Іван Федорович Прокопенко
Іван Федорович Прокопенко
Харківській національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Подтвержден адрес электронной почты в домене hnpu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Педагогічні технології: навч. посіб.
ІФ Прокопенко, ВІ Євдокимов
Х.: Колегіум, 2005
415*2005
Педагогічні технології: навч. посібник
ІФ Прокопенко, ВІ Євдокимов
Х.: Колегіум, 2005
2302005
Методика і методологія економічного аналізу: навч. посіб.
ІФ Прокопенко, ВІ Ганін
К.: ЦУЛ, 2008
1182008
Сучасні педагогічні технології в підготовці вчителів: Навч. посібник
ІФ Прокопенко, ВІ Євдокимов
Харків: Колегіум, 344, 2008
752008
До питання інформатизації вищих педагогічних навчальних закладів
ІФ Прокопенко, ВЮ Биков, СА Раков
Комп’ютер у школі та сім’ї, 8-13, 2002
492002
Основи банківської справи: Навчальний посібник
ІФ Прокопенко, ВІ Ганін, ВВ Соляр, СІ Маслов
К.: Центр навчальної літератури, 410, 2005
432005
Курс економічного аналізу: Підручник для студентів вищих навчальних закладів
ІФ Прокопенко, ВІ Ганін, ЗФ Петряєва
Харків: Легас, 384, 2004
402004
Комп’ютеризація економічного аналізу (теорія, практика): навч. посіб.
ІФ Прокопенко, ВІ Ганін, ВВ Москаленко
К.: Центр навчальної літератури, 2005
322005
Людина у світі економіки та бізнесу
ІФ Прокопенко
Харків: Основа, 1995
281995
Інформаційне суспільство і освіта
ІФ Прокопенко
Комп’ютер у школі та сім’ї, 17, 2003
262003
Экономическое образование школьников
ИФ Прокопенко, ЕН Камышанченко, ВИ Лозовая
Х.: Основа, 1995
231995
The influence of a special technique for developing coordination abilities on the level of technical preparedness and development of psycho-physiological functions of young …
ZL Kozina, YA Goloborodko, YD Boichuk, IM Sobko, OO Repko, ...
Publisher University of Piteşti, Romania, 2018
222018
Соціологія глобалізації. Навчальний посібник
МД Култаева, ІФ Прокопенко, ІО Радіонова, ГВ Троцко
Харків: ХНПУ им. ГС Сковороди, 207, 2008
22*2008
Теоретичні та методичні основи економічної освіти в загальноосвітніх та професійних навчальних закладах: Дис.… д-ра пед. наук у формі наукової доповіді/13.00. 04; 13.00. 01 …
ІФ Прокопенко
Київ: Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, 1996
191996
Педагогічні технології в підготовці вчителів: навч. посібник
ІФ Прокопенко, ВІ Євдокимов
Харків: Колегіум, 23, 2013
182013
Розвиток інноваційної педагогічної освіти як пріоритетний напрям модернізації національних систем підготовки освітянських кадрів у ХХІ ст.
ІФ Прокопенко
Теорія і практика управління соціальними системами, 48-55, 2013
172013
Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Волинська область
ВГ Кремень, IЯ Коцан
Знання України, 2009
17*2009
The implementation of the concept of individualization in training elite Female athletes with visual impairment in the sprint
Z Kozina, O Chebanu, I Prokopenko, G Korobeynikov, L Korobeynikova, ...
132018
Харківська науково-педагогічна школа: теоретичні здобутки та досвід (20–70-ті рр. XX ст.)
ІФ Прокопенко, ЛД Попова, ІТ Сіра
Х.: ХНПУ, 104-106, 2007
132007
Теоретичні основи педагогічної технології
ІФ Прокопенко, ВІ Євдокимов
Харків: Основа.–1995.–105 с, 1995
121995
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20