Подписаться
Андрій Євгенович Дячун (Andrii Diachun)
Андрій Євгенович Дячун (Andrii Diachun)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене tntu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інструментальні матеріали, режими різання, технічне нормування механічної оборобки: навчально-методичний посібник
ЮЄ Паливода, АЄ Дячун, РЯ Лещук
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019
822019
Науково-прикладні основи створення гвинтових транспортно-технологічних механізмів
РМ Рогатинський, ІБ Гевко, АЄ Дячун
ТНТУ імені Івана Пулюя, 2014
392014
The study of bulk material kinematics in a screw conveyor-mixer.
BM Hewko, PV Popovich, AY Diachun, OL Lyashuk, RO Liubachivskyi
INMATEH-Agricultural Engineering 47 (3), 2015
202015
Синтез змішувачів з гвинтовими робочими органами
І Гевко, Р Любачівський, А Дячун
Вісник Львівського національного аграрного університету: агроінженерні …, 2012
192012
Методичний посібник з виконання курсового проекту з дисципліни «Технологія обробки типових деталей та складання машин»
АЄ Дячун, ЮБ Капаціла, ЮЄ Паливода, ІГ Ткаченко
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2016
182016
Механоскладальні дільниці та цехи: навч. посіб
ЮБ Капаціла, РВ Комар, АЄ Дячун
Тернопіль: ТНТУ, 2016
172016
Feasibility Study of Improving the Transport Performance by Means of Screw Conveyors with Rotary Casings
R Rohatynskyi, I Gevko, A Diachun, O Lyashuk, O Skyba, A Melnychuk
Acta Technologica Agriculturae 22 (4), 140-145, 2019
152019
Investigation of Kinematics of Grain Material in a Screw Conveyor with a Rotating Casing
RМ Rohatynskyi, AI Diachun, AR Varian
Bulletin of Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of …, 2016
142016
Investigation of the stability of the torsorial vibrations of a screw conveyer under the influence of pulse forces.
IB Hevko, AY Dyachun, VZ Hud, LR Rohatynska, VM Klendiy
INMATEH-Agricultural Engineering 45 (1), 2015
142015
Results of Experimental Research of Granular Materials Transportation by Tubular Scraper Conveyors
O Lyashuk, A Dyachun, R Zolotuy, O Oleksyshyn, Y Zamora, Z Tkáč
acta technologica agriculturae 16 (4), 103-107, 2013
112013
The research of the torsional vibrations of the screw in terms of impulsive force impacts
RM Rohatynskyi, IB Hevko, AY Diachun
Науковий вісник Національного гірничого університету, 64-68, 2015
102015
Обґрунтування параметрів технологічного процесу виготовлення профільних гвинтових заготовок
АЄ Дячун
дис.... канд. техн. наук: 05.02. 08, 2008
9*2008
Syntez zmishuvachiv z hvyntovymy robochymy orhanamy [Synthesis of faucets with screw working organs]
I Hevko, R Liubachivskyi, A Diachun
Visnyk Lvivskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu: ahroinzhenerni …, 2012
82012
та інші Науково-прикладні основи створення гвинтових транспортно-технологічних механізмів
РМ Рогатинський
Рагатинський РМ, Гевко ІБ, Дячун АЕ, Тернопіль, 2014
72014
Структурный синтез винтовых конвейеров с расширенными технологическими возможностями методом морфологического анализа
ІБ Гевко, АЄ Дячун, РО Любачівський
Вiсник СевНТУ, 37-41, 2012
72012
Исследование крутных колебаний шнека
Р Рогатынский, И Гевко, А Дячун
Научни трудове на Русенския университет–Русе 51, 42-46, 2012
72012
The cargo movement model by the screw conveyor surfaces with the rotating casing
R Rogatynskyi, I Hevko, A Diachun, O Rogatynska, A Melnychuk
Вісник Тернопільського національного технічного університету 92 (4), 34-41, 2019
62019
Дослідження динаміки процесу роботи гвинтового секційного конвеєра
ОЛ Ляшук, АЄ Дячун
ОЛ Ляшук, АЄ Дячун, 215-221, 2011
62011
Заготовки у машинобудівному виробництві: навчально-методичний посібник
ЮЄ Паливода
Паливода ЮЄ, Дячун АЄ–Тернопіль: Тернопільський національний технічний …, 2022
52022
Investigation of geometrical parameters in screw surfaces whirling process
A Diachun, V Vasylkiv, O Korol, V Myhailiuk, I Golovatyi, A Kuras
Вісник Тернопільського національного технічного університету 101 (1), 68-78, 2021
52021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20