Олександр Дацій Oleksandr Datsii
Олександр Дацій Oleksandr Datsii
Академія муніципального управління
Verified email at amu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Розвиток інноваційної діяльності в агропромисловому виробництві України
ОІ Дацій
К.: ННЦ ІАЕ 428, 2004
2652004
Стратегічне управління
МХ Корецький, АО Дєгтяр, ОІ Дацій
К.: Центр учбової л-ри, 2007
2072007
Інвестиційна політика в Україні: монографія
БМ Данилишин, МХ Корецький, ОІ Дацій
Юго-Восток, 2006
1272006
Особливості інновацій в сільському господарстві
ОІ Янковська
652010
Інноваційна модель розвитку економіки України в умовах глобалізації: монографія
ОІ Дацій, МВ Гаман, НВ Дацій
Донецьк: Юго-Восток, 2010
532010
Маркетингова цінова політика: Навчальний посібник
ВЛ Корінєв, МХ Корецький, ОІ Дацій
К.: Центр учбової літератури, 2007
512007
Фінансове забезпечення інновацій в агропромисловому комплексі України
ОІ Дацій
Проблеми інвестиційно-інноваційного розвитку, 65-76, 2011
422011
Теоретичні та практичні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємства
АО Касич, ДО Глущенко
Економіка та держава, 2016
402016
Політика економічного націоналізму: від витоків до нових варіацій економічного патріотизму
ВГ Панченко, НВ Резнікова
Економіка та держава, 4-8, 2017
372017
Результативна стратегія досягнення інвестиційної привабливості підприємства
ЛО Чорна
Інвестиції: практика та досвід, 4-6, 2008
302008
Регулювання розвитку інноваційного потенціалу в економіці: монографія
БМ Данилишин, МХ Корецький, ОІ Дацій
Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф, 2007
282007
Методологічні засади економічного націоналізму
НВ Резнікова, ВГ Панченко
Економіка та держава, 4-8, 2017
262017
Теоретико-методологічні основи потенціалу підприємства
ОЛ Ворсовський
Економіка та держава, 42-44, 2008
262008
Взаємодія ринків праці та освіти: сутність, характерні риси та модель функціонування
ЛМ Ільїч
Економіка та держава, 69-74, 2017
242017
Розвиток інновацій у птахівництві
ОІ Дацій, ОО Кузнецов
Економіка АПК, 89-93, 2004
242004
Оцінка техніко-економічного стану об’єктів інфраструктури та виробничих фондів України: Монографія
БМ Данилишин, МА Хвесик, МХ Корецький, ОІ Дацій
Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд, 2008
232008
Кадровий потенціал: сутність та фактори його розвитку
ІМ Дашко
Економіка та держава, 65-68, 2017
222017
Особливості інноваційної діяльності в агропромислових підприємствах України
МА Полегенька
Агросвіт, 49-54, 2017
22*2017
Інноваційний процес в АПК і перспективи його розвитку
МХ Корецький, ОІ Дацій
Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2001
222001
Сучасні тренди розвитку ресторанного господарства в Україні
ГТ П'ятницька, ВС Найдюк
Економіка та держава, 66-73, 2017
212017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20