Олександр Дацій Oleksandr Datsii
Олександр Дацій Oleksandr Datsii
Академія муніципального управління
Verified email at amu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Розвиток інноваційної діяльності в агропромисловому виробництві України
ОІ Дацій
К.: ННЦ ІАЕ 428, 2004
2472004
Стратегічне управління
МХ Корецький, АО Дєгтяр, ОІ Дацій
К.: Центр учбової л-ри, 2007
1992007
Інвестиційна політика в Україні: монографія
БМ Данилишин, МХ Корецький, ОІ Дацій
Юго-Восток, 2006
1242006
Особливості інновацій в сільському господарстві
ОІ Янковська
582010
Інноваційна модель розвитку економіки України в умовах глобалізації: монографія
ОІ Дацій, МВ Гаман, НВ Дацій
Донецьк: Юго-Восток, 2010
512010
Маркетингова цінова політика: Навчальний посібник
ВЛ Корінєв, МХ Корецький, ОІ Дацій
К.: Центр учбової літератури, 2007
482007
Теоретичні та практичні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємства
АО Касич, ДО Глущенко
Економіка та держава, 2016
412016
Фінансове забезпечення інновацій в агропромисловому комплексі України
ОІ Дацій
Проблеми інвестиційно-інноваційного розвитку, 65-76, 2011
372011
Політика економічного націоналізму: від витоків до нових варіацій економічного патріотизму
ВГ Панченко, НВ Резнікова
Економіка та держава, 4-8, 2017
362017
Результативна стратегія досягнення інвестиційної привабливості підприємства
ЛО Чорна
Інвестиції: практика та досвід, 4-6, 2008
282008
Регулювання розвитку інноваційного потенціалу в економіці: монографія
БМ Данилишин, МХ Корецький, ОІ Дацій
Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф, 2007
272007
Методологічні засади економічного націоналізму
НВ Резнікова, ВГ Панченко
Економіка та держава, 4-8, 2017
262017
Теоретико-методологічні основи потенціалу підприємства
ОЛ Ворсовський
Економіка та держава, 42-44, 2008
252008
Розвиток інновацій у птахівництві
ОІ Дацій, ОО Кузнецов
Економіка АПК, 89-93, 2004
242004
Сучасні тренди розвитку ресторанного господарства в Україні
ГТ П'ятницька, ВС Найдюк
Економіка та держава, 66-73, 2017
232017
Оцінка техніко-економічного стану об’єктів інфраструктури та виробничих фондів України: Монографія
БМ Данилишин, МА Хвесик, МХ Корецький, ОІ Дацій
Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд, 2008
232008
Інноваційний процес в АПК і перспективи його розвитку: монографія
МХ Корецький
Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2001
212001
Право ребенка на имя
ОВ Богданов
Вестник Саратовской государственной юридической академии, 2016
19*2016
Управління фінансовою санацією підприємства
СЯ Салига, ОІ Дацій, НВ Нестеренко, ОВ Серебряков
К.: Центр навчальної літератури, 2005
192005
Сільський зелений туризм як пріоритетний напрям розвитку сільських територій України
ВВ Папп
182015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20