О.М. Шульгай _ Shulhay O.M.
О.М. Шульгай _ Shulhay O.M.
к.м.н., доцент кафедри дитячих хвороб ТДМУ
Verified email at tdmu.edu.ua
TitleCited byYear
Oxidative Stress in Human Thyroid Gland under Iodine Deficiency Nodular Goiter: from Harmlessness to Hazard Depending on Copper and Iodine Subcellular Distribution
HI Falfushynska, LL Gnatyshyna, AH Shulgai, VO Shidlovski, OB Stoliar
International journal of medicine and medical research, 5-11, 2015
72015
Доцільність застосування озонотерапії в клінічній практиці
ОМ Шульгай, АГ Шульгай
Вісник наукових досліджень, 63-64, 2001
42001
Ультразвуковая остеометрия в оценке костной прочности при массовых осмотрах населения
ВД Завадовская, ЭШ Нигматова, ОЮ Килина, ОС Шульга, ВМ Шевелев, ...
Мед. визуализация 6, 13-8, 2005
32005
Рівень ендогенної інтоксикації при хронічному гастродуоденіті у дітей
ОР Ясній, ОМ Шульгай, НІ Балацька
Вісник наукових досліджень, 56-57, 1999
21999
Алиментарная водно-нитратная метгемоглобинемия у детей Тернопольской области
АБ Кабакова, АМ Шульгай, АМА Шульгай
Здоровье ребенка 12 (2.1), 2017
12017
ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОБІОТИКІВ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ДЕСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЇ ЗОНИ В ДІТЕЙ.
OM Shulhay, AB Kabakova, AMA Shulhay
Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, 2015
12015
Клініко-імунологічна і морфологічна характеристика хронічного гастродуоденіту у дітей та удосконалення комплексу патогенетичної терапії
ОМ Шульгай
Автореф. дис.… канд. мед. наук, 2002
12002
УРОВЕНЬ ВИТАМИНА D И КАРДИОМЕТАБОЛИ-ЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РИСКА У ДЕТЕЙ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА С ОЖИРЕНИЕМ
АМА Шульгай, ГА Павлишин
Мир медицины и биологии 15 (2 (68)), 2019
2019
Застосування рослинних препаратів у лікуванні паразитозів у дітей з коморбідною патологією травної системи
ОМ Шульгай, АБ Кабакова, ОМ Мочульська, АМА Шульгай
Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, 33-37, 2019
2019
Проблема гастроптозу як прояву недиференційованої дисплазії сполучної тканини у практиці дитячого гастроентеролога
ОМ Шульгай, АБ Кабакова, ЛА Клим, КТ Глушко
Здоровье ребенка, 112-117, 2018
2018
Проблема гастроптоза как проявления недифференцированной дисплазии соединительной ткани в практике детского гастроэнтеролога
АМ Шульгай, АБ Кабакова, ЛА Клим, АМА Шульгай, КТ Глушко
Здоровье ребенка 13 (Приложение 1), 2018
2018
Медико-статистична характеристика народжуваності та смертності дітей із низькою масою
ГА Павлишин, АМА Шульгай
Вісник наукових досліджень, 96-100, 2017
2017
Клінічний випадок десквамативної еритродермії Лейнера—Муссу в дитини раннього віку
ОМ Шульгай, ІЙ Шостак, АБ Кабакова, ОІ Хара
Здоровье ребенка, 297-300, 2017
2017
Alimentary water-nitrate methemoglobinemia in children in Ternopil region
АB Kabakova, AMA Shulhai
CHILDS HEALTH 12 (2.1), 256-259, 2017
2017
Clinical case of desquamative erythroderma (Leiner’s disease) in a young child
ОМ Shulhai, ІY Shostak, АB Kabakova, ОІ Khara
CHILDS HEALTH 12 (2.1), 297-300, 2017
2017
Клинический случай десквамативной эритродермии Лейнера-Муссу у ребенка раннего возраста
АМ Шульгай, ИИ Шостак, АБ Кабакова, АИ Хара
Здоровье ребенка 12 (2.1), 2017
2017
ПЕРЕВАГИ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ В ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У МЕДИЧНОМУ ВУЗІ
ГА Крицька, ІО Крицький, ЛМ Шульгай
Відповідальний за випуск: проф. ІР Мисула, 98, 2014
2014
Особливості ремоделювання лімфатичного русла слизової оболонки порожнини рота при механічній жовтяниці
НО Твердохліб, АМА Шульгай
Вісник наукових досліджень, 75-79, 2014
2014
ДІАГНОСТИКА І ЛІКУВАННЯ ЛЯМБЛІОЗУ У ДІТЕЙ
АМА Шульгай
БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ–2014: Збірник наукових праць V Всеукраїнської…, 2014
2014
Досвід корекції кишкових кольок у дітей раннього віку
ОМ Шульгай, АБ Кабакова, АМА Шульгай
Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, 9-11, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20