Дмитро Валерійович Зайцев (Дмитрий Валериевич Зайцев, Dmytro Valeriovych Zaitsev)
Дмитро Валерійович Зайцев (Дмитрий Валериевич Зайцев, Dmytro Valeriovych Zaitsev)
Shupyk National Healthcare University of Ukraine
Verified email at nmapo.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Теория и практика объемного пневмопрессинга
ЛА Таршинова, ТВ Ельчиц, ДВ Зайцев
LAP Lambert Academic Publishing, 2015
8*2015
Об’ємний пневмопресинг: теорія і практика (огляд літератури)
Д Зайцев, Г Пишнов
Український медичний часопис, 127-132, 2014
62014
Effectiveness of evaluation of applying a volumetric pneumopressing for ATO combatants in the rehabilitation period
DV Zaitsev, VV Kalnysh, GY Pyshnov
Ukrainian Journal of Occupational Health 51 (2), 46-54, 2017
52017
К вопросу о механизме действия объемного пневмопрессинга
ДВ Зайцев, ЛА Карамзина
Загальна патологія та патологічна фізіологія 10 (1), 99-107, 2015
32015
Биорегулятор-004М и его теоретическое обоснование
ИВ Таршинов, ДВ Зайцев
32012
Особливості динаміки функціонального стану комбатантів з наслідками бойового стресу за показниками варіабельності серцевого ритму впродовж курсу комплексної реабілітації
Д Зайцев
Український журнал з проблем медицини праці 15 (2), 152-161, 2019
12019
Ефективність застосування методу об’ємного пневмопресингу під час реабілітації учасників антитерористичної операції
ДВ Зайцев, ВВ Кальниш, ГЮ Пишнов
Український журнал з проблем медицини праці, 46-54, 2017
12017
Метод об'ємного пневмопресингу в лікуванні лімфедеми кінцівок
ЛО Таршинова, ТВ Єльчиць, ДВ Зайцев
Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика 24 (3), 142-147, 2015
12015
Світовий досвід застосування пневмопресингу і пріоритетність вітчизняної технології (огляд літератури)
КД Бабов, ТВ Єльчиць, ДВ Зайцев
Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія, 50-54, 2015
1*2015
Впровадження новітніх медичних технологій у практику сімейного лікаря: проблеми і перспективи
Д Зайцев, Л Таршинова, Т Єльчиць
Український медичний часопис, 55-57, 2015
12015
Применение объемного пневмопрессинга в сочетании с фармакотерапией при артериальной гипертензии
Д Зайцев
Український журнал медицини, біології та спорту, 75-78, 2015
12015
Метод об’ємного пневмопресингу: від витоків до сьогодення
І Бабова, Т Єльчиць, Д Зайцев
Медицинская реабилитация, курортология, физиотерапия, 34-37, 2013
12013
Application of soliton solution theory to pulse wave modeling
SV Vasylyuk, DV Zaitsev
The driving force of science and trends in its development: collection of …, 2021
2021
Application of soliton solution theory to pulse wave modelingё
ДВ Зайцев
2021
Трансформація відчуттів, пов'язаних з рівнем емоційного вигорання, при відновленні функціонального стану військовослужбовців в умовах стаціонарного лікування
ВВ Кальниш, ВВ Опанасенко, ДВ Зайцев, ЛМ Алєксєєва
Український журнал з проблем медицини праці 17 (2), 84-92, 2021
2021
Роль распространения коронавирусной инфекции в формировании стресса и хронической усталости у работающего населения
ВВ Кальниш, ВВ Опанасенко, ДВ Зайцев, ЛМ Алексеева
ГрГМУ, 2021
2021
Характеристика уровней эмоционального выгорания у военнослужащих после длительного пребывания в боевой обстановке
ВВ Кальниш, ВВ Опанасенко, ЛМ Алексеева, ДВ Зайцев
Актуальні проблеми профілактичної медицини. Збірник наукових праць 21, 23-29, 2021
2021
Трансформация ощущений, связанных с уровнем эмоционального выгорания, в условиях восстановления функционального состояния военнослужащих при стационарном лечении
ВВ Кальниш, ВВ Опанасенко, ЛМ Алексеева, ДВ Зайцев
World science: problems, prospects and innovations. Abstracts of the 4th …, 2020
2020
Особенности эмоционального выгорания у военнослужащих, длительно пребывавших в зоне боевых действий
ВВ Кальниш, ВВ Опанасенко, ЛМ Алексеева, ДВ Зайцев
X міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Сучасні виклики і …, 2020
2020
Спосіб лікування захворювань нервово-м'язового з'єднання
ДВ Зайцев, СВ Василюк-Зайцева
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20