Підписатись
Nataliya Kantsedal (Наталія Канцедал)
Nataliya Kantsedal (Наталія Канцедал)
Полтавсьий державний аграрний університет
Підтверджена електронна адреса в pdaa.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Бухгалтерський облік цифрової епохи: розширення термінологічних кордонів
НА Канцедал
Облік і фінанси, 28-34, 2019
312019
Аудит. Практикум: навч. посібник
ІД Ватуля, НА Канцедал, ОГ Пономаренко
К.: Центр учбової літератури, 2007
192007
Bukhhalterskyi oblik tsyfrovoi epokhy: rozshyrennia terminolohichnykh kordoniv [Accounting in the Digital Age: Expansion of Terminological Boundaries]
NA Kantsedal
Accounting and Finance 1 (83), 29-34, 2019
122019
Моделювання варіантів взаємодії елементів методу бухгалтерського обліку
НА Канцедал
Вісник Запорізького національного університету, 10, 2011
92011
Варіативний підхід до вибору форми обліку фермерських господарств
НА Канцедал
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 50-51, 2009
92009
Accounting in the digital age: expansion of terminological boundaries
НА КАНЦЕДАЛ
Облiк i фiнанси, 28-34, 2019
72019
Наукова інтерпретація методології обліку у працях корифеїв бухгалтерської думки
НА Канцедал
Облік і фінанси, 16-23, 2018
72018
Господарський договір як об’єкт бухгалтерського обліку та контролю
НА Канцедал
Економіка АПК, 106-110, 2004
72004
Інвентаризація земель: обліково-контрольний аспект
ОГ Пономаренко, НА Канцедал
Облік і фінанси АПК, 96-100, 2008
62008
Методологічні аспекти розвитку бухгалтерського обліку та аудиту в комп’ютерних інформаційних системах
НА Канцедал, ОГ Пономеренко
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології …, 2008
62008
Інституціональний підхід до формування в обліку інформації про біологічні активи та сільськогосподарську діяльність
НА Канцедал
ЕКОНОМІКА. ФІНАНСИ. МЕНЕДЖМЕНТ: актуальні питання науки і практики, 2018
52018
The methods of using interactive technologies during teaching foundations of scientific research at higher educational establishments
N Kantsedal, O Ponomarenko, L Dorohan’Pisarenko, O Liaska
Independent Journal of Management & Production 10 (7), 778-797, 2019
42019
Управлінський облік: навч. посібник [для студ. вищих навч. закл.]/за ред
ВЯ Плаксієнко, ЛВ Яловега, ОВ Лега, ТБ Прийдак, ТВ Мокієнко, ...
ВЯ Плаксієнка. Полтава: ПП «Астрая, 2018
42018
Общие и отличительные признаки научных подходов к трактовке метода бухгалтерского учета
НА Канцедал
Institutionelle Grundlagen für die Funktionierung der Ökonomik unter den …, 2014
42014
Особливості методики інвентаризації нематеріальних активів та визнання її результатів
НА Канцедал
Облік і фінанси, 29-33, 2014
42014
Потенційні права підприємства за простроченим договором: визнання та облік
НА Канцедал
Становлення та розвиток обліку, контролю і аналізу в Україні: Тези доп …, 2006
42006
Інформаційна роль обліку в результативності інвестиційної стратегії аграрних підприємств
НА Канцедал, ОВ Лега
Агросвіт, 11-20, 2021
32021
Інформаційна роль облікових систем у глобальному економічному середовищі
ВЯ Плаксієнко, НА Канцедал
ТНЕУ, 2020
32020
Application of new data formats for electronic document management in government bodies
V Pysarenko, L Dorohan-Pysarenko, N Kantsedal
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 568 (1), 012102, 2019
32019
Практические подходы к реализации элементов системы научной деятельности студентов направления подготовки «Учет и аудит»[Електронний ресурс].«Украйна–България–Европейски съюз …
НА Канцедал
Режим доступу: http://dspace. pdaa. edu. ua 8080, 2014
32014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20