Oleksandr Tarariko
Oleksandr Tarariko
Інститут агроекології і природокористування
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Почвозащитное земледелие
ФТ Моргун, НК Шикула, АГ Тарарико
К.: Урожай, 256, 1988
1941988
Агроекологічний моніторинг та паспортизація сільськогосподарських земель
ВП Патика, ОГ Тараріко
К.: Фітосоціоцентр, 2002
802002
Агроэкологические основы почвозащитного земледелия
АГ Тарарико
К.: Урожай, 1990
531990
Біологізація та екологізація ґрунтозахисного землеробства
ОГ Тараріко
Вісник аграрної науки, 5-9, 1999
381999
Почвозащитная контурно-мелиоративная система земледелия, как пример комплексного решения проблемы его устойчивости
АГ Тарарико, ВА Вергунов
Устойчивость земледелия: проблемы и пути решения»–К.:«Урожай, 175-25, 1993
241993
Основні фактори сталого розвитку агроекологічних систем і сільськогосподарських ландшафтів
ОГ Тараріко
Проблеми сталого розвитку України.–К.: БМТ, 254-267, 1998
191998
Каталог заходів з оптимізації структури агроландшафтів та захисту земель від ерозії
ОГ Тараріко, ВМ Москаленко
К.: Фітосоціоцентр, 2002
182002
Формування екологічно стійких агроландшафтів в умовах змін клімату
ОГ Тараріко, ТВ Ільєнко, ТЛ Кучма
Агроекологічний журнал, 13-21, 2013
142013
Сучасні проблеми охорони, агрохімічного обстеження та паспортизації сільськогосподарських угідь
ВП Патика, ОГ Тараріко, ДМ Банцаровський
Агроекологічний журнал, 3-5, 2001
122001
Агроекологічний стан ґрунтів та контроль за їх родючістю
ОГ Тараріко, ВО Греков, ЛВ Дацько
Агроекологічний журнал, 39-44, 2011
112011
Natsionalna dopovid «Pro stan rodiuchosti gruntiv Ukrainy»[National report" On the state of soil fertility in Ukraine"]
SA Baliuk, VV Medvediev, OH Tarariko, VO Hrekov, AD Balaiev
Kyiv [in Ukrainian], 2010
112010
Проект INTAS по разработке автоматизированной технологии классификации земных покрытий: научные задачи, основные результаты и перспективы
Л Бродский, ЕИ Бушуев, ВИ Волошин, АА Козлова, ОИ Паршина, ...
Космічна наука і технологія 15 (2), 36-48, 2009
112009
Проблеми сучасного землеробства і охорони ґрунтів в Україні: аналіз, стан і пропозиції
ОГ Тараріко
Вісник аграрної науки, 15-21, 1996
111996
Використання космічних технологій в агропромисловому комплексі України
ОГ Тараріко, ОВ Сиротенко, ВІ Волошин, ЕІ Бушуєв, ОІ Паршина, ...
Вісник аграрної науки.-Липень, 2007
102007
Нормативи ґрунтозахисних контурно–меліоративних систем землеробства
ОГ Тараріко
ОГ Тарарико, МГ Лобаса–К.: УААН, 1998
101998
Концепція і наукове обгрунтування основних напрямків удосконалення систем випуску і реа-лізації мікробіологічних препаратів для сільськогосподарського виробни-цтва
ОГ Тараріко, ОВ Шестобаєва, ВП Патика
Мікробіологічний журнал 59 (4), 102-108, 1997
101997
Вплив змін клімату на продуктивність та валові збори зернових культур: аналіз та прогноз
ОГ Тараріко, ТВ Ільєнко, ТЛ Кучма
Український географічний журнал, 14-22, 2016
92016
Landscape diversity indexes application for agricultural land use optimization
T Kuchma, O Tarariko, O Syrotenko
Procedia Technology 8, 566-569, 2013
92013
Охорона та відновлення деградованих ґрунтів відповідно проекту Ґрунтової Директиви Євросоюзу
ОГ Тараріко, ВО Греков, ВМ Панасенко
Вісник аграрної науки, 9-13, 2011
92011
Національна доповідь Про стан родючості ґрунтів України
СА Балюк, ВВ Медвєдєв, ОГ Тараріко, ВО Греков, АД Балаєв
Київ: Мін АПУ, 2010
92010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20