (2), 36-48, 2009
112009
Нормативи ґрунтозахисних контурно-меліоративних систем землеробства
ОГ Тараріко, МГ Лобас
ОГ Тарарико, МГ Лобаса–К.: УААН, 1998
111998
Концепція і наукове обгрунтування основних напрямків удосконалення систем випуску і реа-лізації мікробіологічних препаратів для сільськогосподарського виробни-цтва
ОГ Тараріко, ОВ Шестобаєва, ВП Патика
Мікробіологічний журнал 59 (4), 102-108, 1997
111997
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20