Підписатись
Ніна Дементієвська
Ніна Дементієвська
ІІТЗН
Підтверджена електронна адреса в iitta.gov.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Ком’пютерні технології для розвитку учнів та вчителів
НП Дементієвська, НВ Морзе
Інформаційні технології і засоби навчання. Електронне наукове фахове видання …, 2006
119*2006
Критичне мислення: як цьому навчати: Науково-методичний посібник/За наук. Ред. ОІ Пометун
НВ Вукіна, НП Дементієвська, ІМ Сущенко
Харків: Б, 190, 2007
782007
Критичне мислення: як цього навчати
НВ Вукіна, НП Дементієвська
Харків: Основа, 7-9, 2007
782007
Як можна комп’ютерні технології використати для розвитку учнів та вчителів
НП Дементієвська, НВ Морзе
Актуальні проблеми психології: Психологічна теорія і технологія навчання/За …, 2005
752005
Телекомунікаційні проекти. Стан та перспективи
НП Дементієвська, НВ Морзе
Комп’ютер в школі та сім’ї, 12-19, 1999
721999
Організація навчальної діяльності у комп’ютерно орієнтованому навчальному середовищі
ЮО Жук, ОМ Соколюк, НП Дементієвська, ОП Пінчук
Педагогічна думка, 2011
452011
MULTIMEDIA PRESENTATIONS AS TOOLS FOR DEVELOPING OF STUDENT THINKING SKILLS
НП Дементієвська, НВ Морзе
Information Technologies and Learning Tools 2 (1), 2007
41*2007
Проектування, створення та використання навчальних мультимедійних презентацій як засобу розвитку мислення учнів:[Електронний ресурс]
НП Дементієвська, НВ Морзе
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/e‐journals/ITZN/em2/content …, 2007
402007
Вчимося самі, вчимо інших
Н Дементієвська
Вісник програм шкільних обмінів, 5-8, 2004
192004
Кібербезпека в цифровому навчальному середовищі
ВЮ Биков, ОЮ Буров, НП Дементієвська
Інформаційні технології і засоби навчання, 313-331, 2019
182019
Мультимедійні системи як засоби інтерактивного навчання
МІ Жалдак, МІ Шут, ЮО Жук, НП Дементієвська, ОП Пінчук, ...
Педагогічна думка, НАПН України, 2011
172011
Методичні рекомендації для тренерів-методистів
Н Морзе, Н Дементієвська
Intel Corporation,–К, 2005
172005
Опис цифрової компетентності педагогічного працівника (проект)
Н Морзе, О Базелюк, І Воротникова, Н Дементієвська, О Захар, ...
Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету, 1-53, 2019
142019
Intel® Навчання для майбутнього
НВ Морзе, НП Дементієвська
К.: Нора-прінт 52, 2005
142005
Використання Інтернет технологій для дослідження природних явищ у шкільному курсі фізики
ЮО Жук, ОМ Соколюк, НП Дементієвська, ОВ Слободяник
" Атіка", 2014
122014
Формуюче оцінювання в курсі з допрофільної підготовки за програмою Intel «Шлях до успіху»
НП Дементієвська
12*
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ ДЛЯ НАВЧАЛЬНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ З КУРСУ ФІЗИКИ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ
НП Дементієвська
102012
Сайт інтерактивних симуляцій Phet як надійне і безпечне середовище для формування компетентностей учнів у природничо-математичних науках
НП Дементієвська
ІІТЗН НАПН України, 2018
92018
Застосування інтерактивних онлайнових моделювань при виконанні демонстраційного експерименту з фізики
Дементієвська
Електронне фахове видання "Інформаційні технології і засоби навчання" 3 (41), 2014
92014
Критичне мислення: як цьому навчати: наук.-метод. посібник/за наук. ред
НВ Вукіна, НП Деменієвська, ІМ Сущенко
ОІ Пометун. Харків, 190, 2007
92007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20