Брилін Борис Андрійович / Борис Брилін / Б. А. Брилин / Brilin Boris
Брилін Борис Андрійович / Борис Брилін / Б. А. Брилин / Brilin Boris
Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського
Підтверджена електронна адреса в vspu.net - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Вокально-инструментальные ансамбли школьников : книга для учителя
БА Брылин
Москва : Просвещение, 1990
401990
Педагогічні проблеми організації вільного часу
БА Брилін
Психологія і педагогіка, 72-76, 1996
301996
Музыкально-творческое развитие учащихся в условиях досуга : монография.
БА Брылин
Киев : КГИК, 1998
271998
Педагогічні основи музично-творчого розвитку учнів старших класів у сучасних формах дозвілля
БА Брилін
Київ, 1998
181998
Педагогические основы музыкально-творческого развития учащихся старших классов в современных формах досуга: дис.… доктора пед. наук
БА Брылин
Винница: Винницкий государственный педагогический институт, 1997
151997
Методика формування досвіду саморегулювання майбутніх музикантів-педагогів у вищих мистецьких навчальних закладах
ОМ Олексюк, БА Брилін, ЛВ Остапенко
122007
Роль естетичного смаку в музично-творчому розвитку особистості
БА Брилін, ВЛ Бриліна
Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія: педагогіка і психологія 3 (1 …, 2001
6*2001
Духовна сутність естетичного досвіду
БА Брилін
Педагогічний досвід вчителя. Теорія і практика : монограф. зб., 40-45, 1997
61997
Організація музичного дозвілля учнівської молоді як виховна проблема: монографія/Борис Андрійович Брилін
БА Брилін
К.: Освіта України, 2010
52010
Проблеми духовного виховання в контексті національної культури
БА Брилін
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 0
5
Проблема развития вкуса и современная популярная музика/Борис Андреевич Брылин
БА Брылин
К.: КГИК, 1997
41997
Здатність до мистецької рефлексії як ознака фахової майстерності майбутніх учителів музики
БА Брилін, А Козир
Науковий вісник МНУ. Серія: Педагогічні науки. Вип. 1.31 1, 14-22, 2010
32010
Экспериментальное исследование влияния молодежной популярной музыки на психофизиологию слушателя
БА Брилін
Педагогічні технології в сучасній індустрії дозвілля : матеріали доп. 1, 64-75, 2004
22004
Мода, подражание, вкус в музыкально-творческой деятельности
БА Брилін, ЕБ Брилін
Шляхи та проблеми входження освіти України в світовий освітянський прос-тір …, 1999
2*1999
Мистецтво музичної імпровізації у дзеркалі педагогічних досліджень
БА Брилін, ЕБ Брилін
Наукові записки ВДПУ : Серія: Педагогіка і пси-хологія 36, 358-362, 2012
12012
Формування смаків
БА Брилін
Музика 2, 28-30, 1980
11980
ТЕОРЕТИЧНЕ УЗАГАЛЬНЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТЬ «ПОЧУТТЯ»,«ЕМОЦІЇ» У НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
БА Брилін, ВЛ Бриліна, ЛМ Василенко, ТТ Марінчук
Друкується за рішенням Вченої ради, 23, 2019
2019
Наші автори
НМ Анастасова, МК Апанасевич, КЄ Артюхова, ДВ Батраченко, ...
СЕКЦІЯ 1. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНОЇ, ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ …, 2019
2019
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ У ПРОЦЕСІ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
БА Брилін, ВЛ Бриліна
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2018
2018
НАЦІОНАЛЬНО‐ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА ЗАСОБАМИ МУЗИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ
БА Брилін, ВЛ Бриліна
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20