Nataliya Kantsedal (Наталія Канцедал)
Nataliya Kantsedal (Наталія Канцедал)
Полтавська державна аграрна академія, факультет обліку та фінансів, кафедра бухгалтерського обліку
Подтвержден адрес электронной почты в домене pdaa.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Бухгалтерський облік цифрової епохи: розширення термінологічних кордонів
НА Канцедал
Облік і фінанси, 2019
252019
Аудит. Практикум
ІД Ватуля, НА Канцедал
К.: ЦУЛ, 2007
182007
Моделювання варіантів взаємодії елементів методу бухгалтерського обліку
НА Канцедал
ДВНЗ" Запорізький національний універсистет", 2011
92011
Bukhhalterskyi oblik tsyfrovoi epokhy: rozshyrennia terminolohichnykh kordoniv [Accounting of the digital age: expanding terminological boundaries]
NA Kantsedal
Oblik i finansy, 83, 2019
82019
Наукова інтерпретація методології обліку у працях корифеїв бухгалтерської думки
НА Канцедал
Облік і фінанси, 16-23, 2018
82018
Варіативний підхід до вибору форми обліку фермерських господарств
НА Канцедал
Житомирський державний технологічний університет, 2009
82009
Господарський договір як об’єкт бухгалтерського обліку та контролю
НА Канцедал
Економіка АПК, 106-110, 2004
72004
Особливості методики інвентаризації нематеріальних активів та визнання її результатів
НА Канцедал
Облік і фінанси, 2014
62014
Методологічні аспекти розвитку бухгалтерського обліку та аудиту в комп’ютерних інформаційних системах
НА Канцедал, ОГ Пономеренко
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології …, 2008
62008
Accounting in the Digital Age: Expansion of Terminological Boundaries
N Kantsedal
Accounting and Finance, 28-34, 2019
52019
Управлінський облік: навч. посібник [для студ. вищих навч. закл.]/за ред
ВЯ Плаксієнко, ЛВ Яловега, ОВ Лега, ТБ Прийдак, ТВ Мокієнко, ...
ВЯ Плаксієнка. Полтава: ПП «Астрая, 2018
52018
Інвентаризація земель: обліково-контрольний аспект
ОГ Пономаренко, НА Канцедал
Облік і фінанси АПК, 96-100, 2008
52008
Общие и отличительные признаки научных подходов к трактовке метода бухгалтерского учета
НА Канцедал
Verlag SWG imex CmbH, Nürnberg, Deutschland, 2014
42014
Потенційні права підприємства за простроченим договором: визнання та облік
НА Канцедал
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2006
42006
Інституційна роль бухгалтерського обліку у трансформаційних процесах цифрової економіки
НА Канцедал
32020
Інформаційна роль облікових систем у глобальному економічному середовищі
ВЯ Плаксієнко, НА Канцедал
32020
Практические подходы к реализации элементов системы научной деятельности студентов направления подготовки «Учет и аудит»
НА Канцедал
Издателство «Наука и икономика», Икономически университет Варна (България), 2014
32014
Обов’язкова інвентаризація: вимоги до проведення та інвентаризаційні об’єкти
НА Канцедал
Проблеми і перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і контролю …, 2013
32013
Документування в системі бухгалтерського обліку: юридичний аспект
НА Канцедал
Луцький національний технічний універсистет, 2012
32012
Облік розрахунків з підприємницької діяльності сільськогосподарських формувань: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
НА Канцедал
К, 2006
32006
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20