Follow
Дмитро Валерійович Зайцев
Дмитро Валерійович Зайцев
Other namesДмитрий Валериевич Зайцев, Dmytro Valeriovych Zaitsev
Shupyk National Healthcare University of Ukraine
Verified email at nuozu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Теория и практика объемного пневмопрессинга
ЛА Таршинова, ТВ Ельчиц, ДВ Зайцев
LAP Lambert Academic Publishing, 2015
14*2015
Об’ємний пневмопресинг: теорія і практика (огляд літератури)
Д Зайцев, Г Пишнов
Український медичний часопис, 127-132, 2014
82014
Ефективність застосування методу об’ємного пневмопресингу під час реабілітації учасників антитерористичної операції
ДВ Зайцев, ВВ Кальниш, ГЮ Пишнов
Український журнал з проблем медицини праці, 46-54, 2017
6*2017
Метод об'ємного пневмопресингу в лікуванні лімфедеми кінцівок
ЛО Таршинова, ТВ Єльчиць, ДВ Зайцев
Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика 24 (3), 142-147, 2015
52015
Вплив об'ємного пневмопресингу на нічний сон: пілотне анкетування
ДВ Зайцев
Перспективи розвитку медичної та фізичної реабілітації на різних рівнях …, 2016
3*2016
К вопросу о механизме действия объемного пневмопрессинга
ДВ Зайцев, ЛА Карамзина
Загальна патологія та патологічна фізіологія 10 (1), 99-107, 2015
32015
Метод об’ємного пневмопресингу: від витоків до сьогодення
І Бабова, Т Єльчиць, Д Зайцев
Медицинская реабилитация, курортология, физиотерапия, 34-37, 2013
3*2013
Биорегулятор-004М и его теоретическое обоснование
ИВ Таршинов, ДВ Зайцев
32012
Применение метода пневмопрессинга в детской психиатрии
ДВ Зайцев, ЛН Подгорняк, ИВ Таршинов, АП Чуприков
Актуальні питання медичної реабілітації, курортології та фізіотерапії …, 2011
3*2011
Особливості впливу об'ємного пневмопресингу на функціональний стан організму при реабілітації комбатантів
ДВ Зайцев, ВВ Кальниш, ГЮ Пишнов
Український журнал з проблем медицини праці, 47-56, 2018
22018
Применение объемного пневмопрессинга в сочетании с фармакотерапией при артериальной гипертензии
Д Зайцев
Український журнал медицини, біології та спорту, 75-78, 2015
22015
Трансформація відчуттів, пов'язаних з рівнем емоційного вигорання, при відновленні функціонального стану військовослужбовців в умовах стаціонарного лікування
ВВ Кальниш, ВВ Опанасенко, ДВ Зайцев, ЛМ Алєксєєва
Український журнал з проблем медицини праці 17 (2), 84-92, 2021
12021
Світовий досвід застосування пневмопресингу і пріоритетність вітчизняної технології (огляд літератури)
КД Бабов, ТВ Єльчиць, ДВ Зайцев
Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія, 50-54, 2015
1*2015
Впровадження новітніх медичних технологій у практику сімейного лікаря: проблеми і перспективи
Д Зайцев, Л Таршинова, Т Єльчиць
Український медичний часопис, 55-57, 2015
12015
On the definition of intermittent pneumatic compression
D Zaitsev, S Vasylyuk-Zaitseva
Theoretical and practical aspects of modern scientific research : Collection …, 2023
2023
Медичні наслідки війн, катастроф і стихійних лих (світовий досвід) та можливості Центру медико-психологічної реабілітації
ОМ Лашко, ДВ Зайцев, ВЮ Байдаліна
Український журнал з проблем медицини праці 19 (3), 227-233, 2023
2023
Contraindications to intermittent pneumatic compression: Between lines of recommendations
D Zaitsev, S Vasylyuk-Zaitseva
Qeios, doi:10.32388/FXNN7N, 2023
2023
Problematic aspects of diagnosing mental disorders among military personnel of the Armed Forces of Ukraine
I Klymenko, Y Karpenko, O Mazur, N Bakuridze, D Zaitsev
AD ALTA 13 (2), 44-51, 2023
2023
Вплив пневмопресингу на функціональну ішемію міокарда
ДВ Зайцев, СВ Василюк-Зайцева
Клінічна та профілактична медицина, 123, 2023
2023
Динаміка структури основних діагнозів учасників бойових дій на етапі реабілітації (2014-2023)
ДВ Зайцев, СВ Василюк-Зайцева
Modern Movement of Science, 219-221, 2023
2023
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20