О.М. Шульгай _ Shulhay O.M.
О.М. Шульгай _ Shulhay O.M.
к.м.н., доцент кафедри дитячих хвороб ТДМУ
Verified email at tdmu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Лекції з педіатрії
ІС Сміян
Тернопіль: Підручники посібники, 2006
122006
Oxidative Stress in Human Thyroid Gland under Iodine Deficiency Nodular Goiter: from Harmlessness to Hazard Depending on Copper and Iodine Subcellular Distribution
HI Falfushynska, LL Gnatyshyna, AH Shulgai, VO Shidlovski, OB Stoliar
International journal of medicine and medical research, 5-11, 2015
82015
Ультразвуковая остеометрия в оценке костной прочности при массовых осмотрах населения
ВД Завадовская, ЭШ Нигматова, ОЮ Килина, ОС Шульга, ВМ Шевелев, ...
Медицинская визуализация, 13-17, 2005
42005
Доцільність застосування озонотерапії в клінічній практиці
ОМ Шульгай, АГ Шульгай
Вісник наукових досліджень, 63-64, 2001
42001
Рівень ендогенної інтоксикації при хронічному гастродуоденіті у дітей
ОР Ясній, ОМ Шульгай, НІ Балацька
Вісник наукових досліджень, 56-57, 1999
21999
Алиментарная водно-нитратная метгемоглобинемия у детей Тернопольской области
АБ Кабакова, АМ Шульгай, АМА Шульгай
Здоровье ребенка 12 (2.1), 2017
12017
ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОБІОТИКІВ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ДЕСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЇ ЗОНИ В ДІТЕЙ.
OM Shulhay, AB Kabakova, AMA Shulhay
Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, 2015
12015
Клініко-імунологічна і морфологічна характеристика хронічного гастродуоденіту у дітей та удосконалення комплексу патогенетичної терапії
ОМ Шульгай
Автореф. дис.… канд. мед. наук, 2002
12002
Уровень витамина d и кардиометаболи-ческие факторы риска у детей подросткового возраста с ожирением
АМА Шульгай, ГА Павлишин
Мир медицины и биологии 15 (2 (68)), 2019
2019
Застосування рослинних препаратів у лікуванні паразитозів у дітей з коморбідною патологією травної системи
ОМ Шульгай, АБ Кабакова, ОМ Мочульська, АМА Шульгай
Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, 33-37, 2019
2019
Проблема гастроптозу як прояву недиференційованої дисплазії сполучної тканини у практиці дитячого гастроентеролога
ОМ Шульгай, АБ Кабакова, ЛА Клим, КТ Глушко
Здоровье ребенка, 112-117, 2018
2018
Проблема гастроптоза как проявления недифференцированной дисплазии соединительной ткани в практике детского гастроэнтеролога
АМ Шульгай, АБ Кабакова, ЛА Клим, АМА Шульгай, КТ Глушко
Здоровье ребенка 13 (Приложение 1), 2018
2018
Медико-статистична характеристика народжуваності та смертності дітей із низькою масою
ГА Павлишин, АМА Шульгай
Вісник наукових досліджень, 96-100, 2017
2017
Клінічний випадок десквамативної еритродермії Лейнера—Муссу в дитини раннього віку
ОМ Шульгай, ІЙ Шостак, АБ Кабакова, ОІ Хара
Здоровье ребенка, 297-300, 2017
2017
Alimentary water-nitrate methemoglobinemia in children in Ternopil region
АB Kabakova, AMA Shulhai
CHILDS HEALTH 12 (2.1), 256-259, 2017
2017
Clinical case of desquamative erythroderma (Leiner’s disease) in a young child
ОМ Shulhai, ІY Shostak, АB Kabakova, ОІ Khara
CHILDS HEALTH 12 (2.1), 297-300, 2017
2017
Клинический случай десквамативной эритродермии Лейнера-Муссу у ребенка раннего возраста
АМ Шульгай, ИИ Шостак, АБ Кабакова, АИ Хара
Здоровье ребенка 12 (2.1), 2017
2017
FEASIBILITY OF USING PROBIOTICS IN COMPLEX TREATMENT OF DESTRUCTIVE GASTRODUODENAL ZONE DISEASES IN CHILDREN.
OM Shulhay, AB Kabakova, A Shulhay
Тернопільський державний медичний університет ім. ІЯ Горбачевського, 2015
2015
EXPERIENCE OF CORRECTION INTESTINAL COLIC IN INFANTS.
OM Shulhay, AB Kabakova, A Shulhay
Тернопільський державний медичний університет ім. ІЯ Горбачевського, 2015
2015
ПЕРЕВАГИ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ В ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У МЕДИЧНОМУ ВУЗІ
ГА Крицька, ІО Крицький, ЛМ Шульгай
Відповідальний за випуск: проф. ІР Мисула, 98, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20