Кирило Січкаренко, Кирилл Сичкаренко, Kyrylo Sichkarenko
Кирило Січкаренко, Кирилл Сичкаренко, Kyrylo Sichkarenko
науковий співробітник, ДУ "Інститут економіки і прогнозування" НАН України, Институт экономики и
Підтверджена електронна адреса в bigmir.net
НазваПосиланняРік
Інноваційна Україна 2020: національна доповідь/за заг. ред
ВМ Геєць
ВМ Гейця та ін, 0
239*
Регіональні інноваційні системи України: стан формування та розвитку в умовах інтеграційних викликів [монографія]
ЛІ Федулової, Січкаренко К.О.: Розділ 9 - С. 359-403, 2013
36*2013
та ЄС: економічні виклики та нові можливості: наукова доповідь/за ред. акад
ІУ про асоціацію між Україною
НАН України ВМ Гейця та чл.-кор. НААН України ТО Осташко, 2016
222016
Мережева організація інноваційної діяльності: наукова доповідь
КО Січкаренко
НАН України, ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”.–К, 2015
102015
Формування технологічних кластерів як точок зростання економіки України: монографія
ЛІ Федулова
Миколаїв: Іліон, 2012
42012
Передумови створення інноваційної інформаційної мережі регіону: роль вищих навчальних закладів
КО Січкаренко
Економічні інновації, 2011
32011
Motivation of researchers to commercialize the results of scientific research: distribution of researchers’ awards
KA Sichkarenko
Problemy nauky, 18-26, 2014
22014
Some perspectives of the innovation development in Ukraine: needs in new technologies and materials
KO Sichkarenko
Маркетинг і менеджмент інновацій, 107-114, 2014
22014
Територіальна органзація вищої освіти України [автореферат дисертації]
КО Січкаренко
Авт. рефер. дис. на здобуття наук. ступ. к. і. н.-К.-2010–20 с, 2011
2*2011
Мережевий принцип організації інноваційної інфраструктури
К Січкаренко
Економіст, 20-23, 2012
12012
Merezheva orhanizatsiia innovatsijnoi diial'nosti: naukova dopovid'[Network organization of innovation activity: scientific report]
KO Sichkarenko
NAN Ukrainy, DU" Instytut ekonomiky ta prohnozuvannia NAN Ukrainy". Kyiv 29, 2015
2015
Інноваційна мережа Enterprise Europe Network та українські підприємства
КО Січкаренко
Сумський державний університет, 2015
2015
Development of new substances and materials in the world and in Ukraine
KO Sichkarenko
Маркетинг і менеджмент інновацій, 154-162, 2015
2015
ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИЙ В УКРАИНЕ: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
КА Сичкаренко
Молодий вчений, 110-113, 2014
2014
The transfer of technologies in Ukraine: the main trends
KO Sichkarenko
Молодий вчений, 2014
2014
The transfer of technologies in Ukraine: the main trends
KO Sichkarenko
Молодий вчений, 2014
2014
The Organizational and Technological Basis for Regional Innovation Cluster Организационная и технологическая основа регионального инновационного кластера
KA Sichkarenko
Business Inform 100 (11), 100-103, 2013
2013
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В РЕГИОНАХ УКРАИНЫ
КО СИЧКАРЕНКО
Вiсник Хмельницького нацiонального унiверситету. Економiчнi науки, 150-153, 2013
2013
Інноваційна інфраструктура та інтенсивність обміну технологіями в регіоні як фактор його економічного розвитку (на прикладі Україниського Причорномор’я)
КО Січкаренко
Економічні інновації, 247-252, 2013
2013
Перспективні напрями розвитку інноваційних об'єднань в регіонах україни
КО Січкаренко
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 150-153, 2013
2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20