Олег Кузь / Oleh Kuz
Олег Кузь / Oleh Kuz
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics
Підтверджена електронна адреса в hneu.net
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Репрезентації суб’єктності в постсучасності:[монографія]
ОМ Кузь
Х.: ФОП Лібуркіна ЛМ, 9, 2010
162010
Філософія науки: навч. посіб
ІП Білецький
Білецький ІП, Кузь ОМ, Чешко ВФ–Х.: ХНЕУ, 2005
62005
Біовлада і біополітика: антропологічний та соціо-політичний вимір техногуманітарного балансу
ОН Кузь, ВФ Чешко
Гілея : науковий вісник. Збірник наукових праць 107, 267–272, 2016
4*2016
Топологія соціальної реальності
ОМ Кузь
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 101-110, 2012
42012
Політична реальність як екзистенція соціальної суб’єктності
ОМ Кузь
Філософські перипетії. Вісн. ХНУ ім. ВН Каразіна. Сер.: філософія.–Х.: ХНУ …, 2008
42008
Коэволюционная семантика генезиса техногенной цивилизации и эволюционный риск (между биоэстетикой и биополитикой)
ВФ Чешко, ОН Кузь
Антропологические измерения философских исследований, 2016
32016
Освіта та економічне зростання: концептуалізація взаємодії
ОМ Кузь, МВ Бірюкова
Економіка розвитку, 26-34, 2002
32002
Соціальна реальність як теоретичний конструкт нової соціальної онтології
ОМ Кузь
Вісник Харківського національного педагогічного університету імені ГС …, 2012
22012
Онтологічні засади політики/ТЄ Гетало, ОМ Кузь
ОМ Кузь
Вісн. Нац. юрид. акад. України. Сер. Філософія, філософія права, політологія …, 2009
22009
Высшая школа Украины в предверии ХХІ столетия: состояние и перспективы развития
ОН Кузь
Автореф. дис… канд. соц. наук, 1995
21995
Дихотомія соціального та інституціонального у становленні соціальності
ОМ Кузь
Вісник Донецького університету. Серія Б. Гуманітарні науки, 159-166, 0
2
Біополітичні предиспозиції еволюційної метафізики
ОМ Кузь, ВФ Чешко
Гілея: науковий вісник, 20-22, 2018
12018
Деонтологізація світу як деантропологізація суспільства
ОМ Кузь, ОМ Сахань
" Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права …, 2016
12016
Постсучасна теоретизація соціальної реальності
ОМ Кузь, ОМ Сахань
Вісник, 95, 2016
12016
Антропологія соціальної суб’єктності
ОМ Кузь
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2011
12011
Становлення соціально-філософського дискурсу відчуження: домарксистський етап
ОM Кузь, ОМ Сахань
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2011
12011
Соціоцентрична релігійність як специфічна форма відчуження
ОМ Кузь
Вісник Харківсього національного університету, 95-101, 2008
12008
Біополітика як механізм державного управління у неоліберальній ідеологічній парадигмі
ОМ Кузь, ВФ Чешко
Гілея: науковий вісник, 35-38, 2019
2019
Ідеологічні імперативи політичної культури у контексті формування соціальної ідентичності
ГМ Куц, ІВ Головко, ТВ Панченко, ОМ Кузь, КГ Яцура
Національний юридичний університет імені Я. Мудрого, вид-во" Право", 2017
2017
Philosophy of Science: the textbook
VT Cheshko
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20