Роман Кушнір, Roman Kushnir, RM Kushnir, РМ Кушнір
Роман Кушнір, Roman Kushnir, RM Kushnir, РМ Кушнір
Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України, Pidstryhach
Verified email at point.lviv.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Пружний та пружно-пластичний граничний стан оболонок з дефектами
РМ Кушнір, ММ Николишин, ВА Осадчук
Львів: Сполом, 2003
102*2003
Термопружність термочутливих тіл // Моделювання та оптимізація в термомеханіці електропровідних неоднорідних тіл / Під заг. ред. Я.Й. Бурака, Р.М. Кушніра. Т. 3
РМ Кушнір, ВС Попович
Львів: Сполом, 2009
61*2009
Heat Conduction Problems of Thermosensitive Solids under Complex Heat Exchange
RM Kushnir, VS Popovych
Heat Conduction – Basic Research. V.S. Vikhrenko, ed., 131-154, 2011
432011
Temperature stresses and displacements in a multilayer plate with nonlinear conditions of heat exchange
RM Kushnir, BV Protsyuk, VM Synyuta
Materials Science 38 (6), 798 - 808, 2002
25*2002
Analytic–Numerical Solution of Contact Problems of Thermoelasticity for Thermosensitive Bodies
RM Kushnir, VS Popovych, HY Harmatii
Materials Science, 2001
25*2001
The thermoelastic state of a thermosensitive sphere and space with a spherical cavity subject to complex heat exchange
RM Kushnir, VS Popovych, OM Vovk
Journal of Engineering Mathematics 61 (No 2-4), 357-369, 2008
242008
Quasistatic temperature stresses in a multilayer thermally sensitive cylinder
RM Kushnir, BV Protsyuk, VM Synyuta
Materials Science 40 (4), 433-445, 2004
23*2004
Про побудову розв’язків звичайних лінійних диференціальних рівнянь з кусково-сталими коефіцієнтами
РМ Кушнір
Доп. АН УРСР. Сер. А, 54-57, 1980
19*1980
Оптимізація та ідентифікація в термомеханіці неоднорідних тіл // Моделювання та оптимізація в термомеханіці електропровідних неоднорідних тіл / Під заг. ред. Я.Й. Бурака, Р.М …
РМ Кушнір, ВС Попович, АВ Ясінський
Львів: Сполом 5, 256, 2011
18*2011
A Method of the Green’s Functions for Quasistatic Thermoelasticity Problems in Layered Thermosensitive Bodies under Complex Heat Exchange
R Kushnir, B Protsiuk
Operator Theory: Advances and Applications 191, 143-154, 2009
182009
Determination of the thermal fields and stresses in multilayer solids by means of the constructed Green functions
R Kushnir, B Protsiuk
Encyclopedia of Thermal Stresses / R.B. Hetnarski, ed. 2, 924-931, 2014
172014
On the determination of steady-state thermoelastic state of multilayer structures under high-temperature heating
RM Kushnir, VS Popovych
Visnyk Shevchenko Kyiv. Nats. Univ. Ser. Fiz.-Mat. Nauky, 42-47, 2013
17*2013
Determination of nonstationary temperatures with the help of improved formulas of the inverse Laplace transformation
RM Kushnir, VM Maksymovych, TY Solyar
Materials Science 38 (2), 172-184, 2002
17*2002
Thermoelastic state of layered thermosensitive bodies of revolution for the quadratic dependence of the heat-conduction coefficients
RM Kushnir, YB Protsyuk
Materials Science 46 (1), 1-15, 2010
16*2010
Stressed state of a thermosensitive plate in a central-symmetric temperature field
RM Kushnir, VS Popovych
Materials Science 42 (2), 145-154, 2006
14*2006
Визначення залишкового ресурсу труби нафтопроводу з урахуванням наявних дефектів у її стінці і реальних умов експлуатації
ОЄ Андрейків, РМ Кушнір, ОТ Цирульник
Проблеми ресурсу і безпеки експлуатації конструкцій, споруд та машин: Під …, 2006
14*2006
О постановке обобщенной задачи сопряжения для уравнений термоупругости кусочно–однородных тел
ЮМ Коляно, АН Кулик, РМ Кушнир
Докл. АН УССР. Сер. А, 43-48, 1980
14*1980
Optimal Heating Control of Thermosensitive Rectangular Domain Under Restrictions on Stresses in a Plastic Zone
RM Kushnir, AV Yasinskyy
Journal of Thermal Stresses 33 (3), 251-261, 2010
112010
Limiting equilibrium of a spherical shell nonuniform across the thickness and containing a surface crack
RM Kushnir, TM Nykolyshyn, MI Rostun
Materials Science 43 (3), 291-299, 2007
10*2007
Напружений стан і гранична рівновага кусково-однорідних циліндричних оболонок з тріщинами
РМ Кушнір, ММ Николишин
Мат. методи та фіз.-мех. поля 46 (1), 60-74, 2003
10*2003
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20