Роман Головатий / Roman Golovatyi
Роман Головатий / Roman Golovatyi
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Lviv State University of Life Safety
Підтверджена електронна адреса в golovatiy.com - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Development of a simulation model of safety management in the projects for creating sites with mass gathering of people
O Zachko, R Golovatyi, A Yevdokymova
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 15-24, 2017
272017
Safety management in projects of creation the shopping malls
R Golovatyi
News of Science and Education, 2016
132016
Імітаційне моделювання потоку відвідувачів торговорозважального центру
ОБ Зачко, РР Головатий
Управління проектами: стан та перспективи: матер. ХІІ міжнар. наук.-прак …, 2016
122016
Управління безпекою на стадії планування проектів створення об'єктів з масовим перебуванням людей
Р Головатий
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 2018
112018
Безпеко-орієнтоване управління регіональними проектами захисту критичних інфраструктур засобами системи 112
ЮП Рак, ОБ Зачко, ДС Кобилкін, РР Головатий
Управление проектами и развитие производства, 2016
102016
Сервісна модель проектів створення об’єктів з масовим перебуванням людей
ЮП Рак, РР Головатий
Управління проектами у розвитку суспільства: зб. тез доповідей ХІІІ Міжнар …, 2016
92016
Формування проектів методом візуалізації інформації для підвищення стану безпеки торгово-розважальних центрів
Ю Рак, Р Головатий
Київський національний університет будівництва та архітектури, 2015
92015
Управління безпекою на стадії планування проектів з масовим перебуванням людей з врахуванням категорії складності
ОБ Зачко, ДС Кобилкін, РР Головатий
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Серія: Стратегічне …, 2018
82018
Мультиагентна модель управління безпекою при плануванні проектів створення об’єктів з масовим перебуванням людей
ОБ Зачко, РР Головатий
НТУ" ХПІ", 2017
82017
Формалізація предметної області визначення" Об'єкт з масовим перебуванням людей" при реалізації безпеко-орієнтованих проектів
Ю Рак, Р Головатий, Д Кобилкін
Вісник ЛДУ БЖД, 2015
82015
Інновінг управління проектами створення об'єктів з масовим перебуванням людей засобами безпеко-орієнтованого підходу
ОБ Зачко, РР Головатий
Зачко, Олег Богданович, Головатий, Роман Русланович (Зачко ОБ, Головатий РР …, 2017
72017
Structural model of projects management of safety providing at objects with mass stay of people
ОБ Зачко, ДС Кобилкін, РР Головатий
XII Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, курсантів та …, 2016
52016
Управління зацікавленими сторонами проекту безпечної експлуатації торгово-розважальних центрів
РР Головатий
РР Головатий//ІIІ Міжнародна науково-практична конференції «Інформаційні …, 2016
52016
Управління часом в проектах підвищення безпеки експлуатації в торгово-розважальних центрів
ЮП Рак, РР Головатий
Друга міжнародна науково-практична конференція «Управління розвитком …, 2015
52015
Управління семантичним ядром оцінки визначень" ОБ'ЄКТ З МАСОВИМ ПЕРЕБУВАННЯМ ЛЮДЕЙ" на основі методу частотно-рангового розподілу
Ю Рак, Р Головатий
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, 2015
52015
Агентне моделювання в проектах створення об’єктів з масовим перебуванням людей
РР Головатий
Управління проектами, програмами, портфелями: Тези доповідей І Міжнародної …, 0
5
Models of safety management in development projects
O Zachko, R Golovatyi, D Kobylkin
2019 IEEE 14th International Conference on Computer Sciences and Information …, 2019
32019
Формалізація процесу формування впливу чинників в проектах захисту об’єктів з масовим перебуванням людей
ДС Кобилкін, НЄ Бурак
Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 48-53, 2017
22017
Класифікація та комплексна цінність стану торгово-розважальних центрів: проектно-орієнтований підхід
ЮП Рак, РР Головатий
НТУ" ХПІ", 2016
22016
Особливості застосування комп’ютерного моделювання для покращення навчального процесу
ЮО Борзов, РР Головатий, ЯО Магеровський
Четверта міжнародна науко-во-практична конференції «Управління розвитком …, 2019
12019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20