Дудорова Людмила Юріївна (Dudorova Lyudmila)
Дудорова Людмила Юріївна (Dudorova Lyudmila)
Київський національний університет технологій та дизайну
Verified email at knutd.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Педагогічні умови формування потреби в здоровому способі життя майбутніх учителів у процесі фізичного виховання
ЛЮ Дудорова
ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00. 04 “Теорія і методика професійної …, 2009
272009
Соціально-педагогічні аспекти організації здорового способу життя студентської молоді
ЛЮ Дудорова
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2005
112005
Динаміка структури фізичної підготовленості студентів
Л Дудорова
Фізична культура, спорт та здоров’я нації: Зб. наук. пр.–Вінниця: ДОВ …, 2004
112004
Взаємозв'язок між фізичною підготовленістю і функціональним станом серцево-судинної системи
ДС Присяжнюк, АІ Драчук
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2002
102002
Conceptual approaches to vocational and tourism training of teachers in higher education institutions
LJ Dudorova
Physical education of students 17 (4), 19-22, 2013
82013
Correction of physical education program for technical higher educational establishment girl-students on the base of their health indicators
AN Kolumbet, LY Dudorova
Physical education of students 20 (6), 18-25, 2016
52016
Формування ціннісних оріºнтацій майбутніх учителів на здоровий спосіб життя/Дудорова ЛЮ
ЛЮ Дудорова
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2005
52005
Study of the rowing technique major components
AN Kolumbet, NA Babina, TG Babina, LY Dudorova, SG Natroshvili
Journal of Physical Education and Sport 18, 1886-1889, 2018
42018
Коррекция программы физического воспитания студенток технического вуза на основе определения показателей их здоровья
АН Колумбет, ЛЮ Дудорова
Физическое воспитание студентов, 18-25, 2016
42016
Формування готовності майбутніх учителів до організації шкільного туризму (теоретико-методичний аспект)
ЛЮ Дудорова
ТОВ «Нілан-ЛТД», 2014
42014
Modeling of kayak athletes competition activity
AN Kolumbet, LY Dudorova, NA Babina, TA Bazulyuk, SM Chernovsky
Physical education of students 21 (4), 165-170, 2017
32017
Педагогічні умови формування ціннісної орієнтації студентів на здоровий спосіб життя
ЛЮ Дудорова
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2017
32017
The control system for special preparedness of cyclists
AN Kolumbet, LY Dudorova, NA Babina, TA Bazulyuk, NY Maximovich
Pedagogy of Physical Culture and Sports, 2017
32017
Оптимізація рухової активності студентів за допомогою позаурочних секційних занять
Л Дудорова
Фізична культура, спорт та здоров'я нації, 62-65, 2016
32016
Особливості застосування педагогічних технологій у викладанні туризму
ЛЮ Дудорова
Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний …, 2012
32012
Взаємозв’язок між показниками фізичної підготовленості і функціональним станом серцево-судинної системи як критерій оцінки стану здоров’я студентської молоді
ЛЮ Дудорова
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2005
32005
Methodic of perfection of higher pedagogical educational establishments girl students’ rhythm
AN Kolumbet, LY Dudorova
Physical education of students 20 (3), 4-12, 2016
22016
Вплив занять оздоровчою аеробікою на рівень фізичної підготовленості студенток
ЛЮ Дудорова
Здоровье для всех, 2015
22015
Methodological requirements of the competitive approach in tourist formation of the future teachers
LJ Dudorova
Physical education of students, 2014
22014
Використання проблемних туристських ситуацій при формуванні педагогічної творчості майбутніх учителів
ЛЮ Дудорова
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер …, 2013
22013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20