Ніна Дементієвська
Ніна Дементієвська
ІІТЗН
Verified email at iitta.gov.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Ком’пютерні технології для розвитку учнів та вчителів
НП Дементієвська, НВ Морзе
Інформаційні технології і засоби навчання. Електронне наукове фахове видання …, 2006
98*2006
Як можна комп’ютерні технології використати для розвитку учнів та вчителів
НП Дементієвська, НВ Морзе
Актуальні проблеми психології: Психологічна теорія і технологія навчання/За …, 2005
672005
Телекомунікаційні проекти. Стан та перспективи
НП Дементієвська, НВ Морзе
Комп’ютер в школі та сім’ї, 12-19, 1999
651999
Критичне мислення: як цього навчати
НВ Вукіна, НП Дементієвська
Харків: Основа, 7-9, 2007
562007
Критичне мислення: як цього навчити: науково-методичний посібник
НВ Вукіна, НП Дементієвська, ІМ Сизенко
Дементієвська, ІМ Сукенко, 2007
522007
MULTIMEDIA PRESENTATIONS AS TOOLS FOR DEVELOPING OF STUDENT THINKING SKILLS
НП Дементієвська, НВ Морзе
Information Technologies and Learning Tools 2 (1), 2007
38*2007
Проектування, створення та використання навчальних мультимедійних презентацій як засобу розвитку мислення учнів:[Електронний ресурс]
НП Дементієвська, НВ Морзе
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/e‐journals/ITZN/em2/content …, 2007
382007
Організація навчальної діяльності у комп’ютерно орієнтованому навчальному середовищі
ЮО Жук, ОМ Соколюк, НП Дементієвська, ОП Пінчук
Педагогічна думка, 2011
362011
Мультимедійні системи як засоби інтерактивного навчання
МІ Жалдак, МІ Шут, ЮО Жук, НП Дементієвська, ОП Пінчук, ...
Педагогічна думка, НАПН України, 2011
172011
Методичні рекомендації для тренерів-методистів
Н Морзе, Н Дементієвська
Intel Corporation,–К, 2005
172005
Вчимося самі, вчимо інших
Н Дементієвська
Вісник програм шкільних обмінів, 5-8, 2004
152004
Intel® Навчання для майбутнього
НВ Морзе, НП Дементієвська
К.: Нора-прінт, 2005
142005
Застосування інтерактивних онлайнових моделювань при виконанні демонстраційного експерименту з фізики
Дементієвська
Електронне фахове видання "Інформаційні технології і засоби навчання" 3 (41), 2014
102014
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ ДЛЯ НАВЧАЛЬНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ З КУРСУ ФІЗИКИ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ
НП Дементієвська
102012
Використання Інтернет технологій для дослідження природних явищ у шкільному курсі фізики
ЮО Жук, ОМ Соколюк, НП Дементієвська, ОВ Слободяник
" Атіка", 2014
82014
Формуюче оцінювання в курсі з допрофільної підготовки за програмою Intel «Шлях до успіху»
НП Дементієвська
7*
Програма Intel-Шлях до успіху
НП Дементієвська
Комп'ютер у школі та сім'ї, 35-27, 2010
62010
Відбір інтернет-ресурсів для формування дослідницьких компетентностей учнів при вивченні фізики в школі
НП Дементієвська, ІН України
Збірник матеріалів Звітної наукової конференції Інституту інформаційних …, 2019
52019
Сайт інтерактивних симуляцій Phet як надійне і безпечне середовище для формування компетентностей учнів у природничо-математичних науках
НП Дементієвська
ІІТЗН НАПН України, 2018
52018
Соціальні сервіси Веб 2.0 як засіб інтерактивного навчання.[Електронний ресурс]
НП Дементієвська
Режим доступу: http://lib. iitta. gov. ua/652/1/% D0% A1% D0% BE% D1 86, D1, 2011
52011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20