Follow
Ольга Полоцька/Olga Polotska (Чорновол-Ткаченко/Chornovol-Tkachenko, Черновол-Ткаченко)
Ольга Полоцька/Olga Polotska (Чорновол-Ткаченко/Chornovol-Tkachenko, Черновол-Ткаченко)
Національний фонд досліджень України/National Research Foundation of Ukraine
Verified email at nrfu.org.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Excess conductivity and the pseudogap state in Hf-doped YBa2Cu3O 7− δ ceramics
SV Savich, AV Samoilov, RV Vovk, OV Dobrovolskiy, SN Kamchatna, ...
Modern Physics Letters B 30 (04), 1650034, 2016
222016
Вербалізація концепту ВЛАДА у сучасному британському газетному дискурсі
ОО Чорновол-Ткаченко
ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02. 04 «Германські мови»/ОО Чорновол …, 2007
222007
Науково-дослідницька діяльність студентів у ВНЗ України: зміст та завдання
ОО Чорновол-Ткаченко
Харкiвський нацiональний унiверситет iм. ВН Каразiна, 2009
192009
Relaxation effect of pressure on the pseudogap in oxygen underdoped HoBa2Cu3O7−δ single crystals
RV Vovk, IL Goulatis, A Chroneos
Journal of Materials Science: Materials in Electronics 24, 5127-5131, 2013
62013
Еволюція та класифікація підходів до вивчення гумору у політичному дискурсі
OA Черновол-Ткаченко
ХНУ імені ВН Каразіна, 2010
62010
Основи наукових досліджень: навчальний посібник
ОО Чорновол-Ткаченко
Харків: ХНУ імені ВН Каразіна, 2014
52014
Використання лінгвокогнітивних технологій в межах курсу «Англійська для науковців»
ОО Чорновол-Ткаченко
Харкiвський нацiональний унiверситет iм. ВН Каразiна, 2011
32011
The effect of high pressure on critical temperature of Y 0.95 Pr 0.05 Ba 2 Cu 3 O 7-δ single crystals with a given topology of planar defects
GY Khadzhaj, VV Sklyar, RV Vovk, YV Dovgopolova, ...
Fizika Nizkikh Temperatur 40 (8), 900-903, 2014
22014
Засоби запобігання та боротьби з проявами академіної і наукової недоброчесності в університетах Австралії
ООП В.Е. Лунячек, Н.П. Рубан, А.М. Бровдій
Компететісний вимір професійного розвитку працівників освіти в сфері …, 2020
2020
Засоби запобігання і боротьби з проявами академічної та наукової недоброчесності в університетах Австралії: вивчення позитивного досвіду
П О.
«Нова педагогічна думка». Науково-методичний журнал., 8-13, 2018
2018
Організаційний комітет конференції
BП Кривенко, ОВ Ребрій, CК Криворучко, ОО Чорновол-Ткаченко, ...
2017
Effect of longitudinal magnetic field on the excess conductivity of monodomain YВа Cu О
KV Tiutierieva, NM Zavgorodnya, YV Dovgopolova, ООC Tkachenko, ...
Functional materials 2, 171, 2016
2016
Effect of pressure on paraconductivity in НоВа Cu О
KV Tiutierieva, YV Dovgopolova, ООC Tkachenko, IL Ivrij, RV Vovk
system 3, 44, 2016
2016
Effect of longitudinal magnetic field on the excess conductivity of monodomain YBa₂Cu₃O₇-δ single crystals
KV Tiutierieva, NM Zavgorodnya, YV Dovgopolova, ...
Functional Materials, 2016
2016
Міжнародна наукова публікація: ефективна назва
ОО Чорновол-Ткаченко
Вісник ХНУ імені ВН Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання …, 2015
2015
Effect of pressure on the critical temperature of single-crystal Y0. 95Pr0. 05Ba2Cu3O7–δ with a specified planar defect geometry
GY Khadzhai, VV Sclyar, RV Vovk, YV Dovhopolova, ...
Low Temperature Physics 40 (8), 699-701, 2014
2014
Влияние давления на критическую температуру монокристаллов Y0, 95Pr0, 05Ba2Cu3O7–δ с заданной геометрией плоских дефектов
ГЯ Хаджай, ВВ Скляр, РВ Вовк, ЯВ Довгополова, ...
Физика низких температур, 900-903, 2014
2014
ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАТУСА МЕТАТЕКСТА В НАУЧНОМ ДИСКУРСЕ
ОА Черновол-Ткаченко, ОГ Пешкова
НАУКОВИЙ ВІСНИК МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, 220, 2014
2014
Шляхи запобігання порушенням принципів наукової та академічної етики студентами ВНЗ
ОА Черновол-Ткаченко
Вісник ХНУ імені ВН Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання …, 2014
2014
Основи наукових досліджень. Лекція 1: Наука і наукове дослідження
ОО Чорновол-Ткаченко
2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20