Василь Джаман
Василь Джаман
Кафедра географії України та регіоналістики
Підтверджена електронна адреса в chnu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Регіональні системи розселення: демогеографічні аспекти
ВО Джаман
Чернівці: Рута 2, 392, 2003
1052003
До проблеми територіальних особливостей демографічних процесів в Україні
ВО Джаман
Український географічний журнал, 13-18, 1998
181998
Національна структура населення етноконтактних зон: монографія
ВО Джаман, І Костащук
Чернівцький національний університет, 2009
132009
Демогеографія. Навчальний посібник
ВО Джаман, ВП Круль, ГЯ Чернюх
Чернівці: Рута, 2002
102002
Природно-ресурсні можливості як чинник розселенської ємності території
ВО Джаман
Український географічний журнал, 51-55, 2006
62006
Регіональні системи розселення: демогеографічний аналіз (на прикладі Західного регіону України)
ВО Джаман
ВО Джаман, 2004
62004
Регiональнi системи розселення: демографiчнi аспекти
ВО Джаман
Чернiвцi: Рута., 392, 2003
62003
Просторово-часові особливості гідрохімічного стану річки Дністер
ЮФШ В. О. Джаман
Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія: Наук. зб. 11, 244-250, 2006
5*2006
Етнічна структура населення України: територіальні відміни, динаміка
ВО Джаман
Наукові записки Вінницького держ. пед. університету.–Серія: Географія …, 2006
52006
Вплив природно-ресурсного потенціалу території на розселення в Західному регіоні України
ВО Джаман
Наук. вісн. Чернівец. нац. ун-ту: зб. наук. пр.–Вип 138, 108-116, 2002
52002
Маятникові трудові поїздки населення і локальна система розселення
ЯІЖ В. О. Джаман
Економічна та соціальна географія: Міжвід. наук. зб., 35-40, 1992
4*1992
Этническая структура населения Украины и ее динамика в период становления государственной независимости
ПВМ В.А. Джаман, Я.В. Джаман
География в школе, 26-35, 2014
32014
Концептуальні підходи до оцінки розвитку метрополійних функцій регіональних центрів
ОМ Синютка
Регіональна економіка, 38-47, 2014
32014
До проблеми вдосконалення функціонально-територіальної структури великого міста (на прикладі Чернівців)
ВО Джаман, ПВ Колядинський
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім …, 2007
3*2007
Особливості природного руху населення різних національних груп (на прикладі Чернівецької області)
ІІК В. О. Джаман
Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення …, 2005
32005
Локальний вимір динаміки демографічних змін у Львівській області
ВО Джаман, ОВ Заставецька, ФД Заставний, ОВ Корж, ІО Курило, ...
22011
Визначення географічного центру території та оцінка транспортно-географічного положення адміністративних центрів Чернівецької області
ВО Джаман, МД Заячук, ОГ Заячук
Науковий вісник Чернівецького університету. Географія, 95-100, 2010
22010
Методичні підходи оцінювання впливу природного середовища на особливості регіонального розселення
ВО Джаман
Економічна та соціальна географія: Наук. зб. – К., 62-67, 2002
22002
Особливості географії міграцій населення України
ВО Джаман
Український географічний журнал, 28-36, 2002
22002
До проблеми оцінювання впливу природно-ресурсних можливостей територій на регіональні особливості розселення
ВО Джаман
Економічна та соціальна географія: Наук. зб. - К., 46-52, 2001
22001
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20