Підписатись
Іван Федорович Прокопенко
Іван Федорович Прокопенко
Харківській національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Підтверджена електронна адреса в hnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Педагогічні технології: навч. посібник
ІФ Прокопенко, ВІ Євдокимов
Х.: Колегіум, 2005
548*2005
Методика і методологія економічного аналізу: Навч. посіб
ІФ Прокопенко, ВІ Ганін
К.: ЦУЛ, 2008
1462008
Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий железнодорожного транспорта
МН Витченко
Издательство" Маршрут", 2003
1082003
Сучасні педагогічні технології в підготовці вчителів: Навч. посібник
ІФ Прокопенко, ВІ Євдокимов
Харків: Колегіум, 344, 2008
892008
Курс економічного аналізу: Підручник для студентів вищих навчальних закладів
ІФ Прокопенко, ВІ Ганін, ЗФ Петряєва
Харків: Легас, 384, 2004
712004
The influence of a special technique for developing coordination abilities on the level of technical preparedness and development of psycho-physiological functions of young …
ZL Kozina, YA Goloborodko, YD Boichuk, IM Sobko, OO Repko, ...
Publisher University of Piteşti, Romania, 2018
652018
Основи банківської справи: Навчальний посібник
ІФ Прокопенко, ВІ Ганін, ВВ Соляр, СІ Маслов
К.: Центр навчальної літератури, 410, 2005
532005
До питання інформатизації вищих педагогічних навчальних закладів
ІФ Прокопенко, ВЮ Биков, СА Раков
Комп’ютер у школі та сім’ї, 8-13, 2002
532002
Педагогічні технології в підготовці вчителів: навч. посібник
ІФ Прокопенко, ВІ Євдокимов
Харків: Колегіум, 23, 2013
432013
Людина у світі економіки та бізнесу
ІФ Прокопенко
Харків: Основа, 1995
361995
Комп’ютеризація економічного аналізу (теорія, практика): навч. посіб.
ІФ Прокопенко, ВІ Ганін, ВВ Москаленко
К.: Центр навчальної літератури, 2005
312005
Інформаційне суспільство і освіта
ІФ Прокопенко
Комп’ютер у школі та сім’ї, 17, 2003
302003
Соціологія глобалізації. Навчальний посібник
МД Култаева, ІФ Прокопенко, ІО Радіонова, ГВ Троцко
Харків: ХНПУ им. ГС Сковороди, 207, 2008
29*2008
The implementation of the concept of individualization in training elite Female athletes with visual impairment in the sprint
ZL Kozina, OI Chebanu, IF Prokopenko, GV Korobeynikov, ...
Publisher University of Piteşti, Romania, 2018
252018
Теоретичні та методичні основи економічної освіти в загальноосвітніх та професійних навчальних закладах: Дис.… д-ра пед. наук у формі наукової доповіді/13.00. 04; 13.00. 01 …
ІФ Прокопенко
Київ: Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, 1996
251996
Экономическое образование школьников
ИФ Прокопенко, ЕН Камышанченко, ВИ Лозовая
Х.: Основа, 1995
251995
Розвиток інноваційної педагогічної освіти як пріоритетний напрям модернізації національних систем підготовки освітянських кадрів у ХХІ ст.
ІФ Прокопенко
Нац. тех. ун-т “Харківський політехнічний інститут”, 2013
232013
Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Автономна Республіка Крим
ВГ Кремень, ІФ Прокопенко
Знання України, 2009
22*2009
Вища освіта як чинник економічного зростання України: сучасний стан та перспективи розвитку
ІФ Прокопенко, ОВ Мельникова
Харків. нац. пед. ун-т імені ГС Сковороди, 2017
192017
Харківська науково-педагогічна школа: теоретичні здобутки та досвід (20–70-ті рр. XX ст.)
ІФ Прокопенко, ЛД Попова, ІТ Сіра
Х.: ХНПУ, 104-106, 2007
162007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20