Подписаться
Олександр Дацій Oleksandr Datsii
Олександр Дацій Oleksandr Datsii
Академія муніципального управління
Подтвержден адрес электронной почты в домене amu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Розвиток інноваційної діяльності в агропромисловому виробництві України
ОІ Дацій
К.: ННЦ ІАЕ 428, 2004
3102004
Стратегічне управління
МХ Корецький, АО Дєгтяр, ОІ Дацій
К.: Центр учбової літератури, 2007
2612007
Інвестиційна політика в Україні: монографія
БМ Данилишин, МХ Корецький, ОІ Дацій
Юго-Восток, 2006
1482006
Теоретичні та практичні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємства
АО Касич, ДО Глущенко
Економіка та держава, 2016
982016
Особливості інновацій в сільському господарстві
ОІ Янковська
822010
Кадровий потенціал: сутність та фактори його розвитку
ІМ Дашко
Економіка та держава, 65-68, 2017
762017
Фінансове забезпечення інновацій в агропромисловому комплексі України
ОІ Дацій
Проблеми інвестиційно-інноваційного розвитку, 65-76, 2011
642011
Маркетингова цінова політика: Навчальний посібник
ВЛ Корінєв, МХ Корецький, ОІ Дацій
К.: Центр учбової літератури, 2007
642007
Особливості інноваційної діяльності в агропромислових підприємствах України
МА Полегенька
Агросвіт, 49-54, 2017
62*2017
Інноваційна модель розвитку економіки України в умовах глобалізації: монографія
ОІ Дацій, МВ Гаман, НВ Дацій
Донецьк: Юго-Восток, 2010
602010
Сучасні тренди розвитку ресторанного господарства в Україні
ГТ П'ятницька, ВС Найдюк
Економіка та держава, 66-73, 2017
462017
Сільський зелений туризм як пріоритетний напрям розвитку сільських територій України
ВВ Папп
Агросвіт, 17-22, 2015
432015
Становлення національних систем менеджменту
СЕ Сардак
432008
Результативна стратегія досягнення інвестиційної привабливості підприємства
ЛО Чорна
Інвестиції: практика та досвід, 4-6, 2008
422008
Взаємодія ринків праці та освіти: сутність, характерні риси та модель функціонування
ЛМ Ільїч
Економіка та держава, 69-74, 2017
412017
Право ребенка на имя
ОВ Богданов
Вестник Саратовской государственной юридической академии, 30-33, 2016
36*2016
Планування і контроль діяльності підприємства: Навч. посіб./Гуманітарний ун-т «Запорізький ін-т державного та муніципального управління»
ОІ Дацій
Запоріжжя: ГУ «ЗІДМУ, 2005
342005
Міжбюджетні трансферти як інструмент фінансового вирівнювання територій
ВВ Письменний
Економіка та держава, 24-30, 2017
332017
Стан та перспективи розвитку молочного ринку України
СО Степанчук, ЮЮ Єфісько
Економіка та держава, 99-102, 2017
332017
Управління персоналу на підприємстві
МП Денисенко, ЛВ Терещук
Інвестиції: практика та досвід, 2017
33*2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20